Oyun Siteleri

fizik ile ilişkili deneyler:

deneylerMaya Canlanıyor

deneylerBuharlaşmanın Her Sıcaklıkta Olabileceğini Gösterme

deneylerBir Katı Maddenin Kütlesinin Eşit Kollu Terazi İle Ölçülmesi

deneylerAsit Eklemek

deneylerİçinden Akım Geçen Telin Oluşturduğu Magnetik Alan

deneylerElektriklenmiş Cisimlerin Karşılıklı Etkileri

deneylerKalın Kenarlı Mercekte Odak Noktasının Ve Odak Uzaklığının Bulunması

deneylerAsit Çözeltilerinin Elektrik Akımını İletmesi

deneylerSoğuk Su Sıcak Sudan Ağır Mıdır?

deneylerBasınç Uygulanan Bir Sıvının Hacmindeki Değişmenin İncelenmesi

deneylerIşığın Kırılması

deneylerIşığın Kırılmasının Gözlenmesi

deneylerElektroskop Yapımı

deneylerGazların Genleşmesi

deneylerBasit Bir Ampul Yapımı

deneylerSüratin Ölçülmesi

deneylerBileşik Kaplarda Sıvı Seviyesinin Belirlenmesi

deneylerDereceli Silindirin Içine Hapsedilen Hava

deneylerSıvıların Doldurdukları Kabın Tabanına Yaptığı Basıncın İncelenmesi

deneylerPotansiyel Enerjinin Hareket Enerjisine Dönüşmesi

deneylerParalel Işın Demetinin İnce Kenarlı Mercekten Geçişi

deneylerKırmızı Lahana Boyası

deneylerEğik Düzlemde Cismin Hareketine Farklı Yüzeylerin Etkisi

deneylerBir Asit Belirteci Yapın

deneylerCıva(Il) Oksitin Isı İle Ayrıştırılması

deneylerHücre Bölünmesi

deneylerSesin Havada Yayılması

deneylerIşığın Aynı Ortamda İzlediği Yol

deneylerAkciğerlerin Çalışması

deneylerGeometrik Bir Maddenin Hacminin Dereceli Silindir İle Ölçülmesi

deneylerSürtünme Ve Elektriklenme

deneylerTek Renkli Işığın Prizmadan Geçişi

deneylerEnerjinin İşe Dönüşmesi

deneylerAynı Cins Madde İçin Kütle, Isı Ve Sıcaklık İlişkisi

deneylerVirüs Modeli Yapalım

deneylerÇıkrığın İncelenmesi

Son Eklenen Deneyler:

deneyler Mıknatıslar Ve Özellikleri

deneyler Manyetik Alan Çizgileri

deneyler Soğan Zarı Hücresinin İncelenmesi

deneyler Meyvelerden Pil Oluşturma

deneyler Su İle Sodyum Metalinin Reaksiyonu

deneyler Suda Yüzen Kabarcıklar

deneyler Bukalemun Sıvı

deneyler Karışımların Öz Kütle Farkıyla Bileşenlere Ayrılması

deneyler Karışımların Elektriklenmeyle Bileşenlerine Ayrılması

deneyler Karışımların Mıknatıslanma İle Ayrılması

fizik ile llgili içerikler listelendi.

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ