Oyun Siteleri

Bir Ortamda Bakteri Olup Olmadığının İncelenmesi Deneyi

Bir Ortamda Bakteri Olup Olmadığının İncelenmesi Deneyi

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :

— Taze et suyu veya süt

 

— Ilık bir ortamda 2—3 gün bekletilmiş et suyu veya süt

 

— Damlalık

 

— Lam

 

— Lamel

 

— Mikroskop

 

 

DENEYİN YAPILIŞI :

Bir 1am üzerine taze et suyu veya sütten bir damla damlatarak üzerini lamelle kapatınız. Hazırladığınız preparatı mikroskopta inceleyiniz ve gördüklerinizi söyleyiniz.

 

Daha sonra temiz bir 1am alarak bekletilmiş et suyu veya sütten bir damla koyunuz. Üzerini lamelle kapatarak mikroskopta inceleyiniz. İnceleme sonucunda neler gördünüz?

 

Taze ve bekletilmiş et suyu veya sütle yaptığınız deneylerde gördükleriniz arasındaki farklar nelerdir?

 

Gördüklerinizin resmini defterinize çizerek kitabınızdaki ilgili resimler ile karşılaştırınız. Yaptığınız deneyler sonucunda gördüğünüz gibi, yaşadığımız ortamda da bakteriler bulunur. Bakteriler, özellikle açıkta bırakılan besin maddeleri üzerinde hızla çoğalır.

 

tags Bir Ortamda Bakteri Olup Olmadığının İncelenmesi deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim

BENZER DENEYLER - GÖZLEMLER - ETKİNLİKLER

add Arşive Deney Eklemek İçin Tıklayın

deneyler Sıcaklığın Enzimlere Etkisi

deneyler Suda Yüzen Kabarcıklar

deneyler Gazlarda Sıcaklık — Basınç İlişkisi

deneyler Görme Olayı İle Işık Arasındaki İlişki

deneyler Buharlaştırma İle Derişik Çözelti Elde Edilmesi

deneyler Işık Aynı Ortamda Doğru Boyunca Yayılır

deneyler İletken Bir Telin Cinsi İle Direnci Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

deneyler Çukur Aynada Görüntü Oluşumunun İncelenmesi

deneyler Kanın Yapısının İncelenmesi

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ