Eğitim Sitesi

Allah'ın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(Esma-Ül Hüsna ), ders ve çalışma notu

Allah'ın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(Esma-Ül Hüsna )

ESMAÜ'L HÜSNA - 99 HAZiNE
"En güzel isimler (Esmaü'l Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin." [ ArafSuresi,180 ]
"Allah'ın 99 ismi vardır, Kim bunları sayarsa [Ahsaha] cennete gider" [ Buhari, Müslim ]
1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."
2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."  
6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."
8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."
10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."   
11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
12- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."
13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."
15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."
16- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."  
17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."   
18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."  
19- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
20- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."
23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"
24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."
25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."
26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
28- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."
31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."  
32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."
34- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."
35- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."
36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."
37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."
38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."
39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."
40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."
42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."
43- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."  
44- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."  
45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".Allahın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(EsmaÜl Hüsna )
46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."     
49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."
50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."
51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."   
53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."   
54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."
55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."
56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."
58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."
60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."
61- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."
62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."
63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."
64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."
65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."
67- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."
73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."
74- El-Âhir: "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan."
75- El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. "  
76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."
78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."
79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."
80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."
81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."
82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."
83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."
84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."
88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."
89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."
91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."
92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."
94- El-Hâdî: "Hidayet veren."
95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
96- El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."
97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."
98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.  "  
99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."

Kaynak : Esmaü'l Hüsna / İsmail Kılınç

Ekleyen :Editör    Okunma :4025350

 

 

tags

    Benzer Ders Notları

ders notları Gusül (Boy) Abdesti Nası Alınır? Farzları, Sünnetleri Nelerdir? 1339 kez okundu.

ders notları Başlıca İbadetler, Caminin Bölümleri 501 kez okundu.

ders notları Fil Suresi ve Türkçe Anlamı (Manası) 5310 kez okundu.

ders notları İslam'da Melekler 3286 kez okundu.

ders notları Onbir Ayın Sultanı Ramazan Ve Oruç 5081 kez okundu.

ders notları Hak ve Özgürlük Kavramları 221 kez okundu.

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (563 yorum yazılmış)

box iremnaz boyraz :Bu Allah IN isimleri bana çok lazım olacagına eminim yorum yazan herkese tessekkür ediyorum...
box Can adgzl :Allah razı olsun yazanadminden
box Ergün :Ergün
box AHMET KARSKUŞ :Allah sizin hepinizden razı olsun allah sizin gibilerinin ellerini boş etmesin ya rabbim bizi koruyup kollayan sensin ya rabbim
box Eyyüb Tarık Özçelik :Allah Senden Razı Olsun Kardeş Çok Teşekkür Ederim Allah Bütün İsteklerini Kabul Etsin İNŞA ALLAH
box Furkan Yaşar :ALLLAH RAZI OLSUN ADMİN :)
box özlem öztürk :Çok güzel.Çok teşekkür ederim.Allah razı olsun.
box Bülent :Ya Allah ya Muhammed.Allah razı olsun tüm mümin kardeşlerimizden.
box fatmanur celik :Allah razı olsun
box FATMANUR ÇELİK :Allah razı olsun.Ödevimi bitirdim.
box ahmet :ALLAH RAZI OLSUN
box Poyraz azak :99 isim çok zor okunuyor
box Sehmuz temel :ALLAH RAZI OLSUN
box Nazan hocaoglu :ALLAH RAZI OLSUN.. ÇOK ŞÜKÜR...
box Yıldız :Karımın kalbine senin ve benim aşkımı nakış et yarabbi.
box Tülay :İyiki bu faydalı siteyi yapmışşınız Allah razı olsun hepinizden
box SERHAT ERSİN :ALLAH SIZDEN RAZI OLSUN
box YASİN G. :ALLAH Razı Olsun...
box Sıla :Allah Razı Olsun
box BİRAN DAMLA YILDIZ :ALLAH BİZE KENDİSİNE YAKLAŞMAMIZ İÇİN BİRÇOK FIRSAT SUNMUŞTUR. BUDA SUNDUĞU BİR FIRSATDIR SİZDE BU FIRSATA SAYGI DUYARAK EZBERLEMEYE ÇALIŞIN

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box kerem :Allah razı olsun kardeşim
box Yapan :önemli deil biz birbirimize yardim etmessek kim uardim edecek
box bahar karabulut :Bu dünyada en güzel olan Allah'ın o anlamlı isimleri kim o isimlerle dua ederse duası kabul olur
box Bencan :Allah razı olsun
box Ziyaretçi :ALAH RAZI OLSUN SAĞOLUN :D
box Oğuz :Ezberledim Allah razı olsun sizden
box gulan :Allahim tek dilegim etehiyatuyu ezberlemek sana yalvariyorum Allahim bana bir yol goster kulun kolen olayim allahim Sevgiler Gulan Sincar Allahim Seni cok seviyorum
box Gülsümnaz zengin :Allah razı olsun ödevi yapmama çok yardım ci oldu
box Osman özyaşar :Allah razı olsun yazandan da okuyandan da her dertlere deva
box Nermin :Allah razı olsun
box Nehir :ALLAH RAZI OLSUN
box Nihal :Allah razı olsun çok istiyorum ezberlemeyi inşallah ezberleyebilirim
box Abdullah :Allah razı olsun.
box murat :Allah'ım sana sonsuz sukurler olsun
box SONGÜL :ALLAH BİNLERCE ŞÜKÜRLER OLSUN
box Senay :Cok tesekkurler her zaman okurum
box harun :2 gün içinde 60 tane ezberledim
box melike :Allahım sana100 kere teşşekür etsem azdır
box Büşra :Tek dilegim ALLAH IN izniyle esmaül hüsnayı ezberlemek...!
box Bayram AKSOY :ALLAH razı olsun.İslama hizmet gayretlerinizin devamında başarılar temenni ederim.
box Jeff :Merhaba çok teşekür eder ben müslüman oldu ailem zorluk vardı anne baba ayrıldı ben , anne ben müslüman oldu baba gitti çok sağol :) minnettarımm ben size
box Arif yılmaz :Allah razı olsun
box Veysi fidan :çok teşekkür ederim sayenizde kazandım
box Elif :Allahım inşallah bir kaç gün içinde hepsini ezberliyecem ve inşallah günahlarını affedersin GÜZEL ALLAHIM, Allah sizden razı olsun hocam
box EMRE :ALLAH RAZI OLSUN
box BERAT :ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN
box Ahmet Yılmaz :Her sabah namazının ardından okuyorum ALLAH RAZI OLSUN
box atillatopal1968@hotmail :ALLAH RAZI OLSUN.
box SERAY ALTUN :Bunu ezberlemek için en az bir günümü vermem lazım ama gerçekten çok güzel olmuş ALLAH da umarım memnun olur
box Muhammed Emin ARATMAN :çok teşekür ederim bunu yapanda sayenizde ödevimi yaptım :)))))))
box Dilek sude :Sağol
box Sır :Kim bu Esma-ül Hüsna üzerinde çalışmışssa Allah yardım etsin
box HACI AHMET YILMAZ :AMİN ECMAİN GÜZEL MEVLAM ALLAHIM SİZLERDEN RAZI OLSUN BU GÜZEL SANATLAR LA BİZLERE YARDIMCI OLARAK
box Allahın bir kuluyum :Allah razı olsun Allah'ın adlarını ezbere biliyodum fakat anlamlarını değil taki şimdiye kadar Allah sizi bağışlasın
box ÖZLEM :Allah razıolsun
box Hülya Keser :Çok teşekkür ederiz.Bizim kızın okulunda bir çocuk varmış.ALLAH'ın 99 ismini ezbetleyene 100 TL veriyormuş.Ama herşey para değildir.BİLİRSİNİZ...
box Hüsein :Alah razi olsun sizden
box Türkan canvar :Allahım sen bizi dogru yolundan ayırma bize merhamet et amın
box Elinize sağlık :Güzel olmuş
box Ece dusek :Cok tessekur ederim herkezin kandili mübarej olsun
box berre :Gercekten icime huzur girdi okuyunca...
box gül :çok güzel olmuş ödevime yardımcı oldu
box Ramazan :çok teşekkür ederiz bunlarla uğraştığınız için bütün müslümanlara çok güzel örnekler veriyorsunz
box cemil :allah razı olsun dostlar hepinizden
box Nur :Allah razı olsun inşallah dualarımız kabul olur
box Ada :HALISE:SAF VE TEMIZ
box aysunoguzhankoc :Performans odevime cok yardimci oldu ellerinize saglik
box hira nur :Çok güzel olmuş yazanın eline sağlık allah razı olsun
box nur :bunu yapana Allah razı olsun sevapları artsın
box Elif tü :Çok teşekkürler çok güzel olmuş çok sağolun allah razı olsun
box NUR SEVGİ :ALLAH RAZI OLSUN SİZİN ELLERİNİZDEN
box Ggggg :Güzel olmuş
box GÜLSRN :ELİNİZE SAĞLIK ÇOK GÜZEL OLMUŞ
box gulcn :ALLAH im bilip bilmediğimiz günahlarımız çok yardım et ALLAH im günahlar bizim peşimizden gelirken onların peşinden koşar olduk acizim ALLAHIM.
box Gizli :Süper
box DENİZ :ÇOK SAĞ OLUN HARİKA BİR ŞEY. KİM YAPTIYSA ELİNE SAĞLIK.
box Lamia Alparslan :Zamanını böyle şeylere harcayanlara ALLAH yardım etsin
box SÜMEYYE :Allah ne muradınız varsa versin.Allah ne herkese versin.
box hakan uslu :ALLAH razı olsun ümmetini bilen kitabını öğrenen hayırlı nesiller yetiştirmek üzere ALLAHyar ve yardımcımız olsun MÜSLÜMAN AĞBİLERİM VE KARDEŞLERİM
box gizli :çok sağolun
box zeki can aslan :çok güzel ya ben buna bayıldım
box Muhammed ali :Cok saolun
box Ali :Abi cok ise yaradi saolun var olun
box Dilek :Alemlerin rabbi olan ALLAHA hamdusenalar olsun Amin...
box betül :ben bide yazdımmm
box yaren adıgüzel :ezberledim
box servet :ezberledim
box kaan :harika
box cansu :cok guzel
box yusuf ali kir :Allah razi olsun kim yaptiysa gereksiz isler yapana kadr bunu yapmakta fayda vardir
box kaan :ezberledim
box kaan :ben hepsini biliyom
box deniz :süperrrrr herşeyi öğrencem
box Gizli :Çok güzel ellerinize sağlık
box ZEYNEP :NEDEN SARHAT ÇOKMU GÜNAHLARIN VAR.ÇOK VARSA BOL BOL DUA ETTT
box Gizli kullanıcı :Allah razı olsun çok güzel olmuş 1 haftada 70 tanesini ezberledim sizin sayenizde teşekkür ederiö
box Zeynep :Allahım tüm Türkiyeyi korur insallah
box serhat :allahım ben isimleri ezberlersem günahlarımı affeyle
box Ali :çok iyi ya
box Aleyna :Allah'ım bu günümüzü elimizden alma
box Nurana Hasanova :Allahim Sizlerden Razi olsun Rabbimin 99 ismi ve anlami gerçekten ve gerçekten çok iyi ilk defa okudum Rabbim sen nelere kadirsin Canim feda olsun sana Butun sevdiklerim kurban olsun sana Canim Allahim Seni çok Seviyorum Ya Rabbim Ya VEDÜD....
box ipek sudenur gül :Allahımı çok seviyorum kapandım ve namaz kılıyorum allaha dua ediyorum
box allahın kulu :ezberleyemedim ama amaç okumak değilmi
box Betül ince :Bu günümüze şükür allahım
box mustafabjk76481 :gulnar ben ve babamla AMİN! dedik teşekkür ederim
box Hüseyin Çetin :OL DEYİNCE OLDURAN GÖNÜLLERİMİZİ İMANLA DOLDURAN YÜCE ALLAH IN (99) İSMİ İLE YA (ALLAH)
box alperen :99 zunu ezberledim allah razı olsun yapanlardan allah sizede nasip etsin amin. ........lailahe illallah nur muhammed rasurullah.
box alperen :allah razı olsun
box FIRAT :KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN ALLAH BÜTÜN GÜNAHLARIMIZI AFFETSİN.
box allahın KULU :allahu ekber allahım sen büyüksün
box salim :Yazandan allah razı olsun
box Sema :Inşallah benim de derdime derman olur bu güzel isimler Allahım herkes in yardımcısı olsun
box ALLAH'ın aciz kulu :ALLAH'ın birbirinden güzel olan 99 ismini öğrenin ezberleyin muhakkak sevabı boldur.
box Allahin sevgili kulu :Allah herkesin yaninda olsun
box aylin jumanazarova :Çok şükür Allah'ım
box Allah' in kulu :Teşekkür ederim Allah'ım senin o 99 ismine benim kalbimde yeri çok var Allah'ım
box Nehir yiğit :Allah'ım sen bizi yarattın
box yiğit atalay :Allahım sana kurban olurum isimlerin çok güzel
box Sinem :ALLAHIM!!Senin o güzel adlarına kurban olurum..
box Ayşe :Merhaba ben Ayşe ALLAHIN tam Olarak99 ismini ezbeledim
box Kozanli :Cok gûzel insanlar icin iyi bir calisma allah razi olsun.
box Davut :99 ezber yaptım ins.unutmam.
box gulnar :allahim her kesin yaninda olsun bizi daima korusun. ona sukurler olsun
box havin yııdız :allahın her adı birbirinden güzel aaaaaaaaaaaaalllllllllllllahhhhhhhhhhhhhhh
box Belinay yılmaz :Allahım canım adların inanılmaz
box ALLAHIN KULU :EMİNİM BU İSİMLERİ CENNET İÇİN DEĞİLDE ALLAH RIZASI İÇİN EZBERLEMİŞSİNİZDİR
box Arzu :Allahı kim sevmez ki
box yaren :Esma ül hüsnaları ezberleyen cennete girermiş ben 25 tane ezberledim kaldı 75
box Seher :İnşallah bunların hepsini ezberlemek herkese nasip olur
box Adnan :Emeği Geçenlerden, ALLAH Razı Olsun, Bunları Okuduğum için Çok iyi Geldi.
box Hatice Cansu, ALLAH KULU :Tüm sevdiklerim ve tüm iyi kalpli müslümanların Allah yüzünü kara çıkarmasın bunu yazanlardanda Allah razı olsun hepimizin CENNETE GİTMEMİZ DİLEĞİMLE İYİ AKŞAMLAR
box Gülay :Gerçekten çoooooooooookkk güzel.....
box Ece Seçkin :Allahım! Bu günümüze şükür!
box Zeliha Defne Aydın :Allahım seni çooook seviiyyorumm
box Zeliha Defne Aydın :Allahım seni çok seviyorum.
box Zeliha Defne Aydın :Allah 'ımı çok seviyorum.İsimlerinin bazılarını bilmiyordum.Ama şimdi öğrendim. Bence Allah'ımızı sevmeliyiz.
box HAKAGIDEN :EL CEBBAR YA ALLAH CC
box AHMET :BU 99 ISMI OGRENEN CENNETE GIRER INSHALLAH
box Allah'ın kulu :çok işime yaradı teşekkürler.
box ozcan :Alah raziolsun bubilgileri aktaranlardan amel etmeyi nasip etsin yuce rabbim
box selma :çoooook güzel allahım bizi cennetine sok
box servet :gerçekten çok işime yaradı. allah yazanlardan razı olsun.
box ibrahim :ALLAH C.C razı olsun Rabbim niyetlerimizi kabul etsin sıkıntılarımızı gidersinn inşaALLAH
box Nuran BAHCEVAN :Allah razı olsun Teşekkürler
box Filiz güzel :Allahım bu güzel isimlerinin yüzü suyu hurmetine benim ve cümle muhammet (s.a.s) efendimizin ummetininde günahlarını bağışla kimseyi şeytana uydurma Yarabbim.Allah razı olsun.
box Aciz kul :Allah razı olsun beni bu kadar güzel isimlerle karsilastiranla
box ayşe genç :Allah razı olsun çocuklarımızda öğrensin allahın yüce isimlerini inşallah
box tahir koparıcı :Allah razi olsun
box GÜLSÜM :Sizin gibi temiz kalpli ve iyi niyetli butun sitelerden ALLAH [c.c.] razı olsun
box yunus emre :allahın ismi kadar güzel isim yoktur
box selma :Allahım bizi affet amin
box PuccaSever :Allah razi olsun
box cihan :çok guzelisimler bilgi sahibi oldum
box DİLEK SATI BÖLÜK :ÇÇÇOOOOKKKK GÜZEL
box Canan yalçın :Maşallah Allah c.c. razı olsun yazanlar ve emeği geçenlerden
box furkan :Allah razı olsun
box muhammed :ALLAH razı olsun inşallah bunların hepsini ezberleyecem
box selbi dere :allahın isimleri çok güzel
box Ebrar gocen :Tesekkurler cok isime yaradi
box Mümtaz :ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN
box Elif :ALLAH razı olsun çok sağ olun. Çok iyi yardımcı oldunuz . yüce ALLAH'ım o güzel 99 ismi ile kalbimizi nurla aşkla doldursun inşALLAH
box Garip kızıl :Allah razı olsun hepsinizden
box zeynep nur :ba yıl dım çok güzellikler içinde
box Fatma karaca :Allah razı olsun cok guzeldi
box yusuf :Allah raz olsun
box berfin :çok işime yaradı sağolun sayenizde ezberledim ALLAH sizden razı olsun....
box SAHİBE :Cok beyendim ALLAHIMI COK SEVİYOROM
box Esma :Teşekkür ederim :)
box Bahar :ALLAH RAZI OLSUN
box Furkan :!ALLAH RAZI OLSUN
box Muhammed :Allah rahmeti ile bize ölümü kolaylaştırsın, cennetine bizide layık görsün inşallah
box Merve :Allah Razi Olsun herkese Ezberlemeyi nasip etsin insallah
box eylül :Bu kuranikerim dersinin neresi zor
box Garip hasan :Rabbim niyetinizi kabul etsin esma-ül hüsna ile daim zikir nasip eylesin
box Gazi 74 :Çok güzel Allah razı olsun. Hergün okuyorum
box Bedirhan :Allah sizden razı olsun. Çooook teşekkürler...
box mrvbkc :çok güzeldi allah razı olsun çok teşekkürler
box merve :Allah razi olsun insanin ici ferahliyor
box rumeysa :din konusunda çok iyiyim çünkü babam din öğretmeni
box güzel kız :çok güzel
box Nejmi :Oğlum 5 yaşında çok şükür ezberledi
box HAYRİ DURAK :ALLAH RAZI OLSUN GÜNLÜK OKUYORUM.BİZİM İÇİN KOLAYLIK.BİR TIK ÖTEDE HAZIR
box Cemen :Cox komeyi oldu cox saq olun Allah razi olsun
box Cemen :Cox gozel allahin adlari ve menalari ezberden bilirem biraz yadimdan cixmisdi cox komeyi oldu
box saadet :Çok zorrrrrrrrr
box derya deniz :Allah razı olsun internetten böyle güzel şeyler bulmak çok güzel ya rabbim hepimizi bu güzel isimler hürmetine bağışlasın
box Deniz su :Cok guzel rabbimizin isimleri isallah hepsini ezberliyeceğimmmmmm
box FARUK :Güzel Allah Razı Olsun
box esra yakar :Alah razı olsun allah nasip ederse hepsini ezberlicem Allahın izniyle
box yunus isirkan :Allah razı olsun.
box fatma :Allah razı olsun Allah nasip ederse hepsini ezberlemek istiyorum....*.*..*
box ali :Allah razı olsun
box ahmet : çok yardıcı oldu teşekkürler allah razı olsun
box Abdullah çalım :Allah razı olsun :)
box Enes :Allah razı olsun çok işime yaradı
box ahmet meydan :allah razı olsun
box cemre :çok yardımcı oldu teşekkürler
box sıla :allahım bin şükür sana ham olsun
box özge nur :allah razı olsun çok işime Yaradı
box PELİ :çok iyi olmuş
box zilfi :çok teşekür ederim.allah razı olsun sizden
box Ceylan naz emek :Allah razı olsun tüm emekleri geçenlerden
box Mert :Allah razi olsun emegi gecenlerden.
box Emre :ALLAH RAZI OLDUN
box Yağmur :Allh razı olsun
box Yağmur :Allah razı olsyn
box İrem :ALLAH razı olsun emeği geçen bütün kardeşlerimizden
box Zümral Cengiz :Temzlik nereden Gelir? Cevap:Temzlik imandan gelir
box Elif :Bem Ãllahin 99 ismini biliyorum :))
box Eren :Allah razı olsun
box ALİ B.KELEŞ :Allah razi olsun Rabbim dualarımızı kabul etsin inşaallah.
box MELEK :ALLAH RAZI OLSUN.
box Fira :Allah razi olsun
box Mehmet :Allah razı olsun
box ahmet :Allah razı olsun
box selami :Allah razı olsun,Allah hepimizin dualarını hayretsin inşallah
box Allah'ın kulu :ALLAH razı olsun emeği geçen herkesten
box Goksel :Çok teşekkür ederim odevimde yardımcı oldu
box edanua :ALLAH RAZI OLSUN
box yasemin :çok saolun ama daha kısa olabilirdiçok uzun olmuş
box ademoğlu :ezberledim çok şükür.
box tuanna :Allah DUALARINIZI KABUL ETSİN
box Barış :allah razı olsun proje ödevimde yardımcı oldu
box arda :allah razı olsun çok güzel olmuş
box sdf :Allah razı olsun
box Selcan kılıç :Çok güzeldi ellerinize sağlık ama bir şey soracağım Allah'ın 99 ismini ezberleyen cennete gidecek diye birşey var doğru mu ?
box Elif taş :Ay din kültüründen ödevim vardı iyi oldu
box zekiye :Allahın güzel isimlerini bize öğrenmemizde vesile olduğunuz için allah sizden razı olsun.
box Bedirhan :Allah razı olsun derslerimde yardimci oldu yazanin ellerine salik
box tahtsız kral zsfsz :cok iyi allah razı olsun
box mustafa :çok gzel sizdem allah razı olsun dahada güzellerini bekliyorum
box melek garzan :allah razi olsun ...
box melek :allah ı çok seviyorumi.o bizi yaratan yüce rabbimizdir.teşekkür ederiz allah ım .
box matamoto :ALLAH razı olsun...!işime yarıyor
box dcdbdm :Allah razı olsun
box aysel :Allah sizden razi olsun. Cok guzel olmus. Rabbim butun islerinizi hayirli eylesin.
box EnoBato :güzel ama çıktısını alamıyorum
box Öner Aytaç :çok sağolun gerçekten çok hoş ellerinize sağlik çok işime yarıyor
box Hüseyin :Allah razı olsun yazan paylaşan vesile olan kardeşlerimden.
box özcan :çok güzel olmuş elinize sağlık
box sanane :Gercek ten cooook guzel
box çiğdem duru :bu siteye bayılıyorumm dersimiz.com yazılır adam diye okunur:D
box TC vatandaşı :çok beğendim Allah razı olsunnnnnnn
box beren ada :allah razı olsun gerçekten çok yardımcı oldu
box rewdfcerd :ödevlerimde yardımcı oldu allah razı olsun
box Ali :Allah Razı Olsun elinize sağlık...
box cereNiyaz :ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN
box ismini vermek istemeyen :şimdiden 20 tane ezberledim
box ismini vermek istemeyen :eğerki bu yazıyı allah (c.c) 'nin isimlerini kim yazmışsa allah razı olsun gerçketen hastalığı varsa allah acil şifa versin bi sorunu varsa allah yardım etsin eğerki maddi durumu varsa allah tekrardan yardım etsin
box Müslim :Yazandan emeği geçenden Allah bin Razı olsun...
box beyza :sağolun allah razı olsun
box Gamze :çok güzel bunu yazana teşekkür ediyorum çok güzel olmuş zaten allahın isimleri güzel
box dilek :bu benimöğrenmem çok daha iyi oldu
box bir vatandas :Kim yazmissa Allah razi olsun
box Hoca Ahmet :Yazandan Allah(C.C)razı olsun.
box hayri :Rabbim Ebediyyen Razı Olsun
box havva :allah razı olsun
box melike :allah bu siteden razı olsun çok teşekkür ederim
box Yasin AKOL :Gerçekten çok güzel anlamlarıda Esma-ül Hüsna'yı okumak isterdim.Okudum dileğimi gerçekleştirdim.
box Sürmeli :Allah senden razı olsun
box Sahit :Allah hepinizden razi olsun
box Aleyna danış :Allah ne muradın varsa versin ALLAH bereket versi
box Özgür :Allah razı olsun
box banu :Masallah muhtesem çok yardımcı oldu sagolun
box bilinmeyen :çok sağolun işime çok yaradı
box selim :Alahın isimleri güzelmiş
box Elif :Çok guzel
box LegenDGuestXxd :Çok iyi slayt hazırlıyodum ve çok yardımcı olduuuu!
box menşure :Hepsi birbirinden farklı
box bilinmeyen :Allah razı olsun

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA