Oyun Siteleri

fizik ile ilişkili deneyler:

deneylerYükselen Madeni Para

deneylerDaimi Ve Geçici Mıknatıslanma

deneylerCisimlerin Sürtme İle Elektriklenmesi

deneylerParalel Konumdaki İki Düz Aynada Görüntü

deneylerFarklı Maddelerin Erime Isılarının Karşılaştırılması

deneylerÇukur Aynanın Odak Noktasının Bulunması

deneylerKalınlığı Artan Saydam Maddelerin Saydamlığının Azalması

deneylerSürtünme Ve Elektriklenme

deneylerGazların Yayılma Hızı

deneylerÇözme Ve Kristallendirme Yöntem İle Ayırma

deneylerKarışık Maddelerin Eleme Yöntemi İle Ayrılması

deneylerProkaryot Hücrenin İncelenmesi

deneylerİndüksiyon Akımının Bağa Olduğu Fiziksel Büyüklükler

deneylerSes Boşlukta Yayılır Mı?

deneylerTek Renkli Işığın Prizmadan Geçişi

deneylerKapalı Bir Kaptaki Gaz Basıncının Ölçülmesi

deneylerCismin Hareketine Yüzeyin Etkisi

deneylerZardan Difüzyonla Geçiş

deneylerIsıtılan Suyun Buharlaşması

deneylerSoğutulan Sıvı Haldeki Maddelerin Belli Bir Sıcaklıkta Katı Hale Geçmesi

deneylerGörme Olayı İle Işık Arasındaki İlişki

deneylerAsit Çözeltilerinin Elektrik Akımını İletmesi

deneylerPillerin Seri Bağlanması

deneylerYer Değiştiren Cisme, Yer Değiştirme Doğrultusunda Olmayan Bir Kuvvetin Etki Etmesi

deneylerMikroskopta Ağız İçi Epitelinin İncelenmesi

deneylerSıcaklığın Enzimlere Etkisi

deneylerKalın Kenarlı Merceklerde Özel Işınların Geçişinin Gösterilmesi

deneylerSıkışan Gazın Isınması, Genleşen Gazın Soğuması

deneylerGalvanoskop (Galvanometre) Yapımı

deneylerİnce Kenarlı Merceklerde Görüntü

deneylerKimyasal Reaksiyonlarda Girenler Ve Ürünlerin Karşılaştırılması

deneylerSifonlama Yöntemi

deneylerİnce Kenarlı Merceklerde Özel Işınların Geçişi

deneylerBasit Bir Elektrik Devresinin Kurulması

deneylerDünya’nın Güneş Etrafındaki Hareketi

deneylerÇukur Aynada Görüntü Oluşumunun İncelenmesi

Son Eklenen Deneyler:

deneyler Mıknatıslar Ve Özellikleri

deneyler Manyetik Alan Çizgileri

deneyler Soğan Zarı Hücresinin İncelenmesi

deneyler Meyvelerden Pil Oluşturma

deneyler Su İle Sodyum Metalinin Reaksiyonu

deneyler Suda Yüzen Kabarcıklar

deneyler Bukalemun Sıvı

deneyler Karışımların Öz Kütle Farkıyla Bileşenlere Ayrılması

deneyler Karışımların Elektriklenmeyle Bileşenlerine Ayrılması

deneyler Karışımların Mıknatıslanma İle Ayrılması

fizik ile llgili içerikler listelendi.

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ