Eğitim Siteleri

Su İle Sodyum Metalinin Reaksiyonu Deneyi

Su İle Sodyum Metalinin Reaksiyonu Deneyi

AMAÇ

Su ile sodyum metalinin reaksiyonu.

 

KULLANILACAK MALZEMELER

Sodyum metali, saf su, cımbız, beher, gözlük

 

ÖN BİLGİLER

Lityum, sodyum, potasyum gibi aktif metaller oda sıcaklığındaki su ile reaksiyon verir. Reaksiyonda hidrojen gazı açığa çıkar ve reaksiyon patlama şeklinde gerçekleşir. Olayda alev gözlenir. Reaksiyon ekzotermiktir.

 

Aktif sodyum metali su ile

 

Na(k) + 2 H2 O(s) → NaOH + H2+ ısı  denklemine göre reaksiyon verir.

 

DENEYİN YAPILIŞI

Bir behere bir miktar saf su konur. Yeni kesilmiş Na metali cımbızla tutularak saf su bulunan behere bırakılır. Hemen reaksiyonun gerçekleştiği gözlenir.

 

Deney sırasında sodyum metali sıçrayarak reaksiyon verdiği için gözlük kullanılmalıdır.

 

Eğer yanma ve patlamanın daha şiddetli olmasını istiyorsanız beherdeki suyun üzerine yüzecek şekilde küçük bir süzgeç kâğıdı koyarak sodyum metalini süzgeç kâğıdının üzerine bırakınız.

 

tags Su ile sodyum metalinin reaksiyonu deneyler fen bilimleri fen veteknoloji fen deneyleri ilginç deneyler

BENZER DENEYLER - GÖZLEMLER - ETKİNLİKLER

add Arşive Deney Eklemek İçin Tıklayın

deneyler Telin Direnci İle Isı Arasındaki İlişki

deneyler Çukur Aynada Görüntü Oluşumunun İncelenmesi

deneyler Süratin Ölçülmesi

deneyler Plazmoliz Ve Deplazmoliz

deneyler Basit Bir Ampul Yapımı

deneyler Elektrik Yüklü Cisimler Arasında Kıvılcım Oluşması

deneyler Erozyon Nasıl Oluşur?

deneyler Cisimlerin Elektrikle Yüklü Olup Olmadığının Gözlenmesi

deneyler Görme Olayı İle Işık Arasındaki İlişki

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ