Eğitim Sitesi

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

seçmecilik nedir ile ilgili bilgiler alttadır.

bilgiSEÇMECİLİK NEDİR ?

Çeşitli sistemlerin uygun görünen yanlarını birleştirerek bir sistem ortaya koyma eğilimi, eklektizm. Birbirine karşıt sistemlerin bile birbiriyle uyuşan yanları bulunabilir. Sistemlerin birbiriyle uy... devam et

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

bilgiPANTEON NEDİR?

Eski Yunan ve Roma'da tüm tanrılara adanan büyük tapınak. Sözcük, Yunanca "pan" (tüm) ve "theos" (tanrı) sözcüklerinden oluşturulmuştur. Günümüzde bazı uluslarda ulusal kahramanların gömüldüğü anıt me... devam et

bilgiDOMUZ

Çiftparmaklıların domuzgiller familyasından, koyun büyüklüğünde, dünyanın her tarafına yayılmış, evcil türleri de olan memeli (Sus). Ağır ve hantal hayvanlardır. Ağız kısımları uzundur. Diş sayısının ... devam et

bilgiDERİ NEDİR?

Tüm omurgalı hayvanlarda bedeni kaplayan tabakaya verilen ad. Deri olarak adlandırılan bu tabaka balıklarda balık puluyla kaplıdır. Sürüngenlerde de deri pullarla kaplanmıştır. Yalnızca memelilerde de... devam et

bilgiTEFRİKA NEDİR?

Uzun bir yazının ya da yapıtın gazete ya da dergilerde parça parça yayımı. Edebiyatta, özellikle romanda uygulanmıştır. Tefrika romanlarda gazete okuyucusu göz önünde tutulduğu için, sanat değerinden ... devam et

bilgiTÜRKOLOJİ NEDİR?

Türk tarihini, kültürünü ve edebiyatını, özellikle de Türk dilini inceleyen bilim dalı. Türk dili üzerine çalışmaların Doğu'da 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügati't Türk adlı sözlüğüyle baş... devam et

bilgiALAY KÖŞKÜ NEDİR?

İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın Soğukçeşme tarafındaki köşe kulesinin üzerinde yapılan köşk. III. Murat tarafından 1616'da yaptırıldı. 1810'da onarılarak bugünkü durumuna getirildi. Padişahlar her tür ... devam et

bilgiPLEBİSİT NEDİR?

Bir sorun üzerinde, yurttaşların "evet" ya da "hayır" biçiminde iradelerini belirtmeleri amacıyla yapılan oylama. Temsilî demokrasiye karşı, doğrudan demokrasiyi destekleyenlerin savundukları bir yönt... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler