Eğitim Siteleri
26 Ekim 2016 Çarşamba

Tuz Çözeltisinin Elektrik Akımını İletmesi Deneyi

Tuz Çözeltisinin Elektrik Akımını İletmesi Deneyi

Sponsorlu Bağlantılar

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :
- 250 mL beherglas
- 2 adet bakır elektrot
- Bağlantı kabloları
- Güç kaynağı
- Yemek tuzu (NaCl)
- Su
- 1 .5 voltiuk ampul
- Duy
- Dereceli silindir

DENEYİN YAPILIŞI :
Beherglasa 200 ml su koyunuz. 20 g yemek tuzunu suda çözüp hazırlayınız. Bağlantı kablolarının uçlarını elektrotlara ve güç kaynağına balayınız. Devreye elektrik akımı veriniz.
Ampul yandı mı? Gözleyiniz

Ampulün yanması çözeltide (+) ve (—) yüklü iyonların varlığını gösterir. NaCl çözeltisinde Na+ ve Cl‾ iyonları vardır. Çözünen tuz miktarı arttıkça, elektrik akımının şiddeti ve lambanın parlaklığı artar.

Tuzlar iyonik yapılı maddelerdir. iyonik yapılı maddelerin sulu çözeltileri, elektrik akımını iletir.


tags Tuz Çözeltisinin Elektrik Akımını İletmesi deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim iyonik maddeler deney tasarımı

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ