Oyun Siteleri
26 Ekim 2016 Çarşamba

Isı Alarak Oluşan Reaksiyonlar Deneyi

Isı Alarak Oluşan Reaksiyonlar Deneyi

Sponsorlu Bağlantılar

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :
— Potasyum klorat (KCIO3)
— Deney tüpü
— Bunzen mesnedi
— Bağlama parçaları
— Bunzen kıskaçları
— İspirto ocağı
— Cam boru
— Beherglas
— Su
— Üçayak
— Spatül
— Eşit kollu terazi
— Tartı takımı
— Bir adet tek delikli lastik tıpa
— Lastik hortum
— Kibrit

DENEYİN YAPILIŞI :
Eşit kollu terazi ile 3 g potasyum klorat (KClO3) tartıp deney tüpüne koyunuz. Düzeneği hazırlayıp potasyum klorat bulunan deney tüpünü ispirto ocağıyla ısıtınız. Isıtma süresince diğer deney tüpünde toplanan gaz miktarının artışını gözleyiniz. Reaksiyon sonunda deney tüpünde toplanan gaz kibrit alevini yaklaştırınız. Alevin parlaklığında bir değişme oldu mu? Gözleyiniz


Deneyde görüldüğü gibi ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlara ısı alan (endotermik) reaksiyonlar denir.


tags Isı Alarak Oluşan Reaksiyonlar deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim endotermik reaksiyon ısı alan reaksiyon

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ