Eğitim Sitesi

şive ile ilgili yazılı ansiklopedik bilgiler

şive ile ilgili yazılı ansiklopedik bilgiler

POMAKLAR

Bulgaristan'da Rodoplar bölgesinde yaşayan topluluk. Pomak sözcüğünün kaynağı hakkında çeşitli görüşler varsa da bu sözcüğün İslâv dillerinde "yardım etmek" anlamına geldiği; bu topluluk mensuplarının kendilerine Aharyani ya da Agaryani adı...devam

BULGAR TÜRKLERİ

Büyük Hun Birliği içindeki tarihî Türk boylarındandır. Bulgar adının tarih kaynaklarında ilk anılışı, 482 tarihinde İmparator Zeno'nun Bulgarları yardıma çağırması dolayısıyladır. Kökenleri hakkında kesin bilgi yoktur. Tuna, Dinyeper ve Don...devam

LEVANTEN KİMLERDİR?

Doğu Akdeniz ülkelerine yerleşmiş ve evlenmeler yoluyla soyu karışmış Avrupalı. Yakın Doğu ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altında olduğu dönemde, özellikle kapitülasyonların yaygınlaşmasından sonra, birçok Avrupalı ticaret amacı...devam

ALTAYLILAR KİMLERDİR?

Rusya sınırları içinde kalan Altay Dağları bölgesindeki Türklerin genel adı. Ünlü Türkolog F. W. Radloff, Altay Türklerini, özellikle dil açısından iki grupta toplar: 1. Kuzey Altay Tatarları 2. Asıl Altay Tatarları. Bugün Altay Türkleri üç...devam

ŞİVE NEDİR?

Bir dilin kültür düzeylerine göre gösterdiği değişiklik. Genellikle lehçe, şive, ağız terimleri birbirine karıştırılmaktadır. Şiveler arasındaki değişiklikler temelde ses özellikleridir. Buna göre bilinen şiveler, belirli koşullarda ve dili...devam

DİYALEKT NEDİR?

Diyalekt; bir dilin belirli bir bölgede konuşulan ve mahallî husûsiyetler taşıyan en küçük kolu olup, ağız da denmektedir. Diyalektle uğraşan ilim kolu ise diyalektoloji olarak adlandırılmaktadır. Diyalekt, belirli bir yere âit oluşundan do...devam

NOGAYCA NEDİR?

Türk lehçelerinden biri. Türkçenin Kıpçak dalından bir lehçe olan Nogayca, Nogaylar tarafından konuşulmaktadır. Ak Nogay, Asıl Nogay, Kara Nogay diye 3 şivesi vardır. Nogaycada 1938'den beri Kiril alfabesi kullanılmaktadır. ...devam

AĞIZ (ŞİVE) NEDİR?

Bir ülkede geçerli olan genel bir şive içinde, o ülkenin çeşitli bölge ve kentlerindeki konuşma dilinde görülen söyleyiş farkları. Günlük kullanımda şive ile ağız birbirine karıştırılmaktadır. Oysa ağız, tanımda da görüldüğü gibi, şive için...devam

ALTAY DİLLERİ

Dil toplulukları arasında Ural-Altay dil ailesinin iki büyük kolundan biri. Türkçenin de bu koldan olduğu kabul edilir. Bu bölüme giren diğer diller Moğolca, Tunguzca, Mançuca ve kimi bilim adamlarına göre de Kore ve Japon dilleridir. Ancak...devam

şive ile ilişkili 9 içerik listeleniyor...

tags yakamoz hayvan mı Astronomi element resimleri hakkında bilgi elementlerin kullanım alanları periyodik cetvel hangi ülkededir simetri örnekleri ansiklopedik bilgi Güneş Enerjisinden Nasıl Yararlanırız sara bulaşıcı mıdır ZEKİ ÖMER DEFNE kimdir mikroskobik canlılar simetri cebirsel ifadeler ile ilgili sabunlaşma nedir kaynak yazılar silliler nedir trigonometri Dolu Oluşumu Tam Gölge Yarı Gölge vikipedi wikipedi MATERYALLER

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA