eğitim sitesi

okul ile ilişkili deneyler:

deneylerMıknatısın Kutuplarının Bulunması Adlandırılması Ve Kutupların Birbirine Etkisi

deneylerBir Pil Ve Üç Özdeş Ampulün Paralel Bağlanması

deneylerMıknatısın İkiye Bölünmesi

deneylerKatı Ve Sıvı Maddelerin Suda Çözünmesi

deneylerKalınlığı Artan Saydam Maddelerin Saydamlığının Azalması

deneylerDüzgün Olmayan Bir Taşın Hacminin Dereceli Silindir İle Ölçülmesi

deneylerYapraktaki Stoma Hücrelerinin İncelenmesi

deneylerElektrik Yüklü Cisimle Yer Arasında Kıvılcım Oluşumu

deneylerErozyon Nasıl Oluşur?

deneylerMetal Ve Cam Çubuğun Isı İletkenliklerinin Karşılaştırılması

deneylerCisimlerin Yüzme Şartı

deneylerKimyasal Reaksiyonda Kütlenin Korunumu

deneylerMumun Fiziksel Ve Kimyasal Değişmesi

deneylerSaf Suyun Elektrik Akımını İletip İletmediğinin Araştırılması

deneylerİndüksiyon Akımının Bağa Olduğu Fiziksel Büyüklükler

deneylerSu İçindeki Bir Cismin Görünümü

deneylerSuyun Doğadaki Çevrimi

deneylerSıvılarda Basıncın İletiminin İncelenmesi

deneylerIşık Aynı Ortamda Doğru Boyunca Yayılır

deneylerÇimlenmeye Etki Eden Faktörler

deneylerSuya Düğüm Atalım

deneylerİletken Bir Telin Cinsi İle Direnci Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

deneylerElektromıknatısın Sarım Sayısı İle Oluşturduğu Manyetik Alan Ve Kuvvet Çizgileri Arasındaki İlişki

deneylerAsit Saldırısı

deneylerAsitler Ve Bazların Etkileşerek Tuz Oluşturması

deneylerElektrik Enerjisinin Isı Ve Işık Enerjisine Dönüşümü

deneylerIsıtılan Katı Haldeki Maddelerin Belli Bir Sıcaklıkta Sıvı Hale Geçmesi

deneylerMikroskopta Ağız İçi Epitelinin İncelenmesi

deneylerKesişen Kuvvetlerin Bileşmesi

deneylerDaimi Ve Geçici Mıknatıslanma

deneylerBir İletkenin İki Ucu Arasındaki Potansiyel Farkı, Akım Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

deneylerAkciğerlerin Çalışması

deneylerAsit Eklemek

deneylerİletken Ve Yalıtkan Maddeler

deneylerIsıtılan Bakır Telin Uzaması

deneylerKimyasal Reaksiyonlarda Isı Oluşumunun Belirlenmesi

Son Eklenen Deneyler:

deneyler Mıknatıslar Ve Özellikleri

deneyler Manyetik Alan Çizgileri

deneyler Soğan Zarı Hücresinin İncelenmesi

deneyler Meyvelerden Pil Oluşturma

deneyler Su İle Sodyum Metalinin Reaksiyonu

deneyler Suda Yüzen Kabarcıklar

deneyler Bukalemun Sıvı

deneyler Karışımların Öz Kütle Farkıyla Bileşenlere Ayrılması

deneyler Karışımların Elektriklenmeyle Bileşenlerine Ayrılması

deneyler Karışımların Mıknatıslanma İle Ayrılması

okul ile llgili içerikler listelendi.

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ