Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Haçlı Seferleri (1096-1270), ders ve çalışma notu

Haçlı Seferleri (1096-1270)

Hacli-Seferleri-1096-1270

HAÇLI SEFERLERİ (1096–1270)

Haçlı Seferi: Avrupalıların din adamlarının önderliğinde birleşerek Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs, Antakya, İskenderiye gibi yerleri almak amacıyla 1096 – 1270 yılları arasında düzenledikleri sekiz büyük seferlere Haçlı Seferleri denir.

 

HAÇLI SEFERLERİN SEBEPLERİ

 

DİNİ SEBEPLER :

- Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs, Antakya, gibi kutsal şehirlerin ele geçirilmek istenmesi.

- Kuluni tarikatının çalışmaları.

- Papanın etki alanını genişletmek istemesi.

- Katolik Kilise’nin tüm Hıristiyan dünyasını egemenlik altına almak istemesi.

 

SİYASİ SEBEPLER :

- Bizans’ın Türk ilerleyişi karsısında Avrupa’dan yardım istemesi.

- Derebeylerin etkinliklerini artırmak istemeleri.

- Batıya doğru gelen Türk ilerleyişinin durdurulmak istenmesi.

 

EKONOMİK SEBEPLER :

- Avrupalıların doğu ülkelerinin zenginliklerini ele geçirmek istemeleri.

- Avrupa halkının yoksulluk içinde olmasına karşılık Doğu’nun zenginlik ve refah içinde bulunması.

- Önemli ticaret yollarının Müslümanların elinde bulunması.

 

SOSYAL SEBEPLER :

- Senyör ve şövalyelerin macera istekleri.

 

I.   Haçlı Seferi:(1096 – 1099) Kudüs Haçlıların, İznik ve Batı Anadolu Bizans’ın eline geçti. Selçuklular Konya’ya kadar çekildiler. Konya’yı başkent yaptılar. (Amacına ulaşan tek seferdir)

 

II.  Haçlı Seferi: (1147–1149)  Anadolu'ya gelen haçlılar Selçuklular tarafından yenilgiye uğratıldı

 

1176 Haçlılarla işbirliği yapan Bizans, II. Kılıç Arslan komutasında Türkiye Selçuklularına Miryokefalon’da yenildi. Bu zafer Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleştirdi.

 

III. Haçlı Seferi: (1189–1192)  Selahattin Eyyubi’nin Hittin Savaşında Haçlıları yenerek Kudüs’ü alması üzerine düzenlendi. Haçlılar başarılı olmadı.

 

IV. Haçlı Seferi:  (1204)          Haçlılar İstanbul’u işgal ederek Bizans’taki karışıklıklardan yararlanarak Latin İmparatorluğunu kurdular

HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI

 

DİNİ SONUÇLARI :

- Kilise ve din adamlarına Hıristiyanların duyduğu güven azaldı.

- Papalık kurumu güç kaybetmeye başladı. 

- Avrupalılar kutsal saydıkları yerleri Müslümanların elinden alamamıştır.

- Skolâstik düşünce zayıfladı.

 

SİYASİ SONUÇLARI :

- Seferlere katılan derebeylerin bir kısmının ölmesi ve bazılarının ekonomik güçlerini kaybetmesi kralların monarşi idaresinin kuvvetlenmesine yaradı.

- Anadolu Selçuklu devletinin Anadolu'da üstünlük sağlaması gecikti.

- Papalığın ve Katolik kilisesinin gücünü kaybet­mesi, kralların otoritesinin artmasına yaradı.

 

EKONOMİK SONUÇLARI :

-Avrupa ile İslam dünyası arasında ticaret faaliyetleri gelişmiş Akdeniz limanlarının önemi artmıştır.

- İtalya'daki Venedik, Cenova ve Napoli şehirleri deniz ticaretiyle zenginleşti.

- Anadolu şehirleri başta olmak üzere Suriye ve Filistin ekonomik yönden zarar görmüşlerdir.

- Haçlıların deniz yoluyla taşınması Avrupa’da gemiciliğin gelişmesinde etkili oldu.

 

SOSYAL SONUÇLARI :

- Avrupa’da ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı zenginleşti.

 

KÜLTÜREL VE TEKNİK SONUÇLARI :

- Avrupalılar İslâm medeniyetini yakından tanıdılar ve bundan faydalandılar.

- Kâğıt, barut, matbaa ve pusula gibi icatlar Avrupa’ya götürüldü.

- İslam ülkelerindeki fen ve teknik eserler Avrupalı­larca öğrenilmeye başlandı. Bu durum Yeniçağ­daki Hü­manizm, Rönesans, Reform ve Coğrafi Keşiflere katkıda bulundu.

Ekleyen :dersimiz.com    Okunma :6490

 

 

tags

    Benzer Ders Notları

ders notları İletişim Kurmada Güzel ve Etkili Konuşmanın Önemi 47455 kez okundu.

ders notları Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri ve Özellikleri 542377 kez okundu.

ders notları I.Dünya Savaşı (1914-1918) 3642 kez okundu.

ders notları Akdeniz İklimi (Türkiye'de İklim Tipleri) 1753 kez okundu.

ders notları İstanbul'un Fethi (29 Mayıs 1453) 10455 kez okundu.

ders notları Afet Çeşitleri, Afet Hakkında Bilgiler, Afet Nedir? 16789 kez okundu.

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA