Oyun Siteleri
22 Ekim 2016 Cumartesi

Kapalı Bir Kaptaki Gaz Basıncının Ölçülmesi Deneyi

Kapalı Bir Kaptaki Gaz Basıncının Ölçülmesi Deneyi

Sponsorlu Bağlantılar

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :
— U barusu
— Batan
— Cıva
— Üçayak
— Statif çubuk
— Bunzen kıskacı
— ip

DENEYİN YAPILIŞI :
U borusunun içine bir miktar cıva koyunuz.
Balonu şişirerek kollardan birinin ucuna geçirip bağlayınız. Düzeneği kurunuz.
Açık koldaki cıva seviyesi neden yükseldi?
Kollardaki cıvanın yükseklik farkını ölçünüz.
Ölçtüğünüz bu değer ile o andaki açık hava basıncının cm cıva cinsinden değerini toplayınız. Bulduğunuz toplam değer balon içindeki gazın basıncını verir.

PG; kapalı kaptaki gazın basıncını,
P0 cm cıva cinsinden açık hava basıncı ve
hcıva; kallardaki cıvanın yükseklik farkıni gösterir.
Buna göre; deneydeki gazın basıncı aşağıdaki bağıntıdan hesaplanır.
Kapalı Kaptaki Gazın Basıncı = Açık hava basıncı + Kollardaki cıvanın yükseklik farkı
PG = (P0 + hcıva) mm — cıva


tags Kapalı Bir Kaptaki Gaz Basıncının Ölçülmesi deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ