Oyun Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Türk Edebiyatında İlkler, ders ve çalışma notu

Türk Edebiyatında İlkler

TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER

 1. Türk Edebiyatı’nın ilk yazılı ürünleri, Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin – Orhun Yazıtları M.Ö. 8.yy
 2. Orhun Yazıtlarını ilk okuyup çözümleyen – Danimarkalı bilgin Thomsen’dır.
 3. İlk Mesnevi, İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz   –   Yusuf   Has   Hacip’in   yazdığı   Kutadgu Bilig.(11.yy)
 4. İlk   sözlük   –   Kaşgarlı   Mahmut’un   Divan-ı   Lügat-it Türk’üdür.
 5. İlk biyografik eser – Ali Şir Nevai’nin – Mecalis’ün Nefais
 6. Anadolu Türk Edebiyatında ilk biyografik eser – Edirneli Sehi Bey’in – Heşt Behişt’idir.
 7. Tasavvuf alanında ilk şair – Ahmet Yesevi’dir.
 8. İlk anı türü örneği – Babür Şah – Babürname’dir.
 9. İlk gezi türüyle eser – Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’dir.
 10. İlk fabl örneği – Şeyhi’nin Harname’sidir.
 11. Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi ve şarkıyı icat eden: Nedim’dir.
 12. İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
 13. Tanzimat Edebiyatı sanatçısı olan Şinasi, batılı anlamda ilk fabl örneğini vermiştir.
 14. İlk roman çevirisi – Fenelon’dan – Telemak ( Yusuf Kamil Paşa)
 15. İlk roman örneği – Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat.
 16. İlk edebi roman – Namık Kemal – İntibah ( Sergüzeşt-i Ali Bey)
 17. İlk tarihi roman – Namık Kemal – Cezmi ( 1880 )
 18. İlk köy romanı – Nabizade Nazım – Karabibik  ( 1890 )
 19. İlk realist roman – Recaizade Mahmut Ekrem  – Araba Sevdası.
 20. İlk psikolojik roman – Mehmet Rauf – Eylül’dür.
 21. İlk modern roman örneklerini –Halit Ziya Uşaklıgil’in – Mai ve Siyah – Aşk-ı Memnu.
 22. İlk tezli ( bir görüşü savunan ) romanımız – Nabizade Nazım – Zehra.
 23. İlk  öykü  örneklerini  –  Ahmet  Mithat  Efendi  –  Letaif-i Rivayat ( Bilinene göre ilk)
 24. Batılı anlamda ilk öyküye örnek – Samipaşazade Sezai – Küçük Şeyler.
 25. İlk  tiyatro  çevirileri  –  Ahmet  Vefik  Paşa  –  Moliere’den yapmıştır.
 26. Sahneye konulan ilk tiyatro eseri – Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre.
 27. İlk özel gazate – Tercüman-ı Ahval (1860) Şinasi ve Agâh Efendi tarafından çıkarıldı.
 28. İlk epik tiyatro örneği – Haldun Taner – Keşanlı Ali Destanı.
 29. İlk uyaksız şiir – Abdülhak Hamit Tahran yazmıştır.
 30. Divan şiirinin ilk şairi – Hoca Dehhani’dir.
 31. İlk  pastoral  şiir  örneklerini  –  Abdülhak  Hamit  Tahran– Sahra’da vermiştir.
 32. İlk resmi gazete – Takvim-i Vakayi (1831)
 33. İlk yarı resmi gazete – Ceride-i Havadis (1840)
 34. İlk dergi örneği – Münif Paşa Mecmua-ı Fünun’dur.
 35. İlk mizah dergisi – Teodar Kasap’ın çıkardığı “Diyojen”.
 36. İlk antoloji – Harabat (Ziya Paşa)
 37. İlk  günlük  (batılı  anlamda)  Direktör  Ali  Bey  “Seyahat Jurnali”
 38. Yusuf  Kamil  Paşa’nın  yazdığı  yer  adları  bakımından zengin sözlük – “Lehçe-i Osmanî”
 39. Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz – Fuat Köprülü
 40. Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren – Tevfik Fikret
 41. Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden – Mehmet Emin Yurdakul
 42. Şinasi’nin Edebiyata kazandırdığı ilkleri şunlardır:

 

Ekleyen :dersimiz.com    Okunma :1008

 

tags Türk Edebiyatında İlkler Türek Edebiyatı Türk Edebiyatı ders notları konu özeti çalışma notları özetler ders anlatım ilk roman ilk gazete ilk dergi

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA