Eğitim Siteleri
27 Ekim 2016 Perşembe

Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması, ders ve çalışma notu

Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması

Birden fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya getirilmesiyle oluşturulan madde topluluğuna karışım denir.
Karışımların özellikleri
1) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.
2) Karışımı oluşturan maddelerin miktarları arasında belirli bir oran yoktur.İstenildiği oranda karıştırılabilirler.
3) Karışımların erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
4) Karışımların belirli bir kimyasal formülleri yoktur.
5) Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve bileşenlerine fiziksel yollarla ayrılırlar.
Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Homojen karışımlar:
Her tarafında aynı özelliği gösteren,tek bir madde gibi davranan karışımlara denir.Homojen karışımlara genel olarak çözeltiler de denir.
Tuzlu su,hava,kolonya,24 ayar altın örnektir.Metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlara ise alaşım denir.
Bakır+çinko= pirinç
Kurşun+kalay= lehim
Bakır+kalay=tunç
Altın+bakır=bilezik alaşımı
Krom+nikel+karbon+demir=çelik
Bir çözeltide çözünen ve çözücü olmak üzere iki madde vardır.Örneğin;şekerli suda şeker çözünen,su çözücüdür.
Bir çözeltide çözücü fazla çözen az ise buna seyreltik çözelti,çözücü az çözünen fazla ise buna da derişik çözelti denir.
Heterojen karışımlar:
Her yerinde aynı özellikleri göstermeyen karışımlara denir.Heterojen karışımlar süspansiyon ve emülsiyon olarak iki özel durumu vardır:
Süspansiyon (katı-sıvı karışımı): su-kum,su-tebeşir tozu
Emülsiyon(sıvı-sıvı karışımı) : su-zeytin yağı,su-benzin karışımı,süt içindeki yağ damlacıkları da birer emülsiyondur.
Karışımların Ayrılması
1.Süzme: Katı-sıvı karışımların ayrılması için kullanılır.Kum ve su,çay,süt ...
2.Mıknatıslanma: Mıknatıstan etkilenen maddeyi etkilenmeyenden ayrılması için kullanılır.Demir tozu talaş gibi.
3.Öz kütle(yoğunluk ): Katı-sıvı,sıvı-sıvı karışımların ayrılması için kullanılır.Zeytinyağı su,su-saman gibi.
4.Çözünürlük: Çözünürlükleri farklı katı maddelerin sıvı içinde ayrılması için kullanılır.Naftalin ve tuz suya atılırsa...
5.Buharlaştırma: Çözünmüş katı,sıvı karışımların ayrılması için kullanılır.Şeker-su.
6.Damıtma: Kaynama noktaları faklı sıvıları birbirinden ayırmak için kullanılır.Saf su elde etmede,petrol ürünleri üretiminde,alkol ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan bir yöntemdir.Ham petrol damıtılarak benzin,mazot,gaz yağı ,asfalt,fuel-oil elde edilir.
7.Eleme: Büyüklükleri farklı katı maddelerin ayrılmasında kullanılır.kumu çakıldan ayırmada kullanılır.

Ekleyen :Editör 3    Okunma :9375

 

tags karışım nedir heterojen karışımlar nelerdir Süspansiyon nedir seyreltik çözelti nedir derişik çözelti nedir Emülsiyon nedir Homojen karışımlar Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması Karışımların özellikleri ders notu konu özeti çalışma notları özetler ders anlatım eğitim öğretim kaynakları

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA