Eğitim Siteleri
28 Ekim 2016 Cuma

Katı Ve Sıvı Maddelerin Suda Çözünmesi Deneyi

Katı Ve Sıvı Maddelerin Suda Çözünmesi Deneyi

Sponsorlu Bağlantılar

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :
5 adet beherglas
Su
Cam çubuk
Spatül
Şeker
Naftalin
Yemek tuzu
İspirto (etil alkol)
Sıvı yağ

DENEYİN YAPILIŞI :
Beherglasların her birine yarısına kadar su koyunuz. Şeker, naftalin, yemek tuzu, ispirto, sıvı yağı yazılı etiketleri beherglaslara sırayla yapıştırınız. Her bir maddeden etiketlerinin yazılı olduğu deney tüplerine bir spatül kadar koyunuz.

Cam çubukla her bir beherglastaki maddeleri iyice karıştırınız. Beherglaslardaki değişimleri gözleyiniz.

Hangi beherglaslara konulan maddeler görülmez hale geldi?
Hangi beherglaslara konulan maddeler görülebiliyor?
Şeker, yemek tuzu ve ispirtonun suda çözündüğünü gördünüz.
Çözünme ile erime arasındaki fark nedir ?
Bir maddenin, başka bir madde içinde, görülmeyecek kadar küçük tanecikler halinde (molekül ya da iyon şeklinde) homojen olarak dağıtılmasına çözünme denir. Bu şekilde oluşan homojen karışımlara da çözelti adı verilir. Çözeltiler,çözücü ve çözünen olmak üzere iki bileşenden oluşmuştur


tags Katı ve Sıvı Maddelerin Suda Çözünmesi deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ