Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Türk Edebiyatından İlkler, ders ve çalışma notu

Türk Edebiyatından İlkler

TÜRK EDEBİYATINDAN İLKLER

 1. Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri: 8.yy’da yazılan Orhun Abideleri
 2. İlk anı: Moğol imparatoru Babürşah’ın  Babürname’si
 3. İlk bibliyografya: Kâtip Çelebi’nin yazdığı Keşfü’z Zünun
 4. Türk edebiyatının ilk tasavvuf şairi:  Ahmet Yesevi
 5. Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı:  Süleyman Paşa’nın yazdığı Sarf-ı Türkî
 6. Edebiyatımızda gezi türünün ilk örneği: Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi
 7. Edebiyatımızda ilk Fabl Örnekleri: Şeyhi'nin Harnamesi
 8. Batılı anlamda ilk Fabl Örnekleri: Şinasi tarafından verildi
 9. İlk  çeviri  romanYusuf  Kamil  Paşa’nın  Fenelon’dan yaptığı Telemak çevirisidir.
 10. İlk yerli roman: Şemsettin Sami’nin Taaşşuk u Talat ve Fitnat (1872)
 11. İlk edebi roman: Namık Kemal’in İntibah eseridir. (1876)
 12. İlk tarihi roman: Namık Kemal Cezmi adlı eseri ( 1880 )
 13. İlk  köy  romanNabizade  Nazım’ın  Karabibik  eseridir. (1890)
 14. İlk  realist  romanRecaizade  Mahmut  Ekrem’in  Araba Sevdası.
 15. İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf’un yazdığı Eylül adlı eser (1901)
 16. İlk Modern roman örnekleri: Halit Ziya Uşaklıgil’in Mavi ve Siyah (1897), Aşk-ı Memnu (1900)
 17. İlk tezli ( bir görüşü savunan ) roman: Nabizade Nazım’ın Zehra’sıdır. (1896)
 18. İlk öykü örnekleri: Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayet (1870-1895)
 19. Batılı anlamda ilk öykü: Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler’idir. (1892)
 20. İlk   tiyatro   çevirisi:   Ahmet   Vefik   Paşa’nın   Fransız Moliere’den yaptığı çevirilerdir. (1869)
 21. Sahnelenen  ilk  tiyatroNamık  Kemal’in  Vatan  Yahut Silistre.
 22. Batılı   anlamda  ilk  tiyatro:   Şinasi’nin   Şair  Evlenmesi (1859)
 23. İlk şiir çevirileri: Şinasi’nin Racine-Lamatine, Fenelon’dan yaptığı çevriler (1859)
 24. İlk makale:  Şinasi’nin  Tercüman-ı  Ahval’de yayımladığı Mukaddime
 25. İlk atasözleri kitabı: Şinasi Durub-ı Emsal-i Osmaniye
 26. İlk noktalama işaretleri: Şinasi (1859)
 27. İlk özel gazete: Şinasi ve Agah Efendi, Tercüman-ı Ahval (1860)
 28. Edebiyat sözcüğünü bizde ilk kullanan: Şinasi’dir.
 29. İlk  Epik  Tiyatro:  Haldun  Taner’in  Keşanlı  Ali  Destanı (1964)
 30. İlk divan şairimiz: Hoca Dehhani (13 yy.)
 31. İlk resmi gazete: Takvim-i Vakayi (1831)
 32. İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis (1840) Churchill
 33. İlk antoloji: Ziya Paşanın Harabat
 34. İlk Pastoral şiir: A.Hamit Tahran-Sahra
 35. Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit (Eşber ve Sardanapal)
 36. Heceyle  Yazılan  ilk  manzum   tiyatro  eseri:  A.Hamit- Nesteren
 37. İlk Bibliyografya: Keşfü’z-Zünün-Kâtip Çelebi
 38. İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai
 39. İlk tezkire: Ali Şir Nevai’nin  Mecalisü’n-Nefais
 40. İlk Mizah dergisi: Diyojen, Teodor Kasap
 41. İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
 42. Bilinen ilk Türk yazarı: Yollug Tigin ve Vezir Tonyukuk
 43. Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig
 44. İlk siyasetname: Kutadgu Bilig
 45. İlk Mensur şiir örneklerini veren:  Halit Ziya Uşaklıgil
 46. Şiirde ilk defa “Türk” kelimesini kullanan: M. Emin Yurda- kul
 47. Dünya  Edebiyatında  ilk modern romanCarvantes-Don Kişot 
 48. İlk edebi bildiriyi yayınlayan topluluk:  Fecr-i Ati
 49. İlk seyahatname: Mir’atü’l Memalik – Ali Seydi Reis
 50. İlk edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
 51. Batılı anlayıştaki edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
 52. Dünya  Edebiyatındaki  ilk  hikâyeci  ve  eseri:  Boccaio  - Decameron
 53. İlk natüralist eserimizin yazarı: N.Nazım - Zehra
 54. Türkçenin ilk dilbilgisi kitabı: Süleyman Paşa – Sarf-i Türk
 55. Divan edb. “Mahallileşme” akımının temsilcisi: Nedim
 56. Şarkıyı icad eden: Nedim dersimiz.com
 57. İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi:  Kamus’ül A’lam
 58. İlk Türkçe sözlük:  Şemseddin Sami - Kamus-ı Türki
 59. İlk Özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey - Lehçetü’l Hakayık
 60. Trajedi türünde ilk eser veren: Ali Haydar Bey
 61. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri
 62. Edebiyatımızda   objektif-eleştirinin   nasıl   olacağını   ilk açıklayan: R.Mahmut Ekrem
 63. Edebiyatımızda milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul
 64. Türkçenin zengin, güçlü bir dil olduğunu savunan ilk eser: Divan-ı Lügat-it Türk
 65. Konuşma  dilinde  yazılmış  ilk  hikâyenin  yazarı:  Ömer Seyfettin
 66. Kadın  sorununun  edebiyatımıza  ilk  kez  girdiği  roman: A.Mithat – Henüz On Yedi Yaşında
 67. Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
 68. Kurtuluş Savaşımızı doğrudan işleyen ilk roman: Ateşten Gömlek
 69. Hikâyede  gerçek  anlamda  ilk  kez  Anadolu’yu  işleyen: Refik Halit – Memleket Hikâyeleri
 70. Edebiyatımızın ilk kafiyesiz şiiri yazan:  A. Hamit Tarhan -Validem
 71. İlk köy şiiri:  Muallim Naci - Köylü Kızların Şarkısı
 72. İlk Alfabemiz: Göktürk alfabesi
 73. Tekke şiirimizin babası: Ahmet Yesevi
 74. İlk Türk destanı: Alp Er Tunga
 75. Bizde Batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal
 76. İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım
 77. Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
 78. Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı
 79. Okullar  için  hazırlanan  ilk  edebiyat  kitabı:  R.Mahmut Ekrem - Talim-i Edebiyat
 80. Dünyada Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanes
 81. Dünyada Trajedi türünün ilk büyük ustası:  Aiskylos (Aşil)
 82. İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı:  A. Vefik Paşa
 83. Deneme türünün kurucusu: Montaigne
 84. En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Sefa
 85. İlk psikolojik roman ve yazarı: Mehmet Rauf - Eylül
 86. İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret - Şermin.

Ekleyen :dersimiz.com    Okunma :2841

 

 

tags

    Benzer Ders Notları

ders notları Düzyazı Türleri - Düşünce Yazıları (Öğretici Türler) 2622 kez okundu.

ders notları Divan Edebiyatında Belli Başlı Mazmunlar Ve Sevgili 39421 kez okundu.

ders notları Batı Edebiyatındaki Önemli Yazarlar Ve Eserleri 2890 kez okundu.

ders notları Türk Edebiyatında İlkler 2456 kez okundu.

ders notları Sözlü Edebiyat Dönemi; DESTAN 1839 kez okundu.

ders notları Garip Şiir Hareketi (Birinci Yeni) (1940-1954) 3719 kez okundu.

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA