Yazılı Sınav Soruları

Eğitim Yazıları : Laboratuar Yöntemi

eğitim yazıları Laboratuar Yöntemi

Laboratuar Yöntemi

İlke ve yöntemlerin pratikte uygulanması için kullanılan bir tekniktir.El becerisini geliştirmek,gerekli bilgiyi elde etmek,düşünme gücünü ve gözlem becerisini geliştirmek amacıyla kullanılır.

Planlanışı:
-İşlenmekte olan üniteye ya da üzerinde çalışılan projeye uygun bir laboratuar çalışma saati belirleyiniz.
-Laboratuar çalışması için hedefleri tespit edip öğrencilere duyurunuz.
-Yapılmakta olan çalışmalara ilişkin işlemler sırasını öğrencilerle birlikte belirleyiniz.
-Öğrencilerin araç-gereç,enerji ve zamanı en iyi şekilde kullanabilecekleri bir düzenleme yapınız.
-Bir grup öğrenciyi araç,gereç ve kaynakların kullanma biçimini denetlemek üzere görevlendiriniz.
-Laboratuar çalışmaları için güvenlik önemleri alınız. -Laboratuar çalışmalarını düzenleyen kurallar belirleyiniz.
-Özel yardıma gerek duyabilecek öğrencilere yardım ediniz.
-Çalışmaların değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını belirleyiniz.
-Öğrencilerin çalışmalardan sonuç çıkarmasına ve genelleme yapabilmesine yardımcı olunuz

Uygulanışı: Laboratuar çalışmalarını; a)Planlama , b)Uygulama ,c)Özetleme ve değerlendirme olmak üzere üç aşamada ele alabiliriz.
-Planlama aşamasında çalışmanın hedefleri,konusu ve yöntemi belirlenir.
-Uygulama aşamasında bunlar uygulanır.Uygulama sırasında çalışmalara yardımcı olmalı, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları ve sorunları giderilmeye çalışılmalı,zaman ve enerjinin yolunda harcanmasına özen gösterilmelidir.
-Tartışma,özetleme ve değerlendirme aşamasında ulaşılan sonuç açıkça belirtilmelidir.Eksik ve yanlış anlamalar düzeltilmelidir.

Üstün Yönleri:
1-Yanlışlıklar hemen düzeltilebilir.
2-Her öğrenciye kişisel destek ve yardım sunulur.
3-Öğrencilerin çalışma sonuçlarından ilke ve genellemelere ulaşıp,ulaşmadıklarını belirleme imkanı verir.
4-El becerisini geliştirir.
5-İlgi uyandırır.

Eksikleri:
1-Diğer tekniklerin çoğuna oranla masraflıdır.
2-Diğer teknikler kadar bilgi edinilmeye uygun değildir.
3-Laboratuarlar genellikle az sayıda öğrencinin aktif olabileceği büyüklüklerde olduklarından bir kısım öğrenciler pasif kalabilirler.
4-Zaman kaybı önlenemeyebilir.Aktif olmayan öğrencilerin istenmeyen alışkanlıklar edinmelerine neden olabilir.

Ekleyen : Yönetici     Okunma : 8381 kez

tags Laboratuar Yöntemi eğitim öğretim rehberlik eğitim yazıları öğretmen öğrenci öğretim yöntemleri öğretmen gelişimi okul ders eğitim ortamları eğitimde başarı

Laboratuar Yöntemi