Eğitim Siteleri
22 Ekim 2016 Cumartesi

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (F-G-H), ders ve çalışma notu

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (F-G-H)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (F)
• Faaliyet: etkinlik
• Fakat: ama-lakin
• Fakir: yoksul-fukara
• Faktör-unsur
• Fare-sıçan
• Fark-ayrım
• Fasıla-ara
• Fayda-yarar
• Fazla-çok
• Fena-kötü
• Fert-birey
• Feza-uzay
• Fiil- eylem
• Fikir-düşünce
• File-ağ
• Füze-roket
• Felç-nüzul
• Fer-ışık
• Faiz-nema

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (G)
• Garip-acayip
• Garp-batı
• Gaye-amaç
• Gayret-çaba
• Gebe-hamile
• Gelecek-istikbal-ati
• Gelenek-anane
• Gene-yine
• Genel-umumi
• Geri-art
• Gıda-besin
• Giysi-elbise
• Giz-sır
• Gizli-saklı
• Görev-vazife
• Gövde-beden
• Gramer-dilbilgisi
• Güç-kuvvet-zor
• Güçlü-kuvvetli
• Güldürü-komedi
• Gülünç-komik
• Güney-cenup
• Güven-itimat
• Güz-sonbahar
• Gözlem-rasat
• Gökyüzü-sema
• Gezmek-dolaşmak

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (H)
• Hal-durum
• Halbuki-oysa
• Ham-olmamış
• Hane-ev
• Hareket-devinim
• Hariç-dış
• Harp-savaş
• Hasis-cimri-pinti
• Hasret-özlem
• Hassas-duygulu
• Hatıra-anı
• Hayal-düş
• Hayat-yaşam
• Haysiyet-onur
• Hediye-armağan
• Hekim-doktor
• Hela-tuvalet-wc
• Hemen-derhal
• Hiddet-öfke
• Hikaye-öykü
• Hisse-pay
• Hudut-sınır
• Hususi-özel
• Hür-özgür
• Hısım-akraba
• Hasım-düşman
• Hareket-devinim
• Hadise-olay

Ekleyen :notbak.com    Okunma :3949

 

tags Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü Türkçe ders notu konu özeti çalışma notları özetler ders anlatım eğitim öğretim kaynakları konu anlatımları Türkçe ders notları

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA