Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

okul ile ilişkili deneyler:

deneylerKatı Maddelerde Isının Yayılması

deneylerKesişen İki Düz Aynadaki Görüntünün Elde Edilmesi

deneylerKatı-sıvı Karışımların Ayrılması

deneylerÇiçeğin Bölümleri

deneylerCisimlerin Etki İle Elektriklenmesi

deneylerErime, Donma Ve Isı Alış Verişleri

deneylerIşık Aynı Ortamda Doğru Boyunca Yayılır

deneylerAsitler Ve Bazların Etkileşerek Tuz Oluşturması

deneylerSeyreltik Çözelti Elde Edilmesi

deneylerSıvılarda Basıncın İletiminin İncelenmesi

deneylerTohumlar Filizleniyor

deneylerSabit Basınçta Hacim Sıcaklık İlişkisinin İncelenmesi

deneylerTelin Direnci İle Isı Arasındaki İlişki

deneylerTekerleğin İncelenmesi

deneylerİnce Kenarlı Merceklerde Özel Işınların Geçişi

deneylerSuya Düğüm Atalım

deneylerIşığın Aynı Ortamda İzlediği Yol

deneylerSesin Suda Yayılması

deneylerİçinden Akım Geçen Telin Oluşturduğu Magnetik Alan

deneylerSaf Suyun Elektrik Akımını İletip İletmediğinin Araştırılması

deneylerFarklı Maddelerin Erime Isılarının Karşılaştırılması

deneylerKimyasal Reaksiyonda Kütlenin Korunumu

deneylerİtme-çekme Kuvveti İle Yük Arasındaki İlişki

deneylerElektrik Yüklü Cisimler Arasında Kıvılcım Oluşması

deneylerIsı Alarak Oluşan Reaksiyonlar

deneylerAsit Çözeltilerinin Elektrik Akımını İletmesi

deneylerBasınç Uygulanan Bir Sıvının Hacmindeki Değişmenin İncelenmesi

deneylerGüneş Işığının Tat Değişimine Etkisi

deneylerKalın Kenarlı Merceklerde Özel Işınların Geçişinin Gösterilmesi

deneylerDaimi Ve Geçici Mıknatıslanma

deneylerCisimlerin Elektrikle Yüklü Olup Olmadığının Gözlenmesi

deneylerKimyasal Reaksiyonlarda Isı Oluşumunun Belirlenmesi

deneylerKanın Yapısının İncelenmesi

deneylerBasit Bir Pil Yapımı

deneylerAçık Hava Basıncının Ölçülmesi

deneylerHava Basıncının Varlığının Belirlenmesi

Son Eklenen Deneyler:

deneyler Mıknatıslar Ve Özellikleri

deneyler Manyetik Alan Çizgileri

deneyler Soğan Zarı Hücresinin İncelenmesi

deneyler Meyvelerden Pil Oluşturma

deneyler Su İle Sodyum Metalinin Reaksiyonu

deneyler Suda Yüzen Kabarcıklar

deneyler Bukalemun Sıvı

deneyler Karışımların Öz Kütle Farkıyla Bileşenlere Ayrılması

deneyler Karışımların Elektriklenmeyle Bileşenlerine Ayrılması

deneyler Karışımların Mıknatıslanma İle Ayrılması

okul ile llgili içerikler listelendi.

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ