Eğitim Sitesi

gözlemler ile ilişkili deneyler:

deneylerMıknatısın Kutuplarının Bulunması Adlandırılması Ve Kutupların Birbirine Etkisi

deneylerSabit Basınçta Hacim Sıcaklık İlişkisinin İncelenmesi

deneylerSüratin Ölçülmesi

deneylerMıknatısın Etkisinin Çeşitli Ortamlardan Geçişi

deneylerDoğrultu Ve Yönleri Aynı Olan Kuvvetlerde Dengeleyen Kuvvetin Belirlenmesi

deneylerİletken Ve Yalıtkan Cisimlerin Tanınması

deneylerİletken Bir Telin Cinsi İle Direnci Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

deneylerSıvıların Kaldırma Kuvveti

deneylerCisimlerin Elektrikle Yüklü Olup Olmadığının Gözlenmesi

deneylerTek Renkli Işığın Prizmadan Geçişi

deneylerHavadan Cama Geçen Işığın Kırılması

deneylerDişli Çarkların Sağladığı Kolaylıklar

deneylerParalel Işın Demetinin İnce Kenarlı Mercekten Geçişi

deneylerElektromıknatıs Yapma, Pusula Kullanarak Kutuplarını Bulma

deneylerCisimlerin Dokunma İle Elektriklenmesi

deneylerKatı Ve Sıvı Maddelerin Suda Çözünmesi

deneylerElektroskop Yapımı

deneylerIsı Alarak Oluşan Reaksiyonlar

deneylerMaya Canlanıyor

deneylerAkan Suyun Enerjisi Vardır

deneylerKalın Kenarlı Mercekte Odak Noktasının Ve Odak Uzaklığının Bulunması

deneylerHareket Enerjisinin Isı Enerjisine Dönüşmesi

deneylerBileşiklerin Elementlere Ayrışması

deneylerKuvvetin Hareket Ettirici, Hızlandırıcı Ve Yavaşlatıcı Etkisi

deneylerSeri Bağlı Dirençlerde Akım Şiddetinin Ölçülmesi

deneylerSuya Düğüm Atalım

deneylerTekerleğin İncelenmesi

deneylerFarklı Maddelerin Buharlaşma Isılarının Karşılaştırılması

deneylerKarışımların Dinlendirme İle Ayrılması

deneylerHava Olan Yere Su Girmez

deneylerBasit Bir Ampul Yapımı

deneylerFotosentezde Işığın Etkisi

deneylerIsı Enerjisinin Cisimlere Etkisi

deneylerSert Bir Yüzeye Çarpan Sesin Yayılması

deneylerGazlarda Sıcaklık — Basınç İlişkisi

deneylerErime, Donma Ve Isı Alış Verişleri

Son Eklenen Deneyler:

deneyler Mıknatıslar Ve Özellikleri

deneyler Manyetik Alan Çizgileri

deneyler Soğan Zarı Hücresinin İncelenmesi

deneyler Meyvelerden Pil Oluşturma

deneyler Su İle Sodyum Metalinin Reaksiyonu

deneyler Suda Yüzen Kabarcıklar

deneyler Bukalemun Sıvı

deneyler Karışımların Öz Kütle Farkıyla Bileşenlere Ayrılması

deneyler Karışımların Elektriklenmeyle Bileşenlerine Ayrılması

deneyler Karışımların Mıknatıslanma İle Ayrılması

gözlemler ile llgili içerikler listelendi.

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ