Eğitim Siteleri

Asit Çözeltilerinin Elektrik Akımını İletmesi Deneyi

Asit Çözeltilerinin Elektrik Akımını İletmesi Deneyi

Asit Çözeltilerinin Elektrik Akımını İletmesi

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :

- Beherglas

 

- 2 adet bakır elektrot

 

- Bağlantı kabloları

 

- 1,5 voltluk ampul

 

- Duy

 

- Güç kaynağı

 

 

DENEYİN YAPILIŞI :

Asit çözeltisinin bulunduğu beherglasla düzeneği hazırlayınız. Bağlantı kablolarının uçlarını, önce elektrotlara, sonra güç kaynağına bağlayınız. Elektrotların birbirine dokunmamasına dikkat ederek devreye elektrik akımı veriniz.

 

Ampul yandı mı? Gözleyiniz.

 

Asitli sıvılar elektrik akımını iletir.

 

tags Asit Çözeltilerinin Elektrik Akımını iletmesi deneyler etkinlikler gözlemler fen ve teknoloji fen bilgisi fizik kimya biyoloji eğitim öğrenci okul ilköğretim asit deneyleri

BENZER DENEYLER - GÖZLEMLER - ETKİNLİKLER

add Arşive Deney Eklemek İçin Tıklayın

deneyler Tümsek Aynada Görüntü Oluşumunun İncelenmesi

deneyler Işığın Aynı Ortamda İzlediği Yol

deneyler Düz Aynada Görüntü Oluşumu

deneyler Doğrultuları Aynı, Yönleri Zıt Kuvvetlerde Dengeleyen Kuvveti Belirleme

deneyler Metal Ve Cam Çubuğun Isı İletkenliklerinin Karşılaştırılması

deneyler Basit Bir Ampul Yapımı

deneyler Sabit Basınçta Hacim Sıcaklık İlişkisinin İncelenmesi

deneyler Ana Koldaki Akımın Ve Kollara Ayrılan Akımın Ölçülmesi

deneyler Karışık Maddelerin Eleme Yöntemi İle Ayrılması

FEN BİLİMLERİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - DENEYLERİ