eğitim sitesi

Basit Bir Pil Yapımı Deneyi

Basit Bir Pil Yapımı Deneyi

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :

— Bakır ve çinko levha

 

— Bağlantı kabloları

 

— Anahtar

 

— 1,5 V’luk ampul

 

— Duy

 

— Beherglas

 

— Sülfürik asit

 

— Su

 

— Zımpara

 

DENEYİN YAPILIŞI :

Bakır ve çinko levhaları iyice zımparalayınız. Beherglas içine dokuz birim su, bir birim sülfürik asit koyup karıştırınız (Bu işlemi öğretmeninizin denetiminde yapınız. Asit, yakıcı olduğundan dikkatli çalışınız).

 

Bakır ve çinko levhaları, sulandırılmış asit çözeltisi içine ve birbirine dokunmayacak şekilde yerleştiriniz. Bağlantı kablolarını kullanarak levhaları, ampulü ve anahtarı bağlayarak devreyi tamamlayınız.

 

Anahtarı kapattığınızda ampul ışık verdi mi?

 

Ampulün ışık vermesini sağlayan elektrik akımının kaynağı nedir?

 

Beherglas içindeki asit çözeltisi, çinko ve bakır levhalardan oluşan düzenek, basit devre elemanlarından hangisine karşılık gelir?

 

tags Basit Bir Pil Yapımı deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim elektrik akımı deneyleri

BENZER DENEYLER - GÖZLEMLER - ETKİNLİKLER

add Arşive Deney Eklemek İçin Tıklayın

deneyler Belli Kütledeki Bir Gazın Hacminin Basınç Etkisiyle Değişimi

deneyler Isıtılan Suyun Buharlaşması

deneyler İndüksiyon Akımının Bağa Olduğu Fiziksel Büyüklükler

deneyler Basit Bir Devre Kurulması

deneyler Isı Alarak Oluşan Reaksiyonlar

deneyler Soğutulan Sıvı Haldeki Maddelerin Belli Bir Sıcaklıkta Katı Hale Geçmesi

deneyler Akan Suyun Enerjisi Vardır

deneyler Enerjinin İşe Dönüşmesi

deneyler Farklı Maddelerin Erime Isılarının Karşılaştırılması

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ