Oyun Siteleri
28 Ekim 2016 Cuma

Kaldıraçta Kuvvet Yük İlişkisinin Araştırılması Deneyi

Kaldıraçta Kuvvet Yük İlişkisinin Araştırılması Deneyi

Sponsorlu Bağlantılar

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :
— Delikli çubuk
— Bunzen mesnedi
— Tonayak
— Dinamometre
— Ağırlıklar (yarıklı ağırlıklar)
— Cetvel bağlama parçası

DENEYİN YAPILIŞI :
Deney düzeneğini hazırlayınız. Kaldıraç kolunun uç noktasındaki deliğe dinamometreyi, desteğin diğer tarafına ise, (desteğe yakın noktayı) 1 Nluk ağırlık asınız ve dinamometredeki değeri okuyunuz. Ağırlığı 2 N’a çıkararak
dinamometredeki değeri okuyunuz.

Dinamometrede her iki denge durumundaki değerleri karşılaştırınız.

200 N ağırlığın yerine değiştirmeden dinamometreyi destek noktasına yaklaştırarak dinamometreye uygulanan kuvvetin değerinin değiştiğini gözleyiniz.

Destekten eşit uzaklıklara ağırlık ve dinamometreyi bağlayarak denge durumunda, ağırlıkla dinamometreye uygulanan kuvveti karşılaştırınız.


tags Kaldıraçta Kuvvet Yük İlişkisinin Araştırılması deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim kaldıraçlar basit makineler deney tasarım

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ