Oyun Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Basit Bir Devre Kurulması Deneyi

Basit Bir Devre Kurulması Deneyi

Sponsorlu Bağlantılar

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :
— Pil
— 3 adet iletken tel (bağlantı kablosu)
— Ampul
— Anahtar
— Duy

DENEYİN YAPILIŞI :
Pil, ampul, anahtar, duy ve bağlantı kablolarını kullanarak bir devre kuralım. Anahtarı açıp kapatalım ve ampulün yanmasını gözleyelim. Ampul anahtar kapalı iken mi, yoksa açıkken mi yandı?

Anahtar açık durumdayken ampul yanmaz, çünkü devre tamamlanmamıştır. Anahtar kapatıldığında ise devre tamamlanır ve ampul yanar. Anahtar devreyi açıp kapatarak elektrik akışını kontrol etmeye yarar.

Fil, devrede elektronları harekete geçiren bir düzenektir. Anahtar kapatıldığında elektronlar pilin (—) kutbundan çıkar, anahtar ve ampulden geçerek pilin (+) kutbuna gelir. Elektronların bu hareketi elektrik akımını oluşturur. Elektrik akımı ampulü yakar.
Deneyi bir de pilin kutuplarına bağlı kabloların yerlerini değiştirerek yapalım. Ampul ışık verdi mi? Şimdi de deneyi ampule bağlı kabloların yerlerini değiştirerek yapalım.
Ampul ışık verdi mi? Filin kutuplarına bağlı kablo uçları veya ampule bağlı kablo uçlarının yerleri değiştirildiğinde, ampul ışık verir.

Deneyimizi bu kez pil sayısını artırarak yapalım. Ampulü gözleyelim. Ampul daha parlak ışık verdi mi? devredeki p11 sayısı arttıkça ampul daha parlak ışık verir.


tags Basit Bir Devre Kurulması deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim elektrik deneyleri

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ