Eğitim Sitesi

silah ile ilgili yazılı ansiklopedik bilgiler

silah ile ilgili yazılı ansiklopedik bilgiler

ORMAN NEDİR?

Ağaç, flora ve hayvânî canlılar topluluğu. Orman; belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla, toprağın birlikte meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli fay...devam

HUMBARACI OCAĞI NEDİR?

Humbara denilen, demirden ya da tunçtan yapılan, içi patlayıcı maddelerle dolu, büyükleri topla, küçükleri elle atılan silâhı kullanan ve bu silâhı yapan askerlerin bağlı olduğu ocak. Yapımcılarının ocağına cebeci ocağı, kullananların ocağı...devam

KOBALT ELEMENTİ VE KULLANIM ALANLARI

BİLGİ : Kobalt (Co) periyodik cetvelin VIII grubunda yer alan, gümüş beyazı renkte, metal element. Doğada nikel ve bakır cevherleriyle birlikte, başlıca kobaltit (CoAsS) ve smaltit (CoAs2) mineralleri hâlinde bulunur. En çok Kanada, ...devam

ERZURUM KONGRESİ

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç döneminde yapılan kongre (23 Temmuz 1919-7 Ağustos 1919). I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Mondros Mütarekesi'yle Osmanlı İmparatorluğu çok güç bir duruma düşmüştü. Dönemin hükümetinin ve padişahının...devam

CÜLUS NEDİR?

Osmanlı Devleti'nde, bir padişahın ölümü ya da padişahlıktan çekilmesi üzerine yerine seçilen şehzadenin padişahlığının ilân edilmesi dolayısıyla yapılan tören. Ölen ya da saltanattan uzaklaştırılan padişahın yerine hanedandan bir şehzadeni...devam

MUAMMER AKSOY KİMDİR?

(1917 Antalya - 1990 Ankara)Türk hukukçu ve siyaset adamı. Yükseköğrenimini Ankara Hukuk Fakültesi'nde yaptı (1939). Daha sonra İsviçre'ye giderek Zürich Hukuk ve Devlet Bilimleri Fakültesi'nde doktorasını verdi ve Türkiye'ye döndükten sonr...devam

ŞATO NEDİR?

Güvenli ortamlara yapılmış derebeylik konağı. Bir bölge hâkiminin, prensin, derebeyin hâkim olduğu bölgede ekseriya sarp yerlere yapılmış, yüksek duvarlı kulelerle takviye edilmiş yapılardır. Ortaçağda İngiltere ve Avrupa'da pekçok şato...devam

MADALYA NEDİR?

Savaşlarda yararlık, çalışma hayatında üstün hizmet gösterenlere, yarışmalar ve sergilerde derece alanlara, bir kuruluş ya da kişi adına bastırılıp ödül olarak verilen madeni nişan. Eski çağlardan beri, dünyanın hemen her ülkesinde ve devle...devam

BALİSTİK NEDİR?

Mermilerin hareketlerini inceleyen bilim dalıdır. Üç bölüme ayrılır. Bunlar; 1) İç Balistik 2) Dış Balistik 3) Vurma ve Delme Balistiği İç balistik, merminin kendisini fırlatan araçtan ayrılmadan önceki hareket durumunu inceler. M...devam

UÇAKSAVAR NEDİR?

Hava saldırılarına karşı savunma amacıyla kullanılan silâhların genel adı. I. Dünya Savaşı'nda uçakların kullanılması, uçaksavar silâhların yapılmasına yol açtı. Önceleri pek ilgi görmeyen uçaksavarlar, II. Dünya Savaşı'nda Almanların geliş...devam

AMİLCAR CABRAL KİMDİR?

(1921 Bafata Portekiz Ginesi-1973 Conakry), Gineli siyaset adamı. Tarım mühendisi olarak Lizbon Üniversitesi'ni bitirdi. 1956'da Portekiz Ginesi ve Cabo Verde Adaları'nın bağımsızlığı için gizli Afrika Partisi'ni (GCBAP) kurdu. 1961'de, par...devam

ZAFER BAYRAMI NEDİR?

Başkumandanlık Meydan Muhârebesinin kazanıldığı, 30 Ağustos 1922 târihini yâd etmek için her yıl 30 Ağustosta kutlanan millî bayram. Zafer Bayramı, Türkiye'de, Kıbrıs'ta ve dış temsilciliklerinde büyük merâsimlerle kutlanır. Zaferin önem ve...devam

FÜLMİNAT NEDİR?

Yapısı kesinlikle bilinmeyen, ancak C=N-OH formülünde olduğu sanılan fülminik asit tuzlarına verilen ad. En önemlisi olan cıva fülminatı [Hg(ONC)2] 1799 yılında Howard bulmuştur. Çok azı bile darbe etkisiyle yanarak patlayabilir. Bu özelliğ...devam

FİŞEK NEDİR?

Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak üzere sürülen ve içinde barut bulunan bir kovanla bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane; kurşun. Kovan, mukavvadan ya da madenlerden olur. Tüfek, tabanca kovanları...devam

ÇANAKKALE CEPHESİ

Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı'ndaki gelişmelerde çok önemli rol oynayan cephelerden biridir. İtilâf devletleri, Boğazlar'ı ve İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istiyorlardı. Ayrıca Boğazlar ele geçirildiğinde Rus...devam

MEHMET ALİ BİRAND KİMDİR?

(1941, İstanbul), gazeteci ve yazar. Galatasaray Lisesi'ni ve İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi'ni bitirdi. 1964'te Milliyet gazetesinin dış haberler servisinde gazeteci olarak çalışmaya başladı. Bu gazetenin yurtdışı bürolarında gö...devam

ERMENİLER KİMDİR?

Alpin ve Nordik ırkları karışımı halk topluluğu. Ermeniler, kendileri için "Hay" adını kullanır ve yaşadıkları bölgeye de "Hayastan" derlerdi. Bölge, İran'dan Anadolu'ya geçişi sağlayan yaylaydı. Bölgenin bilinen en eski sakinleri Urartular...devam

ZIRH NEDİR?

Mızrak, kargı, ok, kılıç, süngü, bıçak gibi sivri uçlu silalarla ateşli silâh mermilerine karşı korunmak amacıyla kullanılan koruyucu giysi. İlkel savaşçıların çarpışmalarda bedenlerini korumak amacıyla hayvan derisinden yapılmış giysi ve m...devam

AHMET İZZET (FURGAÇ) PAŞA KİMDİR?

(1864 Manastır-1937 İstanbul) Son Osmanlı sadrazamlarından. 1881 yılında Harp Okulu'nu bitirdi. Çeşitli askerî görevlerde bulundu. İkinci Meşrutiyet'ten sonra genelkurmay başkanlığı yaptı. Yemen isyanını bastırmakla görevlendirildi. Ayan Me...devam

MEHMET CAVİT BEY KİMDİR?

(1875 Selânik-1926 Ankara), Osmanlı maliyecisi. Çeşitli memurluk ve öğretim görevlerinde bulundu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. İlk Osmanlı meclisinde milletvekili ve 31 Mart olayından sonra maliye bakanı oldu (1909). Bir ara bayınd...devam

BALKAN PAKTI

Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye arasında imzalanan siyasî işbirliği ve karşılıklı yardım antlaşması (9 Ağustos 1954). Balkan Paktı'nın ilk adımı olarak 28 Şubat 1953'te Ankara'da üç devletin dışişleri bakanları arasında bir dostluk ve işb...devam

POTSDAM KONGRESİ

ABD, İngiltere ve SSCB arasında II. Dünya Savaşı boyunca yapılan bir dizi toplantının sonuncusu. Toplantıda esas olarak Almanya'nın geleceği tartışıldı. Berlin yakınlarındaki Potsdam'da Temmuz 1945'te toplanan konferansta ABD'yi Başkan Trum...devam

CEBELİ NEDİR?

Osmanlılarda tımar ve zeamet sahiplerinin besledikleri silâhlı ve zırhlı asker. Tımar ve zeamet sahiplerinin, dirlikleri oranına göre savaşa kaç cebeli götürecekleri önceden belirlenirdi. Bu atlı askerlerin tüm giderleri, bağlı oldukları tı...devam

AHMEDİYE MEZHEBİ

Adını, kurucusu Mirza Gulam Ahmet Kaydani'den alan ve 1889'da Hindistan'da kurulan mezhep. Reformcu bir yapıya sahip olan Ahmediye, en çok Pencap halkı arasında yayılmıştır. Bombay, Afganistan, İran ve Mısır'da da yayıldığı görülmüştür. Kur...devam

BLAISE PASCAL KİMDİR?

Fransız matematikçi, fizikçi ve yazar (1623 - 1662). Bir Fransız matematikçi ,fizikçi ve aynı zamanda teolojist olan Blaise Pascal, Etienne Pascal'in üçüncü çocuğu ve tek oğluydu.Daha üç yaşındayken annesinin ölümü üzerin...devam

silah ile ilişkili 25 içerik listeleniyor...

tags yakamoz hayvan mı Astronomi element resimleri hakkında bilgi elementlerin kullanım alanları periyodik cetvel hangi ülkededir simetri örnekleri ansiklopedik bilgi Güneş Enerjisinden Nasıl Yararlanırız sara bulaşıcı mıdır ZEKİ ÖMER DEFNE kimdir mikroskobik canlılar simetri cebirsel ifadeler sabunlaşma nedir ile ilgili silliler nedir Dolu Oluşumu trigonometri Tam Gölge Yarı Gölge kaynak yazılar vikipedi MATERYALLER wikipedi

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA