Yazılı Sınav Soruları

Doğadaki Oksijen ve Karbondioksit Dengesi, ders ve çalışma notu

Doğadaki Oksijen ve Karbondioksit Dengesi

Dünyanın oluşumundan günümüze kadar geçen zaman içinde gerçekleşen olaylarla kurulan dengeye doğal denge denir. Son yüzyıllarda bilim ,teknoloji ve sanayideki gelişmeler doğal dengeyi bozmaktadır. Atmosferdeki O2 dengesini bozan fosil kaynaklı yakıtların yakılması için O2 gazı kullanılması ozon ile oksijen dengesini bozmakta daha fazla ozon gazının harcanmasına neden olmaktadır. Doğadaki oksijen ,fotosentez yoluyla elde edilmektedir oksijen canlıların yaşamında en temel maddedir. Atmosferdeki oksijen %21 oranındadır atmosferdeki oksijenin %70 i denizlerden %30 u ise karalardan gelir, atmosferde doğal oksijen dengesi fotosentez solunum doğal yanma , sentez ve ayrışmalar sonunda kurulmuştur.

dng

ÇEVRE , ENDÜSTRİ VE ENERJİ İLİŞKİSİ

Günümüzde toplumun enerji ihtiyacının karşılanması için seçilen enerji kaynaklarının çevreye olan etkisi çok iyi düşünülmelidir. Fosil yakıtların çevreye olan zararı oldukça fazladır bu enerji kaynaklarının yerine alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklar tercih edilmelidir. Şöyle belirtmek gerekir ki nüfusun dünya çapında artması, sanayinin gelişmesi  , yaşam standartlarının giderek yükselmesi , tüketim taleplerinin değişmesi gibi faktörler sonucunda  her yıl enerjiye olan ihtiyaç artmaktadır. Artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yapılan faaliyetler maalesef çevreye büyük zararlar vermektedir. Özellikle fosil yakıtlardan enerji üretimi sırasında açığa çıkan kimyasal maddeler havayı suyu ve toprağı kirletmekte  doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır.

Enerji , sanayi ve toplumun olmazsa olmazıdır. Enerji yokluğunda işyerleri ve fabrikalar çalışamaz , insanlar hızlı iletişim kuramaz bununla birlikte günümüzde enerji kaynakları hızla tükenmeye başlamıştır. Bu

Yüzden ülkeler arasında çatışmalar çıkmış  var olan enerji kaynaklarına sahip olma yarışı başlamıştır enerji kaynaklarına ulaşım  devletler arenasında yeni politikaların gerekliliğini meydana getirmiştir.

Toplumun düşünce yapısını ve politikasını etkileyen bir diğer olguda endüstridir .Bunun en belirgin örneği sanayi devriminden sonra ortaya atılan endüstri toplumu kavramıdır. Ülkemizde olduğu gibi günümüzde pek çok toplum  bu kavrama uygun olarak ekonomik yatırımlarının çoğunu sanayileşmeye yapmaktadırlar. Sanayileşmenin zararları dikkate alınmadan yapılan bu yatırımlar maalesef dünyamızı yaşanmaz duruma getirmektedir.

Fabrika bacalarından çıkan gazla , fabrikaların katı ve sıvı atıkları , çevreyi her geçen gün biraz daha kirletmektedir. Ekolojik denge bozulmakta pek çok canlı türünün nesli tükenmektedir. Bu zararı en aza indirmek için herkes üzerine düşen görevi zaman geçirmeden yapmalı, çevre kirliliğini önlemek için çaba harcamalıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları  kullanımına ağırlık verilmelidir; Çevre dostu enerji kaynakları olarak güneş enerjisi, rüzgar enerjisi , jeotermal  enerji , dalga enerjisi olarak sayabiliriz.

Ekleyen :dersimiz.com    Okunma :3603

 

 

tags

    Benzer Ders Notları

ders notları Eski Çağlarda Keşfedilen Maddeler 5324 kez okundu.

ders notları Birleşen Hacim Oranları Kanunu 25800 kez okundu.

ders notları Bileşik ve Karışımlar 11337 kez okundu.

ders notları Bilimsel Yöntem - Dalton Atom Teorisi 2528 kez okundu.

ders notları Maddenin Halleri ve Kimyasal Bağlar 2627 kez okundu.

ders notları Kimyasal Silahlar 3956 kez okundu.

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA