Oyun Siteleri
22 Ekim 2016 Cumartesi

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (L-M-N), ders ve çalışma notu

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (L-M-N)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (L)
• Laf-söz
• Lahza-an
• Lider-önder
• Lisan-dil
• Lüzumlu-gerekli
• Lüzumsuz-gereksiz
• Lal-dilsiz
• Lama-deve
• Lafazan-geveze

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (M)
• Mabet-tapınak
• Macera-serüven
• Mafsal-eklem
• Mağlup-yenik
• Mahalli-yerel
• Mahcup-utangaç
• Mahluk- yaratık
• Mahpushane-hapishane
• Mahsul-ürün
• Mana-anlam
• Manzara-görünüm
• Matbaa-basımevi
• Matem-yas
• Mebus-milletvekili
• Mecbur-zorunlu
• Mecmua-dergi
• Medeni-uygar
• Medeniyet-uygarlık
• Mektep-okul
• Melodi-ezgi
• Menfaat-çıkar
• Menfi-olumsuz
• Menkul-taşınır
• Meridyen-boylam
• Mesafe-ara
• Mesela-örneğin
• Mesele-sorun
• Mesken-konuk
• Meslek-iş
• Mesul-sorumlu
• Mesut-mutlu
• Meşhur-ünlü
• Meşrubat-içecek
• Mevcut-var
• Meydan-alan
• Millet-ulus
• Milletvekili-mebus
• Milli-ulusal
• Misafir-konuk
• Misal-örnek
• Misli-katı
• Muavin-yardımcı
• Muharebe-savaş
• Muhtelif-çeşitli
• Muştu-müjde
• Müessese-kurum-kuruluş
• Mühim-önemli
• Mükafat-ödül
• Müsabaka-yarışma
• Müsait-uygun
• Müspet-olumlu
• Müstahsil-üretici
• Müstakil-bağımsız
• Müşteri-alıcı
• Merkep-eşek
• Mani-engel
• Mübarek-kutsal
• Muallim-öğretmen
• Mektup-name
• Merasim-tören
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (N)
• Nadir-ender
• Nakil-atama-taşıma
• Nasihat-öğüt
• Nebat-bitki
• Neden-sebep
• Nefes-soluk
• Nehir-ırmak
• Nem-rutubet
• Nesil-kuşak
• Nesir-düzyazı
• Neşe-sevinç
• Netice-sonuç
• Nispet-oran
• Nitelik-kalite
• Noksan-eksik
• Numune-örnek
• Nutuk-söylev
• Nakit-para-akça
• Nakliyeci-taşımacı
• Namzet-aday

Ekleyen :notbak.com    Okunma :5048

 

tags Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü Türkçe ders notu konu özeti çalışma notları özetler ders anlatım eğitim öğretim kaynakları konu anlatımları Türkçe ders notları

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA