Eğitim Siteleri
22 Ekim 2016 Cumartesi

Namazda Okunan Dualar ve Türkçe Anlamları (Manaları), ders ve çalışma notu

Namazda Okunan Dualar ve Türkçe Anlamları (Manaları)

NAMAZDA OKUNAN DUALAR VE MANALARI
SÜBHÂNEKE :
Sübhânekallâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle śenâük) ve lâ ilâhe ğayruk.
NOT: Parantez içinde yazılı olan kısım sadece cenaze namazı kılarken okunacak.
MÂNÂSI :
"Allâh’ım! Sen eksik sıfatlardan pâk ve uzaksın. Sen'i dâima böyle takdîs eder ve överim; Sen'in adin mübarektir, azamet ve celâlin yüksektir. Sen'i övmek yücedir ve Sen'den gayri İlâh yoktur."
 

ETTEHIYYÂTÜ :
Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ıbâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü el lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüh
ǖ ve Rasǖlüh.
KISACA MÂNÂSI : 
Dil ile, beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalnız Allâhu Teâlâ' yadır. Ondan başkasına ibâdet olmaz.
Ey mertebesi yüce olan Nebî "Muhammed"! Allah’ın rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun!
Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh’ın iyi kullarına olsun!
Şahadet ederim ki: Allâh'tan başka İlâh yoktur; yine şahadet ederim ki; Muhammed O'nun kulu ve rasülü (elçisi) dür.

 

ALLAHÜMME SALLİ :

Allahümme salli alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdüm mecîd.

KISACA MÂNÂSI :
Allâh’ım: Muhammed'e ve O'nun evlât ve etbaına (yakınlarına), İbrahim’e ve âline rahmet ettiğin gibi, rahmet et. Muhakkak ki Sen övülmüş, övülmeye lâyık ve şanlısın.


 

ALLAHÜMME BÂRİK :
Allahümme bârik alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdüm mecîd.
KISACA MÂNÂSI :
Allâh’ım: Muhammed'i ve âlini, İbrahim’i ve etbaıni mübarek kıldığın gibi mübarek kil. Şüphe yok ki, övülmüş yalnız Sen'sin, gerçekten şan ve şeref sahibi de Sen'sin!

RABBENA :
Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ hasenetev ve fil'âħirati hasenetev ve kınâ ażâben nâr.
KISACA MÂNÂSI :
Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, âhirette de iyilik, güzellik ver ve bizi, ey merhameti çok bol olan Allâh’ım, rahmetinle ateş azabından koru.


 Rabbenağfirlî velivalideyye velil müminîne yevme yegûmül hısâb.Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.
KISACA MÂNÂSI :
Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabına bakıldığı gün beni, anamı ve babamı ve müminleri yarlığa; günahlarımızı affet

 

KUNUT DUASI    I :
Allahümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. ve nü'minü bike ve net
ǖbü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. ve nüśnî aleykel-ħayra küllehǖ neşküruk ve lâ nekfüruk ve naħleu ve netrukü mey yefcüruk.
KISACA MÂNÂSI :
Allâh’ım: Biz Sen'den yardim isteriz, günahlarımızı örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz; râzı olduğun şeylere bizi hidâyet etmeni isteriz.
Allâh’ım, Sana îman ederiz, tövbe edip Sana döneriz işlerimizde Sana dayanır ve Sana güveniriz; Seni överiz, bütün hayırların Sen'de olduğunu ikrar ederiz; verdiğin bunca nîmetlerden dolayı Sana şükrederiz ve nankörlük yapmayız. Sana karşı nankörlük eden fâcirleri(günahkarları) bırakır ve ondan ayrılırız, onunla olan rabıtamızı(bağlantımızı) keseriz.

 

KUNUT DUASI   II :
Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve naħfidü narcû rahmeteke ve naħşâ ażâbeke inne ażâbeke bilküffâri mülhık.

KISACA MÂNÂSI :
Allâh’ım! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz, ancak Senin için namaz kılarız ve Sana yalvarırız, yalnız Sana secde eder, yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.
İbâdetini sevinçle yaparız, rahmetini ve ihsanının devamını ve çok olmasını dileriz.
Yasak ettiklerini yapmayız ve azabından korkarız. Şüphe yok ki, azabın kâfirlere ulaşır.

Ekleyen :Editör 3    Okunma :25316

 

tags Sübhaneke Ettehıyyatü Allahümme Salli Allahümme Barik Rabbena Kunut Duası Kunut Duaları Türkçe Anlamları Türkçe Manaları Türkçe açıklamaları hakkında bilgi din kültürü ve ahlak bilgisi Türkçe okunuşları Türkçe yazılışı ders notu konu özeti çalışma notları özetler ders anlatım eğitim öğretim kaynakları

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA