Oyun Siteleri

Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed'in Kısaca Hayatı (Özeti), ders ve çalışma notu

Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed'in Kısaca Hayatı (Özeti)

Peygamber-Efendimizin-Hz-Muhammedin-Kisaca-Hayati-Ozeti

Peygamberimiz Hz. Muhammedin Hayatı özet

DOĞUMU - AİLESİ - ÇOCUKLUĞU - GENÇLİĞİ

Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed(s),20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu.Annesinin adı Amine,babasının adı ise Abdullah’tır.
Peygamberimizin babası Abdullah,O daha doğmadan önce ölmüştü.Ana Muhammed ismini dedesi Abdulmuttalip vermişti. O’nun dört tane ismi vardır:
1 – Muhammed
2 – Ahmet
3 – Mustafa
4 – Mahmut
Doğduktan bir süre sonra Mekkedeki geleneklerden dolayı bir süre için süt aneye verild.Süt annesi Halime O’na 4 yaşına gelinceye kadar baktı.Böylece daha iyi bir havada yetişti.
4 yaşından sonra annesi Amine Onu yanına geri aldı.6 yaşına geldiğinde ise annesi Amine de öldü
6 yaşından sonra kendisine dedesi Abdulmuttalip bakmaya başladı
8 yaşına geldiğinde dedesi de vefat edince amcası Ebu Talip’in yanında kalmaya başladı.Amcası O’na hem çocukluğunda ve gençliğinde baktı hem de Peygamber olduktan sonra Mekkelilerin Ona karşı yaptığı saldırıların çoğunu engelledi.Aynı zamanda Mekkeliler kendisine zarar vermek isteseler bile,Ebu Talip’ten çekindikleri için ,bu planlarını terk etmek zorunda kaldılar.Peygamberimiz de O’nun bu iyiliğini hiçbir zaman unutmamıştır.Peygamberimize Mekkelilerin yaptığı kötülüklerin hemen hemen hepsi Ebu Talip öldükten sonra olmuştur.Ebu Talip ticaretle uğraşan birisidi.
Peygamberimiz 12 yaşında iken Onunla beraber Suriye’ye doğru ticaret mallarını satmak için yola çıkmışlarken,yolda Busra denilen bir yerde mola verdiler.Bir papaz olan Bahira,orada,ondaki değişik durumların olduğunu fark etti.O’nun daha önce Hz. İsa’nın İncil’de de bildirdiği gönderilecek olan son peygamberin olduğunu anladı..Amcasından O’nu daha fazla ileriye götürmemesini, aksi halde Yahudilerin kendisini öldürebileceğini söyledi.Çünkü Yahudiler de son bir peygamberin geleceğini biliyorlardı. Fakat onlar bu son peygamberin kendi içlerinden birisinin olmasını istiyorlardı.
Bunun üzerine Ebu Talip,ticaret mallarını orada satarak,Mekke’ye hemen geri döndü. 25 yaşına geldiğinde artık ticaretten de anlayan bir delikanlı olmuştu.Bu zamanlarda40 yaşına ulaşmış,ahlak ve terbiye konusunda son derece ileri durumda olan Hatice isminde zengin ve dul bir hanımefendi vardı.Bu hanım çok zengindi. Fakat kendisi kadın olduğu için ticaret mallarını satmak için uzak yerlere gidemiyordu.O da,başka erkeklerle ticaret ortaklığı kurup,elde edilen karı paylaşıyordu.Zaten ahlakı bozuk olan bu toplumda,sürekli aldatılıyor ortakları elde ettikleri gerçek karı,açıklamıyorlar.Bu işten iyice canı yanan Hz.Hatice bu sefer gerçekten kendisine güvenebileceği bir ortak aramaya başladı.Kendisine 25 yaşındaki O genci,Hz.Muhammed’i tavsiye ettiler.
Hz.Muhammed’le yaptığı ortaklıktan iyi bir gelir elde etti.Aradığı ortağını bulmuştu.Hem de ne ortak.O ilk başta ticarette kazanayım derken Allah onlara öyle bir kader çizmişti ki ,bu ticaretin sonunda,birbirlerine ne kadar da yakıştıklarını anlayıp,hayatlarını da ortak ettiler.Evlenmeye karar verdiler.Sade bir törenle evlendiler.Bu ticaret ortaklığı öyle bir ortaklık olmuştu ki,sonunda birbirlerinin hayatlarına,dertlerine,tasalarına,sevinçlerine kadar herşeyleriyle ortak olmuşlardı.
Peygamberimizin Hz Hatice ile olan evliliklerindei Altı çocukları dünyaya geldi:
1 –Abdullah,
2 – Zeynep,
3 – Rukiye
4 – Ümmü Gülsüm
5 –Kasım
6 – Fatıma
Bunlardan Hz.Fatıma hariç bütün çocukları Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir.
Hz.Hatice,aynı zamanda İslam’a giren ilk insan olmuş,asalet,dürüstlük,üstün ahlak ve fedakarlığı ile Haticetül-Kübra (Büyük Hatice)lakabını da almıştır.
35 yaşına geldiğinde ise Kabe hakemliği yapmış,buradaki hakemliğiyle bütün Mekkelilerin saygısını kazanmıştır.
Olay şudur:
Araplar tarafından da kutsal sayılan Kabe,şiddetli sel ile yıkılmştı.Bunun üzerine Mekkeliler bir araya gelerek O’nu yeniden inşa etttiler.Fakat bugün bizim için de kutsal olan Hacerül-Esved(Türkçe’mizde Karataş anlamına gelir.Cennetten geldiğine inanılır.)denen taşı eski yerine koymaya sıra gelince,herkes bu işi kendisi yapmak,bu şerefi kendisi elde etmek istedi.İş öyle cidileşti ki, aralarında sonu savaşa kadar gidebilecek tartışmalar başladı.Bunun üzerine tarafsız bir hakem bulmaya karar verdiler.:Sabahleyin Kabe sınırlarına ilk kim gelirse O hakem olacak ve O’nun vereceği karara herkes uyacaktı.Sabah olunca öyle güzel bir olay olur ki;içeriye ilk gelen Hz.Muhammed’dir.O’nun gelişi herkese derin bir nefes aldırdı.Çünkü haksızlık yapmayacak,harkesin güvendiği bir insandı O.Peygamberimiz elbisesini çıkardı.Hacerül –Esved’i üzerine koydurdu.Ve her kabileden birer kişinin taşı kaldırmasını istedi.Taş yeterli yüksekliğe çıkınca da kendi elleriyle yerine yerleştirdi.Herkes bu olaydan memnun olmuştu.Nasıl memnun olmasınlar ki,hem taşı yerine koyma işine herkes katılmış hem de en önemlisi çıkabilecek bir savaş engellenmişti.Bu olaydan sonra Peygamberimize Muhammedül-Emin (Güvenilir Muhammed)lakabı takılmıştır.
Hz.İsa’dan beri yaklaşık 600 yıldan beri peygamber gelmemişti.İnsanlık bir Peygambere,bir rehbere muhtaçtı. İlahi kitaplar değiştirilmiş,ahlak ve manevi değer diye bir şey kalmamıştı.Bütün çirkin işler son derece yaygınlaşmıştı.Hatta insanlar köle olarak satılmaya,kız çocuklar canlı canlı toprağa gömülmeye başlanmıştı.
Peygamberimiz bütün bu çirkin işlerden uzak duruyordu.Özellikle 35 yaşlarından sonra sık sık Mekke’nin dışına çıkıyor,Hira Mağarasında yalnızlığa çekiliyordu.
40 yaşlarında yine böyle bir durumda (610 yılında)Cebrail (as) O’na görünüp kendisinden ‘’Okumasını istedi.O da okuma bilmeği cevabını verdi.Bu durum birkaç kez tekrarlanınca,’’Ne okuyayım’’diye sordu.Cebrail (as) da (Yaratan Rabbinin adıyla oku………diye başlayan )ALAK suresinin ilk beş ayetini kendisne bildirdi.Bu olayla Peygamberimizin Peygamberlik görevi başlamış oldu.
Bu vahyin sonunda O’na ilk inanan insanlar şunlardır:
1 –İlk müşlüman Kadın :Hz.Hatice ( Hanımı)
2 – ilk müslüman Erkek :Hz.Ebubekir (Çok samimi arkadaşı)
3 – İlk müslüman Köle :Hz.Zeyd (Köle olarak alıp,sonra Onu serbest bıraktığı kimse.
4 – İlk müslüman Çocuk :Hz.Ali (Amcası Ebu Talip’in oğlu.)
Peygamberimiz insanları 3 yıl boyuca İslam’a gizlice davet etti.Bundan sonra açıktan açığa davet etmeye başladı.Bu durum doğru yola ulaşmak istemeyen Müslümanlara karşı olmadık işkenceler yapmaya başladılar. Bu işkenceler dayanılmaz hal almaya başladı.Bunun üzerine Peygamberimiz bir grup müslümanı Habeşistan’a gönderdi.Bu; Müslümanların İLK HİCRET’İ oldu.Bu ilk hicret 615 yılında olmuştur.
Peygamberimiz 13 yıl boyunca Mekkelileri İslam’a çağırdı.Bu uğurda her türlü sıkıntıya katlandı.
Peygamberliğinin 11.yılında Medine’den gelen bir grup insan Müslüman olmuşlardı.Ertesi sene daha büyük bir grup gelerek Müslüman oldular. Peygamberimizi canları,malları ve evlatları gibi koruyacaklarına söz verdiler.Kendisini Medine’ye davet ettiler.
Bu arada Mekkelilerin Müslümanlara karşı olan tutumları hiç değişmemiş,hatta daha da artmıştı.Bunun üzerine peygamberimiz Allah’tan gelen izinle Medine’ye hicret etmeye karar verdi.Medine’ye gitmesi halinde bunun kendileri için daha da büyük bir tehlike olacağını anlayan Mekkeliler,Darun-Nedve(Mekke İdare Meclisinde) toplanarak Peygamberimizi öldürmeye karar verdiler.Fakat bunu gerçekleştiremediler.Hz.Ebubekir ile uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine’ye vardılar.Bu hicret İslam tarihi bakımından çok önemlidir.Çünkü:
1 – İslam Medine’de yükselip büyümüş ve bütün dünyaya bu şehirden yayılmıştır.
2 – Hz.Ömer’in halifeliğinden itibaren de bu olay müslümanlar tarih başlangıcı olmuştur.
MUHACİR VE ENSAR
MUHACİR : Dinleri ve inançları uğruna,Mekke’den Medine ye göç eden Müslümanlara denir.
ENSAR : Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara da Ensar denir
Peygamberimiz Ensar ve Muhaciri kardeş ilan etmiş,onlar da bu kardeşliği gerçekten uygulamışlardır.

MEDİNE DÖNEMİ VE SAVAŞLAR
Mekkeliler,Müslümanların Medine’de de yaşamalarını istemiyorlardı.Çünkü,eğer orada rahat ederlerse Müslümanlığın her tarafa yayılacağını biliyorlardı.Bunun için de Müslümanları resmen savaşa zorluyorlardı.Oysa peygamberimize henüz savaşma emri ve izni verilmemişti.Bu yüzden kimseyle savaşa girmiyordu.Yüce Allah’ın savaş emrini verdikten sonra Hz.Peygamber Mekkelilerle 3 önemli savaş yapmıştır:

PEYGAMBERİMİZİN SAVAŞLARI :
1 – BEDİR SAVAŞI : (MART 624 – Hicretin 2.yılı )
Müslümanlar :305 kişi
Mekkeliler : 1000 kişi
Savaşın Sebebi Mekkelilerin;ellerinden kaçırdıkları Müslümanlardan intikam almak,ve onları yok etmek istemeleri.
Savaşın Sonucu :
1-Müslümanlar bu savaşı kazandı.
2-Mekkeli müşriklerin bazı elebaşıları öldürüldü.
3-Mekkelilerden 70 kadar kişi öldü,70 kadarı da esir alındı.
4-Müslümanlardan da 14 kişi şehit oldu..
Esirlere ne yapıldı?
1-Maddi durumları iyi olanlar para karşılığı serbest bırakıldı.
2-Bunlardan okuma-yazma bilenler;10 Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldı.
3- Fakir esirler ise karşılıksız olarak serbest bırakıldılar
Bedir Savaşının Önemi :
1-Bedir Savaşı İslam’ın ve Müslümanların artık kendilerini kabul ettirdiği bir savaş olmuştur.
2-Bu savaşla Medine İslam Devletinin temeli atılmıştır.
3-Zaferle sonuçlanan bu savaşla hem İslam Dini ve hem de Müslümanlar kuvvetlendiler.
4-Bu savaştan sonra Mekkeliler Müslümanlardan korkmaya başlamışlardır.


UHUD SAVAŞI (MART 625 -Hicretin 3.yılı.)
Müslümanlar: 700 kişi Mekkeliler :3000 kişi
Savaşın Sebebi : Bu savaş Mekkelilerin Bedir Savaşının yenilgilerinin intikamını almak istemeleridir.
Savaşın Sonucu: Bu savaşta da Müslümanlar galip gelmek üzere iken,peygamberimizin ısrarla hiç ayrılmamalarını istediği okçuların savaşı kazandık zannederek yerlerini terk etmeleri sebebiyle,Müslümanlar büyük zararlar verdiler.
1-Peygamberimizin amcası Hz.Hamza bu savaşta şehit oldu.
2-Müslümanlardan 70 kişi şehit oldu.
3-Peygamberimiz hafifçe yaralandı.
Uhud Savaşının Önemi: Bu savaşın sonunda Müslümanlara komutanın ve Peygamberin sözlerini her zaman dinlemenin gerektiği anlaşılmıştır


HENDEK SAVAŞI(MART 627 )
Müslümanlar :3.000 kişi Mekkeliler : 10.000 kişi
SAVAŞIN SEBEBİ : Mekkelilerin,Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak için Medine’yi kuşatmaları.
SAVAŞIN SONUCU :Müslümanlar Şehrin ovaya bakan kısmını,hendekler(çukurlar)ka zarak,savunma yaptılar.Mekkeliler 20 gün boyunca kuşatmayı sürdürdüler. Erzaklarının da tükenmesi ve son gecede çıkan bir fırtına ile bütün malzemelerinin dağılması ile kuşatmaya son verip geriye dönmüşlerdir.


HUDEYBİYE BARIŞI VE MEKKE’NİN FETHİ
Hendek Savaşından bir yıl sonra hicretin 6.yılından Mekkelilerle Müslümanlar arasında bir anlaşma yapıldı.Hudeybiye denilen yerde yapılan bu anlaşmanın şartları görünüşte Müslümanların aleyhine gibi görünmüştü,fakat anlaşmanın maddeleri zamanla Müslümanların işine yaramıştır.


HUDEYBİYE BARIŞININ ÖNEMİ
Bu anlaşma Mekke’nin fethedilmesini sağlamış bir anlaşmadır.
Anlaşma maddelerinin bir kısmı şöyledir :
1 – İki taraf da 10 yıl boyunca barış içinde bulunacaklardır.
2 – Mekkelilerden,Medine’ye kaçan olursa Müslümanlar o’nu Mekkelilere geri vereceklerdi.
3 – Medine’den Mekke’ye kaçan olursa Mekkeliler ise geri vermek zorunda olmayacaklardı.
4 – Müslümanlar bu yıl umre yapmayıp,gelecek yıla erteleyeceklerdi.Gelecek yıl ise Mekkeliler şehri terk edecekler,,Müslümanlar da şehre silahsız olarak gireceklerdi.Şehirde en fazla 3 gün kalacaklardı.
Ancak Mekkeliler bu anlaşmaya uymadılar.Bunun üzerine Hz.Peygamber de 10.000 kişilik bir ordu ile Mekke üzerine yürümek zorunda kaldı
Mekke civarına geldiklerinde İslam Ordusu konakladı.Peygamberimiz (s)in emriyle on bin terde ateşler yakıldı.Bu kalabalığı gören Mekkeliler;karşı koymaya cesaret edemediler.Hicretin 8.yılında (630 yılında,kan dökmeden Mekke’ye girdi. Yıllarca kendisine ve Müslümanlara eziyet eden Mekkelileri de bağışladı Bu davranışı ile O büyüklüğünü gösterdi. Bunun üzerine Mekkeliler gruplar halinde Müslüman oldular.

VEDA HACCI VE VEDA HUTBESİ
Hz Peygamberin Hicretin 10.yılında Veda niteliğindeki yaptığı son Hacca ‘VEDA HACCI ‘ denir. Bu hacda yaptığı son hutbeye(konuşmaya) da ‘VEDA HUTBESİ’ denir.
Veda Hutbesinde İslamın genel prensiplerini,kendisini dinleyen 100.000 kişi ye birkez daha hatırlattı.
Veda Hutbesini daha önce yayınladığımız şu haberimizden okuyabilir ya da dinleyebilirsiniz.

VEDA HUTBESİNDE YER ALAN KONULARIN BAZILARI ŞUNLARDIR:
1 – Allah’tan başka ilah yoktur.Ben de Onun kulu ve peygamberiyim.
2 – Birbirinizin malları ve kanları birbirinize haramdır.
3 – Emanetlere ihanet etmeyin.
4 _Faiz yemeyin.
5 – Kimseye zulmetmeyin.
6 – Dininizi korumak için küçük günahlardan da kaçınız..
7 – Kadınların haklarını çiğnemeyin.
8– Size iki emanet bırakıyorum.Ona sımsıkı sarılırsanız yolunuzu şaşırmazsınız :Bunlar Kuran-ı Kerim ve Benim Sünnetimdir.
9 – Birbirlerinizin mallarını haksız yere yemeyin.
VEFATI
Bu büyük haccın arife gününde şu ayet inmişti:’Bugün dininizi tamamladım.Size nimetimi tamamladım.Ve din olarak size İslamı seçtim.’’Hz.Ömer bu ayeti işitince ağladı.Çünkü Peygamberimizin vefatının yaklaştığını anladı.
Peygamberimiz sanki bir ayrılık toplantısı niteliğinde olan Veda Haccından bir süre sonra hastalandı.63 yaşında Hicretin 12.yılında, 8 Haziran 632 yılında vefat etmiştir.Kabri halen Medine şehrindedir.

Ekleyen :Editör 3    Okunma :311049

 

 

tags

    Benzer Ders Notları

ders notları Nasr Suresi ve Türkçe Anlamı (Manası) 5301 kez okundu.

ders notları Onbir Ayın Sultanı Ramazan Ve Oruç 4886 kez okundu.

ders notları Teyemmüm Nedir 5115 kez okundu.

ders notları Namaz Vakitleri, Farzları, Şartları, Rükunları, Vacipleri, Sünnetleri, Sehiv Secdesi 3831 kez okundu.

ders notları İslam'da Melekler 3151 kez okundu.

ders notları Ramazan Ayı ve Önemi 35081 kez okundu.

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (161 yorum yazılmış)

box Ahmet :Doğum 571 vefatı 632 63 Yaş deniyor Ama 632-571=61 oluyor bilen varmı acaba Teşekkürler
box Ben :Çok iyi teşekkür ederim
box Efsane :Allahım bizleride peygamberimizin şefatina nayil eyle o mubarek insana komşu eyle peygamberimizin yolundan ayırma bizleri AMİÑ
box NailBaba :Mükemmel Helal Olsun elinize sağlık=)
box aleyna biçerek :çok yararlı oldu sağolun Allah sizden razı olsun
box nurgül :güzelmiş...vay be helal olsun
box Emel :Peygamberizin hayatı bu uzun diye yorum yapmak hoş değil okudukça okumak istemeli insan ellerinize sağlık
box ramazan terzi :hayatı elem dolu yolu ALLAH yolu ALLAH ın ensevgili kulu ümmetine doğru şefaat yolu unutmaya ben ramazan kulu . emeği geçen herkesden rabbim razı ola.
box G :Vall la güzel
box Nilay :Çok uzun olmuş ama yinede güzel bilgiler var
box Aleyna :Çok uzun
box Eslem :Helal olsunn Hz Muhammed seni görmedik seviyoruz
box İsim :ALLAH razı olsun
box Zuhal :Çok güzel biraz uzun
box nisa :çok begendim bu bilgiler bize lazımdı yazana çok teşekür ederim yazana çok teşekkür ederim inşallah çok ihtiyacımıza yarar yine çok teşekkür ederim BAYILDIMMM
box rabia :BAYILDIM tam olarak aradığım şey
box mehmet kabaca 238 :bana yardımcı oldunuz .çok teşekkür ederim ödevi tam yaptım . hocam bana imza attı.tam yaptığım içinaferindedi.vede konuyu anlattığım için ezberlemiş oldum.kimyadıysa çok güzel olmuş. ellerinize sağlık olmuş.çok teşekkür ederim.çok uzun olmuş ama yinede deydi...
box umut :çok güzel yaa
box Şeymanur :Gerçekten çok beğendim ve çok güzel
box Esma :Gerçekten çok beğendim

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box Berivan :Bizim hocada ders anlatmıyor sadece başlıkları yazıp anlatıyordu aklınızda kalanı yazın diyordu hiç anlanıyordum. buradaki yazlardan çok iyi anladım
box ay :güzel olmuş
box dil :ne güzel olmuş
box ben :çoooooook uzun olmuş ben bunu A4 kağıdına yazıcaktım o yüzden zor oldu ama güzel olmuş emeğinize sağlık
box İREM :ÇOK UZUN AMA YİNEDE GÜZEL
box ahmet :çok uzun ama çok güzel tam benim istediğim gibi
box nisbet :çok begendim ama bir yandan da üzüldüm.peygamber efendimiz müslümanlık ve dinimiz için çok çalıştı ve çok savaştı
box Y.ELİF :ÇOK GÜZEL ÇOK BEĞENDİM ÇOK SAĞOLUN İYİKİ VARSINIZ
box sevgi :guzel guzel
box BERİN :Allah razı olsun bunu yapana hazreti muhammede çoooooook üzüldüm
box Isme gerek yok 2 :Harika ellerine sağlık ama biraz fazla uzun ama harika ozetleye biliriz
box meyra güven :Okadarda iyi değilmiş Yaniğ
box Fatma Kaya :Gerçekten sınavım için çok işe yaradı. Çok teşekkür ederim.
box niyazican KATI :çok güzel bilgiler teşekkürler
box Emirhan :Çok teşekkürler
box NEHİR SU YAVUZKAN :hepinize teşekür ederim sınavdan 100 aldım gerçekten çook teşekkür ederim
box Ecrin 34 :Allah hepinizden razı olsun sınava çok iyi çalışmış oldum
box kadir SOLMAZ :çok güzel bir site 100 alırım inşallah
box ugur can :cok sagolun cok yardimci oldunuzz
box ayla :çok güzel çokta anlamlı sonsuz teşekkürler
box Efe :çok teşekkür ederim sınavım vardı test allah sızden razı olsun bunu yazanın ellerısnden oper hakkımı helal ederım
box Mahmut :Kim yazdıysa eli dert görmesin diyecek ama coooooooooooooooooooooooooooook uzun olmuş
box ayşe :herşey için tşk ellerinize sağlık :)
box bilgi :çok iyi
box Mahmut :Her sitede aradım ama bulamamıştım iyiki karşıma çıktınız size çok teşekkür ederim
box bıays :harika
box Mahmut :Bunu yazanın elleri dert gormesin
box İsme gerek yok :Bunu yazanın eline sağlık
box zeynep :teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrr
box elsa :Çok güzel.
box Fcs3 :Çok güzel bir site yarışmada çok yardımı oluyor
box büşra :Çok güzel olmuş allah razı olsun hepinizden keşke biraz daha uzun olsaydı ama yinede çok güzel olmuş emeyi gecenherkese tteşekkür ederim allah razı olsun iyşallah iyi not alırım
box ÖMER :Cidden uğraşılmış ve emek verilmiş bir yazı başarılarınızın devamını dilerim.
box dilaraaa :çok güzel yapmışsınız allah sizden razı olsun ama keşke biraz kısa olsaymış ama genede saolun allh razı olsun ne diliyosanız inş gerçek olur amin
box elif naz :çok güzel proje ödevime yardım etti işallah bizim sınıftan biri kullanmaz burayı yoksa öğretmen kızar...
box NİSA :Çok güzeldi.Herkese okumasını tavsiye ederim.İşinize yarıyacağına inanıyorum.
box Elif :Tesekkur ederim
box YARENNNNNN :Tedekkürler 100 alırım inşallah görenler amin derse onların ki de iyi geçsin
box Gülfem :Teşekkürler çok yardımcı oldu...
box AYSENUR :TEŞEKÜRLER 100 ALDIM COK YARDIMCI OLDU
box Melekkkk :Çok güzel ama çok uzun.inş siyerden(100) yüz alırım.
box umut :cok uzun olmus
box hatice :proje ödevmde çok yardımcı oldu
box ferhat :çok güzel süper
box bilmem :TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK GÜZEL OLMUŞ AMA BEN YAZANA KADAR AKŞAM OLUR
box Demet kaya :Gelçekten çok güzel hemde çok katılacağım yarışmada bana çok yardımcı olacak hz. Muhammed in kısa hayatı okumanızı isterim
box hilal öksüz :çok teşekkürler din dersimde çok işime yarayacak eksi değil artıalacağım
box hilal :teşekkürler
box S :Elleriniz dert görmesin emeği geçen herkesten allah razı olsun.
box Şevval şahin :Çok güzel ama uzun
box şeyma :abi çok kısa
box zerda :çok uzun ama çok güzel herkese tavsiye ederim
box maykil Ceksin :Arkadas super varya
box buse :muhteşem
box Eliff :biraz uzun uzun bile değil çok uzun ama inş hoca beğeniir grs
box ada :cok güzel inşallah hoca beğenir
box Ayşe Nur kalkanoğlu :Ççççççççoooooooookkklkkkkkkkkkk ggggggggggüüüüüüzzzzeeeeellll
box arda :mukemmel ama uzun gece1 2 gibi bitiyor
box ada :daha uzun yok mu
box süleyman azad :elinize sağlık çok güzel olmuş
box rengar :abi çok uzun ama kısaltara yazdık helal olsun size hoca ceza olarak vermişti aslında bana değil sınıfa iyi oldu bu
box Süleyman özçelik :çok güzel olmuş
box esma :süper olmuş
box Alihan :Arkadaşlar böyle olmaz
box Taha :Biraz uzun ama gece yarısına kadar biterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
box özer :bazı yazılar yarım yazılmıştır bu konuda şikayetim var
box melda :Çok güzelmiş
box damla bilgin :çok güzel olmuş
box YAVUZHAN GELÇİK : acayip güzel olmuş sadece biraz uzun ama yinede güzel site sayesinde proje ödevinden 100 alacağıma eminim bu siteyi yapana teşekür ederim
box yavuzhan gelçik :çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzel
box İSİM VERMEK İSTEMEYEN :ALLAH RAZI OLSUN SÜPER 100 ALCAM KESİN ÇOK TEŞEKKÜRLER
box elif akan :inşallah hoca beğenir
box Buket :Çok güzel çok sağolun
box ARDA :arkadaşlar saçmalamayın kısaca diyor roman yazmış
box Aleyna savaş :Çok güzel ama biraz fazla değilmi?
box DAMLA YAĞMUR :BENCE ÇOK GÜZEL HERKESE TAVSİYE EDERİZ
box merve :Öğretmen kitap özeti yazanlara 100 vericekti sözlüm 100 çok teşekkürler elinize emeğinize sağlık.Allah razı olsun
box Sezin sezgin :Valla acik acil söylersek 1. Den72 ikinciden78 ucuncuden 89 aldim
box eray :çok güzel inşallah yarın sınavdan yüz lırım
box Eylül ceran :100 alırım umarım Saol :))
box cem :100 aldım teşekkürler :))))))) :0:0:0
box EREN :Allah sizlerden razı olsun
box Ahmet doktor :ÇOk teşekkürler süper olmuş .
box Şerife Gül :Çok güzel ödevimdi öğretmen pek iyi verdi !!!!!!!!!!!!
box eda :çok güzel bir site sayenizde 100 aldım...
box selma sarıtaş :bence de cok güzel yazmışlar cooooook beğendim
box hara :muhreşem tekkelimeyleeeeeeeeeeeeeeeeeee
box Selim :Süper !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
box Muhammed :inşallah yarn sınavda yüksek alırm
box balcan27 :99 aldim
box Süleyman özçelik :çok beyendim
box merve : sağolun.. x)
box enes :Onumara 100 aldım aldım teşekürler
box İlayda :10 sayfa resimlerle birlikte ama iyidi
box berkay :din hocası 100 verdi senin sayende
box Fatih :Oleyyyyyy 100 aldımmmmmmm
box Zeynep yıldız :Ben çok beyennnnndimmmmm
box Emine AZRA GÜNEŞ :Bu siteyi devam ettirin.
box Emine AZRA GÜNEŞ :Çok beğendimmmmm çok teşekkür ederim
box METEHAN :Yarın Din yazılım vardı. Çok yardımcı oldu. HZ MUHAMMED in çocuklarıdan FATIMA hariç hepsi kendinden önce ölmüş çok üzüldüm.
box semra :ödev içindi teşekürlerrr
box cansu :cok fazla bilgi var cok yardımcı oldu tesekurler :)
box Damla-ozan :Ya cok kisa olmus
box Habibe :Çooooooook güzel ama çok uzun
box ömer sert :Çooooook uzun abi
box murat :100 aldım.
box su :Bizcede çok guzel olmuş
box gonca gül :vayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy be ne kadar güzel 100 aldım
box fatma :güzel ama çok uzun ve ayrıntılı :/
box sarp :çok iyi
box yusuf :iyiymiş bende bundan proje odevi yaptim 100 aldim ortalamam yaziliyla beraber 100 dustu
box ramazan erdoğan :hz,muhammedin kimliği fena güzel olmuş
box Gökçen :Gerçekten çok güzel yazmışlar kim yazdıysa ağzına sağlık
box karpuz :biraz kısaaaaaaaa yassaydınız daka iyiydi
box irem :100 aldım
box gurkan emirhan :Cok guzel
box Gizem :Ben çoooooooook beğendim ödevi çok yardım oldu
box Anonim :Benim odevime cook yardim etti yaa
box Meliss :Odev icindi cook tesekkurlerr
box rümeysa yegin :çok bilgilendirici ama çok uzun
box Emirhan :Gercekten süper yazılıdan 100 aldım
box Enes :Ben hiç beğenmedim
box ismail :Teşekkürler 100 aldım
box ismail : Çooooooooooooooooook uzun biraz kısa yazın
box ismail :Çok uzun biraz kısa yazın
box Yağmur :Benim odevime çok yardımcı oldu çok teşekkür ederim
box Bahar köfte :Ohh be bu sayfa yüzünden yazılan 100 aldım
box damla :sayenizde 100 alıcam çok teşekür ederim
box Berkant :Gerçekten güzel olmuş peygamger efendimizin hayatını çok güzel bir şekilde açıklamış çok yardımı dokundu bana bu sitenin çok sağolun.
box ROJİN KARTAL :yazılıdan 100 aldım öğendkleim 4 yaşından sonra annesi Amine Onu yanına geri aldı.6 yaşına geldiğinde ise annesi Amine de öldü 6 yaşından sonra kendisine dedesi Abdulmuttalip bakmaya başladı 8 yaşına geldiğinde dedesi de vefat edince amcası Ebu Talipin yanında kalmaya başladı.Amcası Ona hem çocukluğunda ve gençliğinde baktı hem de Peygamber olduktan sonra Mekkelilerin Ona karşı yaptığı saldırıların çoğunu engelledi.Aynı zamanda Mekkeliler kendisine zarar vermek isteseler bile,Ebu Talipten çekindikleri için ,bu planlarını terk etmek zorunda kaldılar.Peygamberimiz de Onun bu iyiliğini hiçbir zaman unutmamıştır.Peygamberimize Mekkelilerin yaptığı kötülüklerin hemen hemen hepsi Ebu Talip öldükten sonra olmuştur.
box ROJİN KARTAL :yazılıdan 100 aldım teknoloji aletlerini çok seviyorum
box ahmet yasin :işte bu hazreti peygamerimizin hayatı
box ecem :çok güzel olmuş sayenizde yazılıdan 100 alacam
box ayse :HZ Muhammed en son peygamber odeve yardimci oldu
box Ben :Biraz uzun olmuş ama ii
box suruçlu :süper
box Rumeysa Aydin :Ulen yuh ya pardon masalah yahu kisaca hayati dediniz sayfa satir git git bitmiyo yahu toplamda 90 satir ve bununla kac sayfa 1 toblamda 1 yahu yarin siyer sinavi var ogretmen bize kisaca hayatini verdi kagita e oda kayboldu yav tovbe ben bununhep aynisini ariyom kisaltin alla haskinaya gozinizi seveyim neyse yav sevaptir hadi AllAH kolaylik versin
box yozgatlı mustafa :Güzel olmuş
box mustafa cecelu :Çok güzel bana yardımcı. Oldu
box senem :Teşekkürler güzel olmuş
box Gamze :Çok güzel hazırlanmış odevime yardımcı oldu

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA