Oyun Siteleri
22 Ekim 2016 Cumartesi

Bukalemun Sıvı Deneyi

Bukalemun Sıvı Deneyi

Sponsorlu Bağlantılar

BUKALEMUN SIVI
AMAÇ
Denge reaksiyonlarına sıcaklığın etkisinin gözlenmesi.

KULLANILAN MALZEMELER
2 adet beher, 1 adet test tüp, Cu(NO3)2 ve NaCI tuzu, Isıtıcı, 3 ayak, Amyantlı tel.

ÖN BİLGİLER
Kimyasal denge reaksiyonlarında sisteme dışarıdan bir etki uygulandığında reaksiyon etkiyi bertaraf edecek yöne doğru gerçekleşir.
Cu(H2O)4+² ve CuCI4ˉ² kompleks iyonlarını içeren aşağıdaki denge reaksiyonu endotermik bir reaksiyondur.
Cu(H2O)4+² + Cl → Cu CI4ˉ² + 4H2O + ısı
Sistem soğutulduğunda denge Cu(H2O)4+² oluşumu yönüne koyacağı için çözelti mavi, sistem ısıtıldığında denge Cu CI4ˉ² oluşumu yönüne kayacağından çözelti yeşil renk olur.

UYGULAMA
Cu(NO3)2 ve NaCI tuzları bir test tüp içindeki suda çözülür. Test tüp buzlu su içeren behere konduğunda çözelti mavi, test tüp sıcak su içeren behere konulduğunda çözelti yeşile döner.


tags Bukalemun Sıvı Deneyi deneyler fen bilimleri fen veteknoloji fen deneyleri ilginç deneyler

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ