Yazılı Sınav Soruları

Pillerin Seri Bağlanması Deneyi

Pillerin Seri Bağlanması Deneyi

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :

— 3 adet p11 (1,5 V’luk)

 

— Pil yatağı

 

- Duy

 

— Ampul (4,5 V’Iuk)

 

— Bağlantı kabloları

 

— Anahtar

 

DENEYİN YAPILIŞI :

Bir pil, bir ampul ve bir anahtar kullanarak basit bir elektrik devresi kuralım. Anahtarı kapatalım.

 

Ampul ışık veriyor mu? Parlaklığını gözleyelim. Anahtarı açalım.

 

Şimdi de devreye ikinci bir pil bağlayalım. Pili devreye bağlarken, birinci pilin pozitif kutbuna ikinci pilin negatif kutbu gelecek şekilde bağlamaya dikkat edelim. Anahtarı kapatalım. Ampulün parlaklığı arttı mı?

 

Anahtarı açalım. Son olarak devreye üçüncü pili bağlayalım.

 

Bağlama yaparken, ikinci pilin pozitif kutbuna üçüncü pilin negatif kutbu gelecek şekilde bağlamaya dikkat edelim. Anahtarı kapatalım.

 

Devredeki pil sayısı arttıkça ampulün parlaklığı da arttı mı?

 

Devredeki ampulün daha parlak yanmasını nasıl açıklarsınız?

 

tags Pillerin Seri Bağlanması deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim elektrik deneyleri

BENZER DENEYLER - GÖZLEMLER - ETKİNLİKLER

add Arşive Deney Eklemek İçin Tıklayın

deneyler Buharlaşma, Yoğunlaşma Ve Kaynamanın İncelenmesi

deneyler Karışımların Dinlendirme İle Ayrılması

deneyler Mıknatıs Tarafından Çekilen Ve Çekilmeyen Maddeler

deneyler Kimyasal Reaksiyonda Kütlenin Korunumu

deneyler Titreşimlerin Ses Vermesi

deneyler Bir Katı Maddenin Kütlesinin Eşit Kollu Terazi İle Ölçülmesi

deneyler Frekans İle Telin Boyu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

deneyler Mikroskobun Yapısını Tanıyalım

deneyler Enerjinin İşe Dönüşmesi

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ