Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

3500 öğreticinin alınması kararı yürürlükte eğitim haberi

eğitim haberleri3500 öğreticinin alınması kararı yürürlükte

3.jpg Milli Eğitim Bakanlığı bu öğretim yılında 3500 kısmi zamanlı İngilizce ve bilgisayar öğreticisi istihdam edecek.
Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının İngilizce ve bilgisayar öğretmeni ihtiyacının karşılanması amacıyla bir öğretim yılında 10 ayı geçmemek üzere İngilizce dil öğreticisi ve bilgisayar öğreticisi olarak kısmi zamanlı geçici personel çalıştırılabilecek.

Bu kapsamda 2006-2007 öğretim yılında İngilizce dil öğreticisi ve bilgisayar öğreticisi olarak 3500 kişi görevlendirilecek. Bu sayının alanlara göre dağılımı Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

Bu kapsamda çalıştırılacakların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartlar ile Milli Eğitim Bakanlığının belirleyeceği diğer özel şartları taşımalarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı lisans eğitimi veren kurumların ilgili bölümlerinden mezun olmaları ve başvuru tarihi itibariyle 1 Ocak 1956 ve daha sonra doğumlu olması gerekecek.

Görevlendirmelerde, İngilizce ve bilgisayar alanında sözleşmeli öğretici olarak görev yapanlara öncelik verilecek.

Bunların haftalık çalışma süresi 1 öğretim gününden az, 4 öğretim gününden fazla olamayacak, her 6 ders saati bir öğretim günü olarak hesaplanacak.

Bu personele bir öğretim günü için ödenecek brüt ücret; 2006-2007 öğretim yılının birinci yarı yılı için 65 YTL, ikinci yarı yıl için ise 68 YTL olacak.

Bir öğretim gününün hesaplanmasında esas alınan saatlerin doldurulamaması halinde ödenecek ücretler, verilen ders saati dikkate alınarak belirlenecek.

Ödemeler ilgililere, görevin yapılmasını takiben her ayın 15'inde yapılacak. Ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamayacak.

Bu kapsamda çalıştırılanlara sözleşmede yer alan ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacak.

Bunların sorumlulukları, öğretmenlerin ders verme görevlerine ilişkin yetki ve sorumlulukları ile sınırlı olacak, ders görevi dışında (nöbet, belleticilik ve benzeri dahil) diğer görevler verilmeyecek.

Bu kişiler güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olacak, sözleşme süreleri, 10 ayı geçmemek üzere bir öğretim yılı ile sınırlı olacak.
Samanyoluhaber

tag 3500 öğreticinin alınması kararı yürürlükte

tarihli haber

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

SON EĞİTİM HABERLERİ (Tüm Eğitim Haberleri İçin Tıklayın...)

Ders kitapları etkileşimli hale getiriliyor Ders kitapları etkileşimli hale getiriliyor

Öğretmenlik Performans Sistemi Öğretmenlik Performans Sistemi

TEOG Yerine Liselere Kayıt Sistemi TEOG Yerine Liselere Kayıt Sistemi

FAYDALI SOSYAL HABERLER (Tüm Faydalı Haberler İçin Tıklayın...)

Güneş Işığı ve Zararlarından Korunmanın Yolları Güneş Işığı ve Zararlarından Korunmanın Yolları

Konut alırken nelere dikkat etmelisiniz? Konut alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Beynin en mükemmel olduğu yaş kaç yaştır? Beynin en mükemmel olduğu yaş kaç yaştır?

Güncel Eğitim Haberleri