Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tarih Araştırmalarında Uyulması Gereken Kurallar, ders ve çalışma notu

Tarih Araştırmalarında Uyulması Gereken Kurallar

TARİH ARAŞTIRMALARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

 

Uyarı: Tarih araştırmalarında tarafsızlığın sağlanması için,

1-Tarihi gelişmelerin sonuçlarının bütün boyutları ile ortaya çıkması için olayların üzerinden belli bir süre geçmelidir.

2-Olaylar birçok kaynaktan yararlanılarak incelenmelidir.

3-Olaylar meydana geldiği dönemin koşulları ve değer yargıları ile değerlendirilmelidir.

4-Araştırmacılar kendi değer yargıları, dinsel ve milli (ulusal) duygularıyla hareket etmemelidirler.

 

TARİHİN TASNİFİ (SINIFLANDIRILMASI)

Var oluşundan günümüze kadar insanlığın yaşadığı tarih bir bütündür.  Ancak bu bütünü, bir defada inceleyip öğrenebilmek, ya da bu bilgilerin tamamını başkalarına öğretebilmek mümkün değildir. Bu nedenle sınıflandırmalar yapılır. Tarihi sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyi, öğretmeyi, araştırmayı kolaylaştırmaktır.

Uyarı: Tarihin sınıflandırılması geçmişte yaşanan olayların incelenmesini ve tarih öğretimini kolaylaştırır.

 

Tarih; Konusuna, Yerine (Mekân) ve Zamanına göre sınıflandırılmıştır.

 

1-Mekâna (Yere) Göre Sınıflandırma

Tarihin, mekâna göre sınıflandırılmasına coğrafi sınıflandırma da denir. Bu sınıflama belirli bir bölgenin tarihini incelemek amacıyla yapılır. Burada kıtaların, ülkelerin, bölgelerin, şehirlerin hatta köylerin tarihi söz konusudur. Örnek: Avrupa tarihi, İstanbul tarihi vb.

 

2-Konuya Göre Sınıflandırma

Bu sınıflandırma insan topluluklarının siyasal, ekonomik, zihinsel, sosyal, dini, sanatsal vb. yönlerini ayrı ayrı inceler. Bu sınıflamada öğrenilmek istenen konu ayrıntılarına inilerek araştırılır. Örnek: Uygarlık tarihi, düşünce tarihi, ekonomi tarihi, sanat tarihi, bilim tarihi vb.

 

3-Zamana Göre Sınıflandırma

Tarih, zamana göre yıl, dönem, yüzyıl, çağ gibi bölümlere ayrılarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada tarih, kronolojik dilimlere ve çağlara bölünmüştür. Örnek: Orta Çağ tarihi, 19. yüzyıl tarihi, Fatih dönemi vb.

Ekleyen :dersimiz.com    Okunma :7783

 

 

tags

    Benzer Ders Notları

ders notları Türklerde Tarih Yazıcılığı 20977 kez okundu.

ders notları 3-Türkiye Tarihi (Anadolu Selçuklu Devleti) 82983 kez okundu.

ders notları Uygur Hakanlığı 5296 kez okundu.

ders notları Kösedağ Savaşı ve Sonuçları 121716 kez okundu.

ders notları Türk-Çin Siyasi Münasebetleri 76977 kez okundu.

ders notları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları 12190 kez okundu.

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA