Eğitim Sitesi

uzunluğu ile ilgili yazılı ansiklopedik bilgiler

uzunluğu ile ilgili yazılı ansiklopedik bilgiler

NİJER IRMAĞI

Batı Afrika'nın başlıca ırmağı. Gine'de Futa Culon'un güney yamacından doğar. Birçok ırmakla beslenir. Bu bölümde Coliba adıyla bilinir. Milo ve Tinkisso'yu alır, Bamako'da yer yer Sotuba çağlayanlarıyla kesilir. Burada Macina adlı bir iç d...devam

CHAMPLAİN GÖLÜ

ABD'nin kuzeydoğusunda, ince, uzun ve derin göl. Uzunluğu 125, genişliği 1/4-14 mil, alanı 1.550 km2, en derin yeri 185 m. Kuzey ucu Kanada topraklarındadır. 1609'da Fransız Samuel de Champlain tarafından keşfedilmiştir....devam

TARIM IRMAĞI

Doğu Türkistan'da ırmak (Sinkiang/Batı Çin). Doğu Türkistan'ın batısında, Yarkent ve Hotan ırmaklarının birleşmesiyle meydana gelir. Taklamakan Çölü'nün doğu ve kuzey kenarından geçer, güneydoğuya dönerek Lop Nor bölgesine ulaşır. Uzunluğu ...devam

FRANSA ÜLKESİ

(Fr. ve İng.: France), Batı Avrupa'da devlet. Kuzeyde Manş Denizi ve güneyde Batı Akdeniz arasında yer alır. Orta Avrupa'yı İber Yarımadası'na bağlayan bir kıstak görünümündedir. Kuzeydoğuda Belçika ve Lüksemburg, doğuda Federal Almanya, İs...devam

FULYABALIĞI

Fulyabalığıgillerden, tırpanaya benzer, eti tatsız bir kıkırdaklı balık (Myliobatis aquila). Akdeniz, Atlantik Okyanusu ve Avustralya denizlerinde yaşar. Uzunluğu 1-1,5 m. kadardır. Göğüs yüzgeçleri çok geniş olduğundan eni boyundan genişti...devam

TELEFERİK NEDİR?

Dağlarda, bir yerden başka bir yere bağlanmış kablolar üzerinde hareket eden ve enerjisini elektrikten karşılayan kabin şeklindeki taşıt. Teleferikler önceleri, dağlarda kayakçıların, kaymaya başlayacakları noktaya çıkmaları için ya da bi...devam

ETNA YANARDAĞI

Sicilya Adasında Avrupa'nın en yüksek, dünyânın ise büyük volkanlarından biri. Faal bir volkandır. Catania'nın 29 km kuzeyindedir. Eski Yunanca ismi Aitne, Roma dilinde Aetna idi. Sicilyalılar bugün Mongibello demektedirler. Deniz seviyesin...devam

VAPUR NEDİR?

Buhar gücüyle çalışan deniz taşıtlarının ortak adı. İstimbot ya da buharlı gemi olarak da bilinir. Önceleri yalnızca ırmaklarda yolcu ve ticarî mal taşımacılığında kullanılan çarklı tekneler buharlı gemi olarak adlandırılırdı. Sonraları gel...devam

LAZER NEDİR?

Yoğun bir ışık, morötesi ya da kızılötesi monokromatik ışınım üreten kaynak. Adı "uyarılmış ışınım yayımı yoluyla ışığın güçlendirilmesi" anlamına gelen İngilizce "light amplification by stimulated emission of radiation" sözcüklerinin baş h...devam

SEN IRMAĞI

Fransa'nın ikinci uzun ırmağı. Yaklaşık 800 km uzunluğundadır. Fransa'nın doğusunda, Cote-d'Ore yakınlarındaki Langers yaylasından doğar. Paris ve çevresindeki bazı akarsularla birleşerek kentin içinden geçerek kuzeydoğuya yönelir, Le Havre...devam

VAAL IRMAĞI NEDİR?

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırmak. Transvaal eyaletinin güneydoğusundan doğar, batıya akarak Transvaal ve Oranj sınırını oluşturur ve Kap eyaletinin kuzeyinde Oranj Irmağı'na karışır. Uzunluğu yaklaşık 1.200 km.dir....devam

PEÇORA IRMAĞI

Rusya'nın Avrupa'daki topraklarının kuzeydoğusunda, çığırının büyük kısmı Komi Cumhuriyeti'nde kalan ırmak. Orta Urallar'da, Perm bölgesinde doğar, genellikle kuzey yönünde akarak Barents Denizi'ndeki Peçora Körfezi'ne dökülür. Havzasında k...devam

KADET YELKENLİSİ

Bir yarış yelkenlisi. Uzunluğu 3,22, genişliği 1,27, su kesimi 0,75 m., ağırlığı 80 kg.dır. Rüzgâra karşı duyarlı ve dengesizdir. İner kalkar sarmalı, bir büyük yelkeni, bir de floku vardır....devam

ARŞIN NEDİR?

Eski bir uzunluk ölçüsü. Türkiye'de metre sisteminin 26 Mart 1931'de resmen kabul edilmesinden önce kullanıldı. Yapı işlerinde ve arazi uzunluklarını ölçmekte kullanılan mimarî arşın yaklaşık 75 cm., kumaş ölçmekte kullanılan ticarî arşın i...devam

FRENKÜZÜMÜ NEDİR?

Taşkırangillerden, boyu 80-100 cm. uzunluğunda bir çalı (Ribes rubrum) ve bunun yemişi; bektaşiüzümü. Küçük, kırmızı mayhoş meyveleri uzun salkımlar biçiminde bir arada bulunur. Kökleri ve dalları zayıftır. Meyvesi, marmelat, reçel ve şurup...devam

BAYKAL GÖLÜ

Sibirya'da, Buryat özerk bölgesinde göl. Uzunluğu 636 km, ortalama genişliği 48 km. Yablonovoy ve Baykal Dağları arasında, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanır. 31.500 km2lik alanıyla Avrasya'nın en geniş tatlı su gölüdür. Bir başka özelliği,...devam

DİNYEPER IRMAĞI

(Rus.: Dnepr), Rusya Avrupası'nın batı ve güneybatısında ırmak. Valday Platosu'nda, Volga kaynağı yakınında doğar; yer yer batı ya da doğuya kıvrılarak güney yönünde akar; Beyaz Rusya ve Ukrayna'dan geçer ve Kerson yakınında Karadeniz'e dök...devam

AMUDERYA (CEYHUN) IRMAĞI

Batı Türkistan'da eskiden Ceyhun adıyla bilinen ırmak. Afganistan'da (Güney Pamir) Murgab ya da Aksu ile Abı Pandj kollarının birleşmesiyle büyür. Hindikuşlar'dan kuzeybatıya doğru akarak Tacikistan ve Kuzeydoğu Afganistan sınırını meydana ...devam

SAMUR

Sansargiller (Mustelidae) familyasından etçil bir memeli türü. Kuzey Avrupa'da, Asya ve Amerika'da yaşayan, çok yumuşak ve esmer, kahverengi ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan. Gerdanı turuncudur. Başı koni biçimindedir. Kul...devam

OBİ IRMAĞI NEDİR ?

Sibirya'nın en büyük üç ırmağından biri ve en batıda bulunanı. Uzunluğu yaklaşık 4.230 km, beslenme havzasının genişliği 3 milyon km2 olan Obi, Altaylar'da, Katun ve Biia ırmaklarının birleşmesiyle meydana gelir. Batı Sibirya'da Barnaul, No...devam

OBİ NEHRİ?

Asya kıtasının ikinci uzun nehri. Suladığı havza olarak, Asya'nın en büyük nehri olan Obi, 5300 km uzunluğundadır. Dünyânın da beşinci büyük nehridir. Altay dağlarından çıktıktan sonra kuzeybatıya doğru akar ve Samarov yakınlarında en büyük...devam

JAPONYA ÜLKESİ

(Japonca: Nippon, Fr.: Japon, İng.: Japan), Doğu Asya'da devlet. Dördü büyük, birçok ada üzerinde kuruludur. Dört büyük ada, kuzeyden güneye: Hokkaido (eski adı: Yezo), 78.514 km2, Honşu (eski adı: Hondo) 230.782 km2, Kyuşu 42.024 km2, Şiko...devam

LEMAN GÖLÜ

İsviçre-Fransa arasında göl. Doğu-batı yönünde uzunluğu 72 km. ve yüzölçümü 582 km2 dir (348 km2 si İsviçre'de). Çevresinde turizm etkinliğine sahip birçok kent sıralanır. Başlıcaları: Clarens, Cenevre, Lozan, Nyon, Montreux, Morges, Vevey ...devam

ÖLÇEK NEDİR?

Harita üzerindeki bir uzunluğun, yeryüzünde temsil ettiği gerçek uzunluğa oranı. Ölçek, harita üzerinde ya oran olarak (1:100.000, 1:20.000 gibi) ya da bir uzunluk birimi cinsinden derecelenmiş çizgi biçiminde gösterilir. Örneğin, ölçeği 1:...devam

ÇAVUŞ KUŞU

Upupa epops. Coraciiformes takımının upupidae familyasının tek üyesi olan kuş. Türkiye'nin her yerinde görülen çavuş kuşu, ibibik ya da hüthüt kuşu olarak da bilinir. Uzun, yay biçimli gagası, sorguçlu başı ve kısa kanatları vardır. Batı Pa...devam

uzunluğu ile ilişkili 25 içerik listeleniyor...

tags yakamoz hayvan mı Astronomi element resimleri elementlerin kullanım alanları hakkında bilgi hangi ülkededir simetri örnekleri periyodik cetvel Güneş Enerjisinden Nasıl Yararlanırız ZEKİ ÖMER DEFNE kimdir ansiklopedik bilgi mikroskobik canlılar sara bulaşıcı mıdır simetri cebirsel ifadeler sabunlaşma nedir silliler nedir Tam Gölge Yarı Gölge Dolu Oluşumu trigonometri MATERYALLER Zeus Heykeli vikipedi Alexander Graham Bell cebirsel ifadeler hakkında bilgi

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA