eğitim sitesi

biyoloji ile ilişkili deneyler:

deneylerDur Kalk Deneyi

deneylerDüz Aynada Görüntünün Özellikleri

deneylerİndüksiyon Akımı

deneylerSıvıların Doldurdukları Kabın Tabanına Yaptığı Basıncın İncelenmesi

deneylerIşığı Geçirmeyen Maddeler

deneylerKalınlığı Artan Saydam Maddelerin Saydamlığının Azalması

deneylerDoğrultuları Aynı, Yönleri Zıt Kuvvetlerde Dengeleyen Kuvveti Belirleme

deneylerSıcaklığın Algılanması

deneylerBasit Bir Elektrik Devresinin Kurulması

deneylerErozyon Nasıl Oluşur?

deneylerGazlarda Sıcaklık — Basınç İlişkisi

deneylerGüneş Işığının Tat Değişimine Etkisi

deneylerBileşiklerin Elementlere Ayrışması

deneylerÇukur Aynada Odak Noktasının Bulunması

deneylerFarklı Maddelerin Erime Isılarının Karşılaştırılması

deneylerElektrik Yüklü Cisimle Yer Arasında Kıvılcım Oluşumu

deneylerBir Gazın Hacminin Isı Etkisiyle Değişimi

deneylerHacim Ve Basınç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

deneylerİnce Kenarlı Bir Mercekte Odak Noktası Ve Odak Uzaklığının Bulunması

deneylerElektromıknatısın Sarım Sayısı İle Oluşturduğu Manyetik Alan Ve Kuvvet Çizgileri Arasındaki İlişki

deneylerFotosentezde Suyun Gerekliliği

deneylerSıvı Basıncının Yoğunlukla İlişkisinin İncelenmesi

deneylerIşığın Aynı Ortamda İzlediği Yol

deneylerYanma İçin Gerekli Koşullar

deneylerKan Hücrelerinin İncelenmesi

deneylerKimyasal Reaksiyonlarda Isı Oluşumunun Belirlenmesi

deneylerSes Oluşturulması

deneylerErime, Donma Ve Isı Alış Verişleri

deneylerProkaryot Hücrenin İncelenmesi

deneylerSoğan Zarının İncelenmesi

deneylerKuvvetlerin Karşılaştırılması Ve Ölçülmesi

deneylerDaimi Ve Geçici Mıknatıslanma

deneylerTekerleğin İncelenmesi

deneylerBuharlaştırma İle Derişik Çözelti Elde Edilmesi

deneylerMagnetik Alan Kuvvet Çizgilerinin Gözlenmesi

deneylerÇukur Aynalarda Özel Işınların Yansımasının İncelenmesi

Son Eklenen Deneyler:

deneyler Mıknatıslar Ve Özellikleri

deneyler Manyetik Alan Çizgileri

deneyler Soğan Zarı Hücresinin İncelenmesi

deneyler Meyvelerden Pil Oluşturma

deneyler Su İle Sodyum Metalinin Reaksiyonu

deneyler Suda Yüzen Kabarcıklar

deneyler Bukalemun Sıvı

deneyler Karışımların Öz Kütle Farkıyla Bileşenlere Ayrılması

deneyler Karışımların Elektriklenmeyle Bileşenlerine Ayrılması

deneyler Karışımların Mıknatıslanma İle Ayrılması

biyoloji ile llgili içerikler listelendi.

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ