Oyun Siteleri
27 Ekim 2016 Perşembe

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri ile ilgili ders notları :

ders notlarıOğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri İlahi Nefes Gazel
OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLERİ (XIII – XIV. YY) :  Oğuz Türkçesi,13.yy dan itibaren Anadolu’da Arapça ve Farsça’nın etkisiyle değişikliğe uğrar. Bu dönemin metinlerinde dinsel öğeler öne çıkar. Türk edebiyatında tasavvuf konusunu esas alan ve bu düşünceyi işleyen edebiyata tasavvuf edebiyatı denir.... devam et

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri ile ilgili ders notları listelendi.