Oyun Siteleri

Edep İle İlgili En Güzel Özlü Sözler

güzel sözler Edep, aklın suretidir. (özlügüzelsözler.com - 11136)
güzel sözler İnsanlar edebe, ilimden daha çok muhtaçtır. (özlügüzelsözler.com - 10954)
güzel sözler Erkeğin süsü edep,kadının süsü de zehep (altın) tir. (özlügüzelsözler.com - 11133)
güzel sözler Kişinin edebi, altından daha iyidir. (özlügüzelsözler.com - 11135)
güzel sözler Edepsiz takımı içinde sözü dinlenmeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. (özlügüzelsözler.com - 11132)
güzel sözler Edepsiz yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı. (özlügüzelsözler.com - 11130)
güzel sözler Edebin ne olduğunu arayıp soranlara bilsinler ki, edep her edepsizin, edepsizliğine sabretmek ve dayanmaktır. (özlügüzelsözler.com - 11138)
güzel sözler Edep, edepsizliğe tahammül etme sanatıdır . (BÜŞRA - 2315)
güzel sözler Edep, haddini bilmektir. (özlügüzelsözler.com - 11137)
güzel sözler Edep, mirasın hayırlısıdır. (özlügüzelsözler.com - 11131)
güzel sözler Her şey, çok olunca ucuzlar. Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. (özlügüzelsözler.com - 10952)
güzel sözler Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. (özlügüzelsözler.com - 11134)
güzel sözler Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. (özlügüzelsözler.com - 11141)
güzel sözler Edepsizliğin başladığı yerde, edebiyat biter. (özlügüzelsözler.com - 11129)
Reklamlar

Edep İle İlgili Özlü Güzel Sözler Toplamı : 14