Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

1-Türkiye Tarihi (Anadolu'ya İlk Türk Akınları), ders ve çalışma notu

1-Türkiye Tarihi (Anadolu'ya İlk Türk Akınları)

TÜRKİYE TARİHİ

Türkiye'nin Asya kıtasında kalan topraklarına Anadolu denir. Tarihte birçok millet bu topraklara sahip olmak istemektedir. Bu nedenle Anadolu'da tarih boyunca birçok savaş olmuştur. Bu topraklarda birçok medeniyet kurulmuştur.

ANADOLU'YA İLK TÜRK AKINLARI: Anadolu'ya ilk Türk akınlarını 4. yüzyılda Kafkaslar üzerinden Hun'lar gerçekleştirdi. 6. yy Sabirler tarafından Anadolu'ya akınlar yapıldı. Ancak yapılan bu akınlar yerleşme amacıtaşımıyordu. Anadolu'yu yerleşmek amacıyla gelen ilk Türkler Oğuzlardır.

Oğuzların Anadolu'ya akınları ÇağrıBey tarafından başladı. (Xl. yy.) Bu akınlar Büyük Selçuklu Devleti kurulana kadar sürdü.

Selçukluların Sultanı Tuğrul Bey, komutanlarından bazılarını Anadolu'ya akınlara gönderdi. Tuğrul Bey'in Oğuzları Anadolu'ya yönlendirmesinin nedeni:

PASİNLER SAVAŞI (1048) :

Nedenleri: 1) Bizans'ın Selçuklu Devletinin akınlarınıdurdurmak istemesi

2) Bizans'ın doğu sınırlarını güvence altına almak istemesi

Pasinler Savaşı Bizans, Gürcü ve Ermenilerle yapıldı. Bu savaşta Türklerin başında İbrahim Yınal ve Kutalmış adlı komutanlar vardı. Erzurum yakınlarındaki Pasinler ovasında yapılan savaşı Selçuklular kazandı.

SONUÇLARI: Bizans bozguna uğratıldı.

Gürcü kralı esir edildi.

Bu savaş daha sonra yapılacak akınlara zemin hazırlamıştır.

PASİNLER SAVAŞININ ÖNEMİ: Bu savaş Selçuklu ve Bizans kuvvetleri arasında yapılan ilk büyük meydan savaşıdır.

ALPARSLAN DÖNEMİ: Büyük Selçuklu Devletinin başına Tuğrul Bey'den sonra Alp Arslan geçti. Alp Arslan Ermenistan ve Gürcistan'ı aldıktan sonra Doğu Anadolu'ya girdi. Ani kalesini ve Van'ıaldı. Bu akınların amacı Türkmenlerin yerleşebilecekleri bölgeleri keşfetme, Bizans'ı yıpratma ve yıldırmaya yönelikti.

Başlangıçtan 1071'e kadar yapılan akınların sonucunda;

MALAZGİRT SAVAŞI:

NEDENLERİ:

Bizans bu nedenlerden dolayı büyük bir ordu hazırladı. Başına da Romen Diyojen geçti. Bunu duyan Alparslan Bizans İmparatoruna elçiler göndererek barış istedi. Fakat barış teklifi kabul olmayınca iki ordu Malazgirt Ovasında savaştı.(26 Ağustos 1071)

SONUÇLARI:

Alparslan'ın emriyle Anadolu'yu fethetmeye başlayan komutanlar kısa zamanda Ege'ye kadar olan yerleri fethettiler. Fethedilen bu yerlere Büyük Selçuklulara beylikler kurdular.

NOT: Malazgirt Savaşından 851 yıl sonra Kurtuluş Savaşımızı sonuçlandıra, Büyük Taarruz'un (26 Ağustos'un) başlaması da Malazgirt Savaşıyla aynı güne rastlar.

Ekleyen :Editör 3    Okunma :89250

 

 

tags

    Benzer Ders Notları

ders notları I. Köktürk (Göktürk) ve II. Köktürk (Kutluk) Devleti - Uygur Devleti 1113 kez okundu.

ders notları İslam Uygarlığının Temelleri 10783 kez okundu.

ders notları Avrupa Hun Devleti 114156 kez okundu.

ders notları Avrupa Tarihi 49687 kez okundu.

ders notları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları 11606 kez okundu.

ders notları Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Kronolojisi 3932 kez okundu.

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA