Yazılı Sınav Soruları
27 Ekim 2016 Perşembe

Naftalinin Erime Ve Donma Sıcaklığı Deneyi

Naftalinin Erime Ve Donma Sıcaklığı Deneyi

Sponsorlu Bağlantılar

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :
— Beherglas (1 adet)
— Deney tüpü (1 adet)
— İspirto ocağı (1 adet)
— Üççayak (1 adet)
— Statif çubuk (1 adet)
— İkili bağlama parçası (1 adet)
— Sacayağı (1 adet)
— Termometre (1 adet)
— Naftalin (1 yemek kaşığı)
— Kibrit
- Su

DENEYİN YAPILIŞI :
Deney düzeneğini hazırlayalım. İspirto ocağını yakalım. Naftalinin erimeye başladığı sıcaklığı termometreden okuyalım. Naftalinin tamamı eriyinceye kadar sıcaklık sabit kaldı mı? Erime sona erdiğinde sıcaklığı termometreden okuyalım.

Naftalinin tamamı eridikten sonra 3-4 dakika daha ısıtmaya devam edelim. Bu süre sonunda deney tüpünü beherglasın içinden çıkaralım. Soğumaya başlayan naftalinin sıcaklığını birer dakika arayla termometreden okuyarak not edelim. Sıvı haldeki naftalinin sıcaklığında düşme oluyor mu? Gözleyelim.

Naftalinin katılaşmaya başladığı andan itibaren tamamı katılaşıncaya kadar sıcaklık değişti mi?

Sıcaklığın sabit kaldığı değer nedir?
Gözleyelim ısıtılan naftalin yaklaşık olarak 79 0C’ta erimeye başlar ve erime süresince sıcaklık sabit kalır.

Eriyen naftalin soğumaya bırakılınca pulcuklar halinde katılaşır. Naftalinin katılaşmaya başladığı andan, tamamen katılaşıncaya kadarki sıcaklığı değişmez. Sıvı naftalin yaklaşık olarak 79 0C’ta donmaya başlar. Bu deney bir saf maddenin donma sıcaklığı ile erime sıcaklığının aynı olduğunu gösterir.

Özetle, saf bir madde hangi sıcaklıkta eriyorsa, o sıcaklıkta donar.


tags Naftalinin Erime ve Donma Sıcaklığı deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ