Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

En Güzel Türk Manileri Arşivi

En Güzel Manilerden Seçmeler... mani KENDİNE BİR MANİ SEÇ

Gayadan öküz bakar,
Öküzün karnı sakar,
Delikanlı dururken,
Sakallıya kim bakar.

Dersimiz.Com - 6463

Kara tren ak tren,
Askerleri say tren,
Benim yarım kırkbeşti,
Postasıyla say tren.

Dersimiz.Com - 6464

Eğer gelinim iyi olursan,
Bizde seni överiz,
Kotu olursan gelinim,
Hepimizde döveriz.

Dersimiz.Com - 6465

Avlu dibi örümcek,
Aklım gitti görüncek,
Ben aklımı yemedim,
Köylülere gidecek.

Dersimiz.Com - 6466

Ayakkabı aldırdım,
Bir sele topukları,
Beni baştan çıkaran,
İstanbul kopukları.

Dersimiz.Com - 6467

Kara kabak bağ atar,
Altında yılan yatar,
Ben bilmem mi a yârim,
Goynunda neler yatar.

Dersimiz.Com - 6468

Deniz coştu göl oldu,
Yârim sana ne oldu,
Benim sana yandığım,
Memlekette şan oldu.

Dersimiz.Com - 6469

Mısır ektim azmasın,
Gelen geçen kazmasın,
Yar üstüne yar seven,
Gençliğine doymasın.

Dersimiz.Com - 6470

Elinde demir orak,
Mektup göndersem ırak,
Cebinde tarağın,
Bana yadikar bırak.

Dersimiz.Com - 6471

Gökde yıldız niniynen,
Köçek oynar ziliynen,
Ayağına taş batmış,
Siliyor mendiliylen.

Dersimiz.Com - 6472

Dam kapısı açıldı,
İnce boncuk saçıldı,
Yar kapıdan girince,
Gözüm gönlüm açıldı.

Dersimiz.Com - 6473

Dağda tavşan oynuyor,
Yelesini yağlıyor,
Ötmüş yârim dizime,
Garip garip aylıyor.

Dersimiz.Com - 6474

Irmak coştu kül oldu,
Yârim sana ne oldu,
Olan oldu a gülüm,
Madenkeş sebep oldu.

Dersimiz.Com - 6475

Karpuz kestim kan gibi,
Uzadı urgan gibi,
Bizim köyün kızları,
Kınalı kurban gibi.

Dersimiz.Com - 6476

Dikenli’nin dağları,
Üzüm yapmaz bağları,
Üzüm yapsa bağları,
Evlenir oğlanları.

Dersimiz.Com - 6477

Harmanlardan geçiver,
Ata yonca biçiver,
İki tane yar olmaz,
Birinden vazgeçiver.

Dersimiz.Com - 6478

Hereke’dir köyünüz,
Buz gibidir suyunuz,
Köyünüzü beğendim,
Yok, mu bekâr kızınız.

Dersimiz.Com - 6479

Yarımca’da saz olur,
Gül açılır yaz olur,
Ben yârime gül demem,
Gülün ömrü az olur.

Dersimiz.Com - 6480

Komşu köyün yolları,
Dönüm geliyor dönüm,
Komşu köyden kız almak,
Ölüm geliyor ölüm.

Dersimiz.Com - 6481

Kar yağıyor yağıyor,
Abamı giyeceğim,
İhtiyara varıp da,
Goca mı diyeceğim.

Dersimiz.Com - 6482

Sarı kâğıt yazarım,
Sandık sandık basarım,
Yârimi vermezlerse,
Ben kendimi asarım.

Dersimiz.Com - 6483

At üstünde cenderme,
Dut kolundan goyverme,
Giz ben seni alacın,
Kimselere deyverme.

Dersimiz.Com - 6484

Damda kırat harlıyor,
Kapılan parlıyor,
Aşmış yengem geliyor,
Beyaz mendil sallıyor.

Dersimiz.Com - 6485

Tütün içtim lüleden,
Benim yârim Düzce den,
Biricik biricik baş olmaz,
Hoş geldiniz cümleden.

Dersimiz.Com - 6486

Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.

Dersimiz.Com - 6487

Kirazımız dalbastı,
Dalları kiraz bastı,
Delikanlı söz etti,
Kızlar yüzünü astı.

Dersimiz.Com - 6488

Bu kiraz budak budak,
Olur, mu kiraz dudak,
Yarımca’nın güzeli,
Canımdır sana adak.

Dersimiz.Com - 6489

Duvarda makas asulu,
Elbiseler kesülü,
Bana mani sorarsan,
Kirli çuval basulu.

Dersimiz.Com - 6490

Şu giden kimin oğlu,
Paltosu da ak kollu,
Dönüp bana bakmıyor,
Sanki vezirin oğlu.

Dersimiz.Com - 6491

Bahçenizde gül var mı?
Gül altından yol var mı?
Gel gidelim sevgilim,
Annenden izin var mı?

Dersimiz.Com - 6492

Kayadan indirmişler,
Tirene bindirmişler,
Kara saçlı yârimi,
Gurbete göndermişler.

Dersimiz.Com - 6493

Ay gelir aydan beri,
Çay gelir dağdan beri,
Ben yârimi görmedim,
Bir buçuk aydan beri.

Dersimiz.Com - 6494

Bostanlarda aşlama,
Aşlamayı taşlama,
Ben askere giderken,
Ağlamaya başlama.

Dersimiz.Com - 6495

Denizin dibi derin,
Üstüne halı serin,
Sandık sepet istemem,
Beni sevdiğime verin.

Dersimiz.Com - 6496

Çay aşağu giderim,
Topal koyun güderim,
Eğer anam vermezse,
Bohçamı alur giderim.

Dersimiz.Com - 6497

Üzüm koydum sepete,
Yar oturur tepede,
Ben bir yeni yar sevdim,
Şan olsun memlekete.

Dersimiz.Com - 6498

Altınım var boynumda,
İki ellerim goynumda,
Ela gözlü sevduğum,
Gece gündüz aynımda.

Dersimiz.Com - 6499

Altını bozdurayım,
Sıraya dizdireyim,
Elma armut değülsün,
Cebimde gezdireyim.

Dersimiz.Com - 6500

Yaylanın çimenini,
Hep toplamış geyikler,
Sevdalunun işine,
Ne garuşur böyükler.

Dersimiz.Com - 6501

Gayalardan ot biter,
Guzular yayulsun diye,
Gızlar kekürt sallar,
Oğlanlar bayulsun diye.

Dersimiz.Com - 6502

Eriklerin çayırı,
Yana eğer başını,
Yarimin motoru var,
Çıkamıyor bayırı.

Dersimiz.Com - 6503

Su serptim serin olsun,
Mezarım derin olsun,
Dünyada alamazsam,
Ahrette benim olsun.

Dersimiz.Com - 6504

Besmele ile çıktım yola,
Selam verdim sağa sola,
Selamımı aldınız mı,
Komşulara yaydınız mı.

Dersimiz.Com - 6505

Manici başı mısın,
Cevahir taşımısın,
Sana resmimi versem,
Cebinde taşır mısın.

Dersimiz.Com - 6506

Kul bela görmez,
Allah yazmadıkça,
Allah bela vermez,
Kul azmadıkça.

Dersimiz.Com - 6507

Biz gideriz ikimiz,
Kestanedir yükümüz,
Şu Kepsutun içinde,
Elti olacağız ikimiz.

Dersimiz.Com - 6508

Bizim evin önünde,
Cankurtaran bağırıyor,
Ne kabahat ettin yârim,
Jandarmalar arıyor.

Dersimiz.Com - 6509

Gel gidelim sevdalım,
Bizim vatana kadar,
Yar ben senden ayrılmam,
Dünya batana kadar.

Dersimiz.Com - 6510

Asmanın arasından,
Alamadım üzümü,
Kaldır yârim şapkanı,
Göremedim yüzünü.

Dersimiz.Com - 6511

Sarı motor geliyor,
Sarı duman veriyor,
Aç kapıyı bak yârim,
Sana gelin geliyor.

Dersimiz.Com - 6512

Yaza yaza yaz geldi,
Mürekkebe zam geldi,
Daha yazacaktım ama,
On sayfa az geldi.

Dersimiz.Com - 6513

Küçücüktür köyümüz,
Zemzem olur suyumuz,
Sevip sevip ayrılmak,
Dalga geçmek huyumuz.

Dersimiz.Com - 6514

Camdan aldım makası,
Açtım gömlek yakası,
Bizim evden gözükür,
Yarin arka bahçesi.

Dersimiz.Com - 6515

Maniciyim manici,
Ak gerdan altın inci,
Eğer annem verirse,
Varıcıyım varıcı.

Dersimiz.Com - 6516

Yeşil iplik bükerim,
Yare yelek dikerim,
Yelek yare olmazsan,
Vallahi seni sökerim.

Dersimiz.Com - 6517

Bizim camın altında,
Herkes bunun farkında,
Biz yarimle konuştuk,
Mahallenin Parkında.

Dersimiz.Com - 6518

Diğer Maniler İçin:

««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

Sitemizde onaylanmış toplam 5710 mani bulunmaktadır

SENDE BİR MANİ YAZ...

Ekleyen :

Geçmişten Günümüze Yöresel Maniler Arşivi