Yazılı Sınav Soruları
25 Ekim 2016 Salı

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (T-U-Ü-V-Y-Z), ders ve çalışma notu

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (T-U-Ü-V-Y-Z)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (T)
• Tabiat-doğa
• Tabii-doğal
• Tabip-hekim-doktor
• Talebe-öğrenci
• Talih-şans
• Tamir-onarım
• Tane-adet
• Tanık-şahit
• Tanım-tarif
• Tapınak-mabet
• Taraf-yan
• Tarım-ziraat
• Tarif-tanım
• Tasdik-onay
• Tebrik-kutlama
• Tecrübe-deney
• Tedbir-önlem
• Teklif-öneri
• Tekrar-yine
• Temel-esas
• Tercüme-çeviri
• Tertip-düzen
• Tesadüf-rastlantı
• Tesir-etki
• Toplum- cemiyet
• Tören –merasim
• Tuhaf-garip
• Tutsak-esir
• Tuvalet-hela-wc
• Tüm-bütün
• Tümör-ur
• Tümce-cümle
• Tren-şimendifer-katar
• Tartışma-münakaşa

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (U)
• Uçurum-yar
• Ufak-küçük
• Uğraş-iş
• Ulu-yüce
• Ulus-millet
• Umumi-genel
• Umut-ümit
• Unsur-öğe
• Us-akıl
• Uyarı-ikaz
• Uygar-medeni
• Uyum-ahenk
• Uzak-ırak
• Uzay-feza
• Uçak-tayyare
• Usta-ehil

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (Ü)
• Ümit-umut
• Ünlü-meşhur
• Ürün-mahsul
• Üye-aza
• Ülke-diyar-memleket
• Ülkü-ideal
• Üleş-pay
• Ürem-faiz

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (V)
• Vaka-olay
• Vakit-zaman
• Varlıklı-zengin
• Vasıta-araç
• Vatan-yurt
• Vazife-görev
• Vaziyet-durum
• Vesika-belge
• Viraj-dönemeç
• Vücut-gövde
• Vilayet-il
• Veteriner-baytar

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (Y)
• Yalın-sade
• Yan-taraf
• Yanıt-cevap
• Yapay-suni
• Yapıt-eser
• Yar-uçurum
• Yaratık-mahluk
• Yardımcı-muavin
• Yargıç-hakim
• Yarıyıl-sömestri
• Yas-matem
• Yasa-kanun
• Yaş-ıslak
• Yaşam-hayat-ömür
• Yaşlı-ihtiyar
• Yazı-ova
• Yazım-imla
• Yekün-toplam
• Yel-rüzgar
• Yerel-mahalli
• Yetenek-kabiliyet
• Yıl-sene
• Yine-tekrar
• Yitik-kayıp
• Yoksul-fakir-fukara
• Yöntem-metot
• Yurt-vatan
• Yüce-ulu
• Yürek-kalp
• Yüz-surat-sima-çehre
• Yüzyıl-asır
• Yemek-aş
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (Z)
• Zaman-vakit
• Zarar-ziyan
• Zengin-varlıklı
• Zeybek-efe
• Zıt-karşıt
• Ziraat-tarım
• Ziyan-zarar
• Zor-güç
• Zorunlu-mecburi
• Zırnık-metelik
• Zehir-agu
• Zabit-subay

Ekleyen :notbak.com    Okunma :45569

 

tags Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü Türkçe ders notu konu özeti çalışma notları özetler ders anlatım eğitim öğretim kaynakları konu anlatımları Türkçe ders notları

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA