Yazılı Sınav Soruları
27 Ekim 2016 Perşembe

Magnetik Alan Kuvvet Çizgilerinin Gözlenmesi Deneyi

Magnetik Alan Kuvvet Çizgilerinin Gözlenmesi Deneyi

Sponsorlu Bağlantılar

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :
— 2 adet çubuk mıknatıs
— Demir tozları
— Cam veya plastik levha

DENEYİN YAPILIŞI :
Demir tozlarını cam levha üzerine serpiniz. Çubuk mıknatısı cam levhanın üzerine bırakıp demir tozlarının cam levha üzerinde dizilişini gözleyiniz.
Cam levha üzerindeki demir tozlarının tümü düzgün sıralar halinde dizilmiş midir?

Demir tozlarının dizilişi; mıknatısın kutuplarından uzak noktalar ile kutuplara yakın noktalarda ayni sıklıkta mıdır?

Deneyde de gördüğünüz gibi demir tozlarının dizilişi kapalı eğriler halindedir. Bu kapalı eğrilere magnetik alan kuvvet çizgileri denir. Magnetik kuvvet çizgilerinin oluşmadığı kısım, magnetik alanın dışındadır.

İki çubuk mıknatısı önce aynı kutupları karşı karşıya gelecek şekilde cam levha üzerine koyunuz. Demir tozlarının dizilişlerini inceleyiniz. Sonra çubuk mıknatıslarının zıt kutuplarını karşı karşıya getirerek cam levha üzerindeki demir tozlarının dizilişlerini inceleyiniz. Aralarındaki farkları belirleyiniz.

Magnetik alan kuvvet çizgileri yalnız yatay düzlemde değil, mıknatısın çevresinde her noktadan geçer. Bunu mıknatısı camın altına dikey şekilde koyarak görebilirsiniz. Kuvvet çizgilerinin mıknatısın N kutbundan çıkıp 5 kutbuna girdikleri kabul edilir.


tags Magnetik Alan Kuvvet Çizgilerinin Gözlenmesi deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim magnetizma deneyleri

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ