Oyun Siteleri

Işığın Kırılması Deneyi

Işığın Kırılması Deneyi

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :

— Bardak (2 adet)

 

— Kurşun kalem (2adet)

 

- Su

 

 

DENEYİN YAPILIŞI :

Bardaklardan birini yarısına kadar su ile dolduralım. kalemlerden birini boş bardağa, diğerini su bulunan bardağa koyalım. Bardaklardaki kalemlere üstten ve yandan bakalım.

 

Boş bardaktaki kalemin görünüşü ile su dolu bardaktaki kalemin görünüşü aynı mı?

 

Kalemlerin görünümleri arasında ne fark var?

 

Bardaklardaki kalemlerin görünüşünü çizelim.

 

Boş bardaktaki kalemden gözümüze gelen ışınlar sadece ince camdan ve havadan geçer. Su dolu bardakta ise kalemin suda olan kısmından gözümüze gelen ışınlar ince cam, su ve havadan geçerler. Bu yüzden, su dolu bardaktaki kalem, suyun yüzeyinden itibaren kırılmış gibi görülür

 

tags Işığın Kırılması deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim basit deneyler

BENZER DENEYLER - GÖZLEMLER - ETKİNLİKLER

add Arşive Deney Eklemek İçin Tıklayın

deneyler Aynı Cins Madde İçin Kütle, Isı Ve Sıcaklık İlişkisi

deneyler Fotosentezde Suyun Gerekliliği

deneyler DNA Molekülünün İncelenmesi

deneyler Mumun Fiziksel Ve Kimyasal Değişmesi

deneyler Alkol - Su Karışımının Damıtılması

deneyler Yapışkan Balon

deneyler Kan Gruplarının Belirlenmesi

deneyler Seyreltik Çözelti Elde Edilmesi

deneyler Hareketli Makarayı İnceleme

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ