Yazılı Sınav Soruları

Kesişen Kuvvetlerin Bileşmesi Deneyi

Kesişen Kuvvetlerin Bileşmesi Deneyi

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :

— 3 adet özdeş dinamometre(A,B,C adı verin)

 

— 2 adet dik tutturum

 

— 2 adet tonayak

 

— ip

 

— Ağırlık takımı

 

 

DENEYİN YAPILIŞI :

Düzeneği kurunuz. Önce A ve B dinamometrelerindeki değerleri okuyarak not ediniz. Daha sonra C dinamometresindeki değeri okuyarak not ediniz.

 

Cismin ağırlığını hangi dinamometreden ölçersiniz?

 

Ölçtüğünüz bu değer A ve B dinamometrelerine uygulanan kuvvetlerin bileşkesine eşit midir? Tartışınız.

 

Sistemde A, B ve C dinamometreleri bir noktada birleşmiştir. Cismin ağırlığından doğan etki her bir dinamometrede ayrı ayrı görülür.Bir noktaya etki eden ve aralarında açı bulunan kuvvetlere kesişen kuvvetler denir.

 

Sistem dengede olduğu için C dinamometresine etki eden kuvvet dengeleyen kuvvettir. Dengeleyen kuvvetin değeri A ve B dinamometrelerindeki kesişen kuvvetin bileşkesine eşittir. Kesişen iki kuvvetin bileşkesi paralel kenar kuralına göre bulunabilir

 

tags Kesişen Kuvvetlerin Bileşmesi deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim

BENZER DENEYLER - GÖZLEMLER - ETKİNLİKLER

add Arşive Deney Eklemek İçin Tıklayın

deneyler Ses Oluşturulması

deneyler Elektrik Enerjisinin Isı Ve Işık Enerjisine Dönüşümü

deneyler Karışımların Elektriklenmeyle Bileşenlerine Ayrılması

deneyler Çukur Aynadan Çeşitli Uzaklıktaki Cisimlerin Görüntülerinin Bulunması

deneyler Katı Cisimlerin Yaptıkları Basıncın İncelenmesi

deneyler Rüzgar Enerjisinin Bir Türbini Döndürmesi

deneyler Bir Gaz Maddenin Kütlesinin Eşit Kollu Terazi İle Ölçülmesi

deneyler Mıknatısın Etkisinin Çeşitli Ortamlardan Geçişi

deneyler Tuz Çözeltisinin Elektrik Akımını İletmesi

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ