Eğitim Siteleri
26 Ekim 2016 Çarşamba

Yazım Kuralları - Harfler, ders ve çalışma notu

Yazım Kuralları - Harfler

Kulağımızın duyabildiği hava titreşimlerine ses denir.

Ses, ağzımızdan bir çırpıda çıkan, hece ve sözcük oluşturmaya yarayan dil bilgisi birimidir.

Sesleri yazılı anlatımda göstermek için kullandığımız işaretlere harf adı verilir.

Türkçenin sesleri, ses yolundan çıkışlarına göre ünlü ve ünsüz olmak üzere iki gruba ayrılır. Türkçede 29 adet ses vardır. Bunlardan 8’i ünlü, 21’i ünsüzdür.

A) Ünlüler ( Sesliler )
Ses yolunda biçbir engele uğramadan çökan, tek başına okunup hece oluşturabilen seslere ünlü ( sesli ) harfler denir. Dilimizde sekiz ünlü ( sesli ) harf vardır: ( a,e,ı,i,o,ö,u,ü )

Dilin, dudakları ve alt çeneninm duruma göre ünlülerin özellikleri aşağıda verilmiştir.

Düz, geniş, kalın ünlü: ( a )
Düz, geniş, ince ünlü: ( e )
Düz, dar, kalın ünlü: ( ı )
Düz, dar, ince ünlü: ( i )

Yuvarlak, geniş, kalın: ( o )
Yuvarlak, geniş, ince: ( ö )
Yuvarlak, dar, kalın: ( u )
Yuvarlak, dar, ince: ( ü )

Ekleyen :Editör    Okunma :2094

 

tags ses nedir harf nedir tanımı ders notları ünlü harfler

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA