Oyun Siteleri

etkinlikler ile ilişkili deneyler:

deneylerBir İletkenin İki Ucu Arasındaki Potansiyel Farkı, Akım Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

deneylerSesin Havada Yayılması

deneylerSaf Suyun Elektrik Akımını İletip İletmediğinin Araştırılması

deneylerİtme-çekme Etkisi İle Uzaklık Arasındaki

deneylerAsitlerin Metallere Etkisi

deneylerRüzgargülü Yapılması

deneylerHavadaki Su Buharının Yoğunlaştırılması

deneylerDoğrultuları Aynı, Yönleri Zıt Kuvvetlerin Bileşkesini Bulma

deneylerİndüksiyon Akımının Bağa Olduğu Fiziksel Büyüklükler

deneylerIşık Tayfından Beyaz Işık Elde Edilmesi

deneylerHava Olan Yere Su Girmez

deneylerİçinden Akım Geçen Telin Oluşturduğu Magnetik Alan

deneylerMıknatısın Kutuplarının Bulunması Adlandırılması Ve Kutupların Birbirine Etkisi

deneylerYer Değiştiren Cisme, Yer Değiştirme Doğrultusunda Olmayan Bir Kuvvetin Etki Etmesi

deneylerKesişen İki Düz Aynadaki Görüntünün Elde Edilmesi

deneylerMumun Fiziksel Ve Kimyasal Değişmesi

deneylerSerbest Düşmeye Hava Direncinin Etkisi

deneylerÇıkrığın İncelenmesi

deneylerMıknatısın İkiye Bölünmesi

deneylerDereceli Silindirin Içine Hapsedilen Hava

deneylerYansıma Kanunları

deneylerTesir İle Mıknatıslanma

deneylerSuya Düğüm Atalım

deneylerÇukur Aynanın Odak Noktasının Bulunması

deneylerSeyreltik Çözelti Elde Edilmesi

deneylerGörme Olayı İle Işık Arasındaki İlişki

deneylerBasit Bir Anahtar Yapımı

deneylerİşin Enerjiye Dönüşümü

deneylerPalangayı İnceleme

deneylerKuvvetin Hareket Ettirici, Hızlandırıcı Ve Yavaşlatıcı Etkisi

deneylerYüzdürme İle Maddelerin Ayrılması

deneylerRenklerine Ayrılmış Beyaz Işığın Tekrar Elde Edilmesi

deneylerDoğrultuları Aynı Yönleri Zıt Kuvvetlerin Bileşkesi

deneylerSüratin Ölçülmesi

deneylerFarklı Maddelerin Erime Isılarının Karşılaştırılması

deneylerPotansiyel Ve Kinetik Enerjinin Birbirine Dönüşmesi

Son Eklenen Deneyler:

deneyler Mıknatıslar Ve Özellikleri

deneyler Manyetik Alan Çizgileri

deneyler Soğan Zarı Hücresinin İncelenmesi

deneyler Meyvelerden Pil Oluşturma

deneyler Su İle Sodyum Metalinin Reaksiyonu

deneyler Suda Yüzen Kabarcıklar

deneyler Bukalemun Sıvı

deneyler Karışımların Öz Kütle Farkıyla Bileşenlere Ayrılması

deneyler Karışımların Elektriklenmeyle Bileşenlerine Ayrılması

deneyler Karışımların Mıknatıslanma İle Ayrılması

etkinlikler ile llgili içerikler listelendi.

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ