Eğitim Sitesi

fizik ile ilişkili deneyler:

deneylerSu Dökülmüyor

deneylerDoğrultuları Aynı Yönleri Zıt Kuvvetlerin Bileşkesi

deneylerAsit Saldırısı

deneylerIşık Aynı Ortamda Doğru Boyunca Yayılır

deneylerGece İle Gündüzün Oluşumu

deneylerElektrikle Yüklü Cisimlerin Birbirine Etkisinin İncelenmesi

deneylerMaddelerin Aynı Sıcaklıktaki Çözünürlüklerinin Karşılaştırılması

deneylerHava Basıncının Varlığının Belirlenmesi

deneylerHücre Bölünmesi

deneylerBir İletkenin İki Ucu Arasındaki Potansiyel Farkı, Akım Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

deneylerGörme Olayı İle Işık Arasındaki İlişki

deneylerİndüksiyon Akımı

deneylerYüzdürme İle Maddelerin Ayrılması

deneylerGüneş Işığının Tat Değişimine Etkisi

deneylerAynı Cins Madde İçin Kütle, Isı Ve Sıcaklık İlişkisi

deneylerAsitlerin Ve Bazların Çeşitli Maddelere Etkisi

deneylerCisimlerin Etki İle Elektriklenmesi

deneylerKaldıraçta Kuvvet Yük İlişkisinin Araştırılması

deneylerKatı Ve Sıvı Maddelerin Suda Çözünmesi

deneylerSeyreltik Çözelti Elde Edilmesi

deneylerZardan Difüzyonla Geçiş

deneylerÜzerinden Akım Geçen Telin Isınması

deneylerDoğrultu Ve Yönleri Aynı Olan Kuvvetlerde Dengeleyen Kuvvetin Belirlenmesi

deneylerİtme-çekme Etkisi İle Uzaklık Arasındaki

deneylerTutuşma Sıcaklığı

deneylerDoğrultuları Aynı, Yönleri Zıt Kuvvetlerin Bileşkesini Bulma

deneylerKanın Yapısının İncelenmesi

deneylerDüzgün Geometrik Şekli Olmayan Katı Maddenin Hacminin Dereceli Silindir İle Ölçülmesi

deneylerSıvılarda Basıncın İletiminin İncelenmesi

deneylerDereceli Silindirin Içine Hapsedilen Hava

deneylerAsitler Ve Bazların Etkileşerek Tuz Oluşturması

deneylerGalvanoskop (Galvanometre) Yapımı

deneylerKarışımların Dinlendirme İle Ayrılması

deneylerKatı Cisimlerin Yaptıkları Basıncın İncelenmesi

deneylerİndüksiyon Akımının Bağa Olduğu Fiziksel Büyüklükler

deneylerPalangayı İnceleme

Son Eklenen Deneyler:

deneyler Mıknatıslar Ve Özellikleri

deneyler Manyetik Alan Çizgileri

deneyler Soğan Zarı Hücresinin İncelenmesi

deneyler Meyvelerden Pil Oluşturma

deneyler Su İle Sodyum Metalinin Reaksiyonu

deneyler Suda Yüzen Kabarcıklar

deneyler Bukalemun Sıvı

deneyler Karışımların Öz Kütle Farkıyla Bileşenlere Ayrılması

deneyler Karışımların Elektriklenmeyle Bileşenlerine Ayrılması

deneyler Karışımların Mıknatıslanma İle Ayrılması

fizik ile llgili içerikler listelendi.

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ