Eğitim Siteleri

fen bilgisi ile ilişkili deneyler:

deneylerÇukur Aynada Odak Noktasının Bulunması

deneylerAynı Cins Madde İçin Kütle, Isı Ve Sıcaklık İlişkisi

deneylerRüzgar Enerjisinin Bir Türbini Döndürmesi

deneylerİletken Bir Telin Direnci İle Uzunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

deneylerSeyreltik Çözelti Elde Edilmesi

deneylerSıkışan Gazın Isınması, Genleşen Gazın Soğuması

deneylerTam Yansıma Ve Sınır Açısının Gözlenmesi

deneylerİnce Kenarlı Merceklerde Görüntü Oluşumunun İncelenmesi

deneylerÇözelti Hazırlanması Ve Çözeltinin İncelenmesi

deneylerBasit Bir Elektrik Devresinin Kurulması

deneylerTatlı, Tuzlu, Ekşi Ve Acı Tatlarının Algılanması Ve Yerlerinin Belirlenmesi

deneylerHavadaki Su Buharının Yoğunlaştırılması

deneylerBoşaltım Tüplerinin Çalışması

deneylerYer Çekim İvmesinin Bulunması

deneylerSıvılarda Kaynamanın Gösterilmesi

deneylerKatı-sıvı Karışımların Ayrılması

deneylerTelin Direnci İle Isı Arasındaki İlişki

deneylerAlkol - Su Karışımının Damıtılması

deneylerPillerin Paralel Bağlanması

deneylerSıvıların Kaldırma Kuvvetinin Ölçülmesi

deneylerMaddenin Hal Değiştirmesi

deneylerKatı Cisimlerin Yaptıkları Basıncın İncelenmesi

deneylerEğik Düzlemin Cismin Hareketine Etkisi

deneylerÜç Özdeş Ampulün Devreye Seri Bağlanması

deneylerFotosentezde Işığın Etkisi

deneylerAna Koldaki Akımın Ve Kollara Ayrılan Akımın Ölçülmesi

deneylerHava Olan Yere Su Girmez

deneylerİnsan Epitel Hücresinin İncelenmesi

deneylerİletken Ve Yalıtkan Cisimlerin Tanınması

deneylerElektromıknatısın Sarım Sayısı İle Oluşturduğu Manyetik Alan Ve Kuvvet Çizgileri Arasındaki İlişki

deneylerAmpullerin Gücünü Belirleyen Vat Değeri İle Aydınlatma Arasındaki İlişki

deneylerDişli Çarkların Çalışması

deneylerDaimi Ve Geçici Mıknatıslanma

deneylerIşığı Geçiren Maddeler

deneylerİtme

deneylerAsit Saldırısı

Son Eklenen Deneyler:

deneyler Mıknatıslar Ve Özellikleri

deneyler Manyetik Alan Çizgileri

deneyler Soğan Zarı Hücresinin İncelenmesi

deneyler Meyvelerden Pil Oluşturma

deneyler Su İle Sodyum Metalinin Reaksiyonu

deneyler Suda Yüzen Kabarcıklar

deneyler Bukalemun Sıvı

deneyler Karışımların Öz Kütle Farkıyla Bileşenlere Ayrılması

deneyler Karışımların Elektriklenmeyle Bileşenlerine Ayrılması

deneyler Karışımların Mıknatıslanma İle Ayrılması

fen bilgisi ile llgili içerikler listelendi.

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ