Oyun Siteleri

Asitlerin Turnusol Kağıdına Etkisi Deneyi

Asitlerin Turnusol Kağıdına Etkisi Deneyi

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :

3 adet beherglas

 

Turnusol kağıdı (mavi)

 

Damlalık (pipet)

 

Su

 

Dereceli silindir

 

Hidroklorik asit (HCI)

 

Limon

 

DENEYİN YAPILIŞI :

İki beherglasa 50’şer ml su koyunuz. Beherglasların birinin içine HCl asidi koyarak, seyreltik HCl çözeltisi hazırlayınız (Asit çözeltileri hazırlanırken, su içerisine asit konularak çözülmelidir. Asla asit içerisine su konulmamalıdır.) Üçüncü beherglasa, bir miktar limon suyu koyunuz. 3 adet mavi turnusol kağıdını, beherglasların içine ayrı ayrı daldırıp değişimi gözleyiniz.

 

Asitler mavi turnusol kağıdına etki ederek rengini kırmızı renge dönüştürür. Turnusol kağıdı asitlerin ayıracıdır. Bir maddeyi başka bir maddeden ayırt etmemizi sağlayan maddelere ayıraç denir.

 

Bir maddenin asit olup olmadığını anlamak için tadına bakmak doğru değildir. Çünkü HCI asidi gibi kuvvetli asitler; zehirli, yakıcı ve tahriş edici özelliklere sahiptir.

 

tags Asitlerin Turnusol Kağıdına Etkisi deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim asitlerle ilgili deneyler

BENZER DENEYLER - GÖZLEMLER - ETKİNLİKLER

add Arşive Deney Eklemek İçin Tıklayın

deneyler İndüksiyon Akımının Bağa Olduğu Fiziksel Büyüklükler

deneyler Elektrik Yüklü Cisimler Arasında Kıvılcım Oluşması

deneyler Tohumun Yapılması

deneyler Gece İle Gündüzün Oluşumu

deneyler Güneş Işınlarının Isıtma Etkisini İncelenmesi

deneyler Kırmızı Lahana Boyası

deneyler Buharlaştırma İle Derişik Çözelti Elde Edilmesi

deneyler Bir Hücrelilerin Mikroskopta İncelenmesi

deneyler Basit Bir Pil Yapımı

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ