eğitim sitesi
26 Ekim 2016 Çarşamba

İyon Yükü Ve Yükseltgenme Basamağı, ders ve çalışma notu

İyon Yükü Ve Yükseltgenme Basamağı

İYON YÜKÜ VE YÜKSELTGENME BASAMAĞI

Bir atomun elektron alması veya vermesi sonucu aldığı değere iyon yükü denir. Bir atom elektron veriyor ise değerliği artıyor demektir.

İyon   :  (+)  veya  (–)  yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir.

Katyon:  (+)  yüklü atom ya da atom gruplarına katyon denir. (Na+1, Mg+2, NH4+1, … )

+1 yüklü

+2 yüklü

H

Hidrojen

Be

Berilyum

Li

Lityum

Mg

Magnezyum

Na

Sodyum

Ca

Kalsiyum

K

Potasyum

Ba

Baryum

Ag

Gümüş

Zn

Çinko

Cu

Bakır

Ni

Nikel

Hg

Civa

Cu

Bakır

 

 

Hg

Civa

 

 

Pb

Kuun

+3 yüklü

Sn

Kalay

Al

Alüminyum

+4 yüklü

Cr

Krom

Sn

Kalay

Fe

Demir

Pb

Kuun

Anyon : (-) yüklü atom ya da atom gruplarına anyon denir. (F-1, Cl-1, O-2, N-3, NO3-1, SO4-2, …)

 

– 1 yüklü

– 2 yüklü

F

Flor

O

Oksit

Cl

Klor

S

Sülfür

Br

Brom

SO4

lfat

I

Iyot

SO3

lfit

OH

Hidroksil

CrO4

Kromat

NO3

Nitrat

CO3

Karbonat

ClO3

Klorat

Cr2O7

Dikromat

MnO4

Permanganat

– 3

HSO4

Bisülfit

P

Fosfor

CN

Siyar

N

Azot

 

 

PO4

Foasfat

kseltgenme Basamağı

Atom grupları içerisinde yer alan elementlerin aldığı veya verdi elektron sayıları her zaman net değildir. Bu nedenle atom gruplarındaki elementlerin aldığı veya verdi elektron sayısına yükseltgenme basamağı denir.

Örnek: Aşağıdaki bileşiklerde yer alan elementlerin değerliklerini bulunuz? (NaI, K2O, BaCl2, Al2S3)

kseltgenme Basamaklarının Hesaplanması :

Yükseltgenme Basamaklarının hesaplaması ağıdaki kurallara re yapılır.

1.  Serbest haldeki tüm elementlerin değerliği sıfırdır.

2.  Sabit değerlikli metaller bileşiklerinde her zaman aynı değerliği arlar. (1A=+1, 2A=+2, 3A=+3…)

3.  Oksijen atomu;

  OF2 bileşiğinde (+2)

  Peroksitlerinde (-1) (H2O2, Na2O2, CaO2…)

 Diğer tüm bileşiklerde (-2) değerliğini alır.

4.  Hidrojen atomu;

 Hidrürlerinde (-1) değerlikli ( NaH, KH, CaH2…)

 Diğer tüm bileşiklerinde (+1) değerliklidir.

5.  Halojenler (7A Grubu elementleri);

 Oksijensiz bileşiklerinde (-1) değerliklidir.

 Oksijenli                   bileşiklerinde  (+1…+7) değişken değerliklerini arlar.

 Flor tüm bileşiklerinde  sadece (-1) değerliğini ar.

6.  Bileşiklerin değerliklerin toplamı sıfıra eşitlenerek değerliği bilinmeyen elementlerin değerlik hesaplaması yapılır.

7.  Köklerin değerliklerin toplamı iyon küne itlenerek değerli bilinmeyen elementlerin değerlik hesaplaması yapılır.

Örnek: Aşağıdaki bileşiklerde X ile simgelenen elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulunuz? (KXO4, HXO4, NaXO2, XO3-1, X2O7-2)

Örnek 1 :H2XO3 bileşiğinde X elementinin değerliğini bulunuz?

Örnek 2 : X2YZ4 bileşiğinde Y’ nin değerliği nedir? ( 11X, 8Z)

Örnek 3 :XO3-  bileşiğinde X elementinin değerliğini bulunuz?

Ekleyen :notbak.com    Okunma :76551

 

tags İyon Yükü yükseltgenme basamağı anyon katyon kimya ders notu konu özeti çalışma notları özetler ders anlatım eğitim öğretim kaynakları

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA