Eğitim Sitesi

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

satrap nedir ile ilgili bilgiler alttadır.

bilgiSATRAP NEDİR ?

İlk Çağ'da Pers İmparatorluğu'nda eyaletlerin başında bulunan kimselere verilen ad. Pers İmparatorluğu'nun satraplıklara bölünmesi I. Darius'un hükümdarlığı (İ.Ö. 522-486) zamanında oldu. Satraplar ba... devam et

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

bilgiHİDROBİYOLOJİ NEDİR?

Deniz, göl, akarsu, göl ve bataklık gibi sucul sistemlerdeki canlılar ve yaşadıkları çevreyi inceleyen bilim dalı. Su kalitesi, limnoloji (göl bilimi), akarsu biyolojisi, plânktonoloji, ihtiyoloji (ba... devam et

bilgiDİL NEDİR?

Genel anlamıyla, düşünceleri anlatan göstergeler sistemi. Gösterge, insanlar arasındaki anlaşmayı sağlayan her türlü simgedir. Dilbilim kurucularından Ferdinand Saussure'a göre "dil" taşıdığı toplumsa... devam et

bilgiTANGO NEDİR?

Özel ritmli, ağır bir dans. 19. yüzyılın ikinci yarısında Arjantin'de, Buenos Aires'in yoksul kesimlerin arasında İspanyol tangosunun hızlı ve tempolu bir Arjantin dansı olan milonga ile kaynaşması so... devam et

bilgiÇENK NEDİR?

Alaturka müzikte çok kullanılmış olan, harp'a benzeyen, telli bir saz. Çok eski dönemlerden beri çeşitli türleri Babiller, Sümerler, Asurlular, Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar tarafından kullanıld... devam et

bilgiCELLAT NEDİR?

Ölüm cezasını uygulayan kişi. Cellât sözcüğü, Türklerde eskiden sadece kırbaçla dayak cezalarını yerine getiren kimseler için kullanılırdı. Sonraları tüm idam cezalarını yerine getirenlere cellât deni... devam et

bilgiEROİKA NEDİR?

Ludwig van Beethoven'ın üçüncü senfonisi. 1803-1804 yıllarında bestelenmiştir. Senfoni, 18. yüzyıl müziğinin klasik yapısını taşır. Besteci, senfoniyi önce Napoléon'a ithaf etmiş, fakat Napoléon kendi... devam et

bilgiÇÖZÜM KÜMESİ

Bir problemin yanıtlarının oluşturduğu küme. Çözüm kümesi, boş küme, sonlu, sayılabilir ya da sayılamaz sonsuz elemanlı olabilir. Örneğin x2 + 1 = 0 denkleminin gerçel çözüm kümesi boş küme, sanal çöz... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler