Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Rönesans (Yeniden Doğuş), ders ve çalışma notu

Rönesans (Yeniden Doğuş)

Ronesans-Yeniden-Dogus

RÖNESANS (YENİDEN DOĞUŞ)   

            15. ve 16. yüzyılda Avrupa’da güzel sanatlar, edebiyat ve düşünce alanında meydana gelen yenilikler ve gelişmelere Rönesans denir.

 

Rönesans’ın Nedenleri :

1 - Eski Çağ’dan kalma edebiyat, sanat ve bilim eserlerinin incelenip değerlendirilmesi ve üniversitelerde okutulması.

2 - Kâğıt ve matbaanın yaygın olarak kullanılmasıyla yeni buluş ve düşüncelerin her tarafa yayılması, okuma-yazma oranının, bilim ve kültürün artması.

3 - Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’da sanattan ve edebiyattan zevk alan zengin ve üstün bir sınıfın ortaya çıkması.

4 - Avrupa’da oluşan bu zengin sınıfın bilim adamları ve sanatçıları desteklemesi.

5 - Bizans ve Roma dönemine ait eserlerin tanınması ve bunların benzerlerinin yapılmaya çalışılması.

6 - Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşifler sonucu kilise ve din adamlarının inanç ve düşünce üzerindeki baskılarının azalması.

7 - İstanbul’dan ayrılarak İtalya’ya giden bilginlerin eski Yunanca eserleri öğretmesi.

 

NOT: Rönesans ilk İtalya’da başlamış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.

 

Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri :

1 - İtalya’nın Akdeniz ticaretinden dolayı diğer devletlere göre daha zengin olması

2 - İtalya’da Roma, Helen ve Yunan kültürlerinin izlerinin bulunması

3 - İtalya’da siyasi birliğin olmaması, merkezi otoritenin olmamasının özgür bir ortama yol açması

4 - İtalya’nın İslam dünyası ile olan yakınlığı

5 - İtalya’nın Hıristiyan dünyasının dini merkezi olması

6 - İstanbul’un fethinden sonra bilim adamlarının İtalya’ya gitmeleri

 

NOT: Rönesans Dönemi ile birlikte edebiyat, heykel, mimari, astronomi, tıp gibi birçok alanda yeni eserler verilmiş. Bu dönem sanatçılarına örnekler: Leonardo da Vinci (MonaLisa), Mikelanj, Rafael, Alber Durer resim alanında, Erasmus, Luther, Makyavel, Shakepeare (Şekspir), Servantes, Bacon (Beykın), Montaigne (Monteyn) edebiyat alanında önemli eserler vermişlerdir

 

Rönesans’ın Sonuçları

1 - Avrupa’da düşüncenin önündeki engeller ortadan kalkmış, fen bilimleri ve pozitif düşünce gelişti (tıp, matematik, astronomi ve biyoloji alanında gelişmeler oldu).

2 - Katolik Kilisesi’nin düşünce üzerindeki baskısı ortadan kalktı, Katolik Kilisesi’ne bağlılık sarsıldı.

3 - Antik Çağ kültürü yeniden canlandı, çağdaş Avrupa’nın temelleri atıldı.

4 - Avrupa’nın sosyal yapısı değişti.

5 - Küçük kan dolaşımı bulundu, insan vücudu, tabiat olayları, güneş sistemi ve evren hakkında yeni bilgilere ulaşıldı bilim ve teknikteki gelişmeler hızlandı).

6 - Felsefe, sanat ve edebiyatta yeni akımlar ortaya çıktı.

7 - Skolâstik görüş yıkılıp yerine akıl, bilim, deney ve gözlem ön plana çıktı (Kopernik, Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünde ispatladı). Hümanist düşünce gelişti (Hümanizma; insan ve doğa sevgisinin ön plana çıkması).

8 - Reform hareketlerinin doğmasına ortam hazırladı.

 

Skolâstik Görüş: Kaynağını dini öğretilerden alan, bütün soruları İncil ile açıklamaya çalışan, bilime karşı olan düşünce sistemidir

Ekleyen :dersimiz.com    Okunma :10872

 

 

tags

    Benzer Ders Notları

ders notları Karadeniz İklimi (Türkiye'de İklim Tipleri) 1323 kez okundu.

ders notları Yurdumuzda Hayvancılık ve Su Ürünleri 5833 kez okundu.

ders notları Olgu ve Görüş 5433 kez okundu.

ders notları Osmanlı Devleti'nde Toprak Yönetimi 68635 kez okundu.

ders notları 2. Göktürk Devleti 6779 kez okundu.

ders notları Hz.Muhammed(SAV) döneminde yapılan savaşlar 168763 kez okundu.

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA