Yazılı Sınav Soruları
24 Ekim 2016 Pazartesi

3-3-Ya İstiklal Ya Ölüm!(İstiklal Milletimindir), ders ve çalışma notu

3-3-Ya İstiklal Ya Ölüm!(İstiklal Milletimindir)

İSTİKLAL MİLLETİMİNDİR

BATI CEPHESİ: Türkler - Yunanlar

·        Batı cephesinde İsmet Paşa komutanlığında düzenli ordu kuruldu.

·        Kurtuluş Savaşında düşmanla en yoğun ve en kanlı çatışmaların olduğu cephedir.

I. İnönü Savaşı: (6-10 Ocak 1921)

Sebepleri:

·        Yunanlar Eskişehir’i ele geçirerek demiryolu ulaşımını denetim altına almak istemeleri,

·         Ankara’ya kadar gelerek TBMM’yi dağıtmak istemeleridir.

Savaş ile ilgili bilgiler:

·         Yunanlara karşı büyük bir savunma savaşı yapıldı.

·         Bu savaş,  Düzenli ordunun kazandığı ilk zaferdir.

·         TBMM’nin gücü ve otoritesi arttı.

·         Türk Halkının kurtuluş savaşını kazanacağına dair inancı arttı.

·         Ortaya çıkan bu durumu görüşmek için Londra’da bir konferans toplandı.

ÖNEMLİ! I. İnönü Zaferi’nin oluşturduğu olumlu havada TBMM ilk anayasasını (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu çıkarttı ve İstiklal Marşı kabul edildi.(1921)

Londra Konferansı:

•         İtilaf Devletleri Anadolu harekâtının basit bir şey olmadığını anladılar.

•         Toplanma amacı, Sevr’i TBMM’ye kabul ettirmekti.

•         İtilaf Devletleri TBMM’yi Londra Konferansı’na Osmanlı Hükümeti aracılığıyla davet ettiler. Ancak Mustafa Kemal ayrı bir çağrı olmazsa katılmayacaklarını açıkladı.

•         Konferansa İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa konuşma sırasını milletin gerçek temsilcisi olarak gördüğü TBMM temsilcisi Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey’e bıraktı

•         Bu tavrı ile Tevfik Paşa TBMM’yi tanımış oluyordu.

•         Konferans anlaşma olmadan dağıldı.

Önemi:

Ø  TBMM İtilaf Devletleri tarafından çağırılmakla resmen tanınmış oluyordu.

Ø  Yeni Türk Devletinin haklı davası dünya kamuoyuna duyuruldu. 

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması:

•         Afganistan TBMM’nin düşmana karşı ittifak kurduğu ilk devlettir.

•         TBMM Afganistan’ın tam bağımsızlığını tanıyordu.

•         Bir saldırı sırasında birbirlerine yardım edeceklerdi.

Moskova Antlaşması: (16 Mart 1921):

•         Osmanlı ile Çarlık Rusya arasındaki antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.

•         Sovyetler Birliği kapitülasyonların geçersizliğini kabul edecektir.

•         Batum Gürcistan’a verilecektir.

•         Taraflardan birinin kabul etmediği uluslar arası bir antlaşmayı diğeri de kabul etmeyecektir.

Önemli: Moskova ANTLAŞMASI ile Misakı Milli ilk defa bir batılı Devlet tarafından kabul edilmiş oldu. Batum’un Gürcistan’a verilmesi Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk tavizdir.

II. İnönü Savaşı: (23-31 Mart 1921)

•         II. İnönü Savaşı zaferle sonuçlandı.

•         İtalyanlar bu başarı üzerine Anadolu’yu boşalttılar.

Kütahya –Eskişehir Savaşları:

•         Ordumuz ciddi malzeme sıkıntısı çekiyordu.

•         Ankara’yı hedef alan yunanlılar Eskişehir’e kadar olan yerleri işgal ettiler.

•         Türk ordusu imha olmaktan kurtulmak ve zaman kazanmak için Sakarya’nın doğusuna çekildi.

•         Bunun üzerine TBMM Mustafa Kemal’in bizzat cepheye gitmesi istedi.

•         Bu durumlar üzerine, 5 Ağustos 1921 ‘de 3 ay süreyle Mustafa Kemal başkomutan seçildi.

•         Yasama, yürütme (TBMM’ye ait olan) ve yargı (istiklal mahkemeleri) yetkileri Mustafa Kemal’e verildi.

•         Mustafa Kemal Tekâlif-i Milliye Emirleri ‘ni çıkardı.

      -Bu topyekûn bir savaşın yapılacağını gösterir.

     -Bununla ordunun ihtiyaçları karşılanmış ve Yunan saldırılarına karşı ordu takviye edilmiştir.

Ekleyen :notbak.com    Okunma :2928

 

tags Ya İstiklal Ya Ölüm! İstiklal Milletimindir I. İnönü Savaşı inkılap ders notu konu özeti çalışma notları özetler ders anlatım Tekâlif-i Milliye Emirleri Kütahya –Eskişehir Savaşları II. İnönü Savaşı Türk-Afgan Dostluk Antlaşması Londra Konferansı I. İnönü Savaşı(6-10 Ocak 1921)

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA